x
Trang chủ » Luận văn thạc sĩ Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp

Luận văn thạc sĩ Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: : “Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp” dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp
Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp

===> Dịch Vụ Viết luận văn– Bảng giá 20223

GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

LỜI MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Bước vào giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đang chủ động hội nhập kịp thời để có thể đi tắt đón đầu để tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực rất nhiều nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành lập và phát triển, trong đó có các mô hình khởi nghiệp Start up, yếu tố mà được xem là có thể tạo nên đột phá cho sự phát triển hiện nay .

Trong hai năm 2017-2018 Thành phố Hồ Chí Minh đã chi khoảng 90 triệu USD cho khởi nghiệp, đã có hơn 760 Start up được hình thành, chiếm hơn 42% số lượng Start Up trên cả nước. Trong đó có khoảng 350 Startup đang tham gia các chương trình hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh. Có 220 Start Up đang được hỗ trợ ươm tạo tại 10 cơ sở ươm tại của nhà nước từ 2011 đến nay. 70% trong số này đang ở giai đoạn đầu tiên, 49% start up đã tìm được nhà tài trợ , nhà đầu tư.

Tuy nhiên hầu hết các Start up đều mới thành lập và có vốn dưới 1 tỷ đồng… Ngoài nhân tố con người thì nguồn vốn được xem như là một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu giúp các Startup tồn tại và phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang ban hành nhiều chính sách nhằm kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho Startup, nhằm tạo ra các Startup có trình độ khoa học công nghiệp cao, có sản phẩm có giá trị gia tăng và tăng trưởng nhanh.

Với dân số hơn 8,8 triệu người, tương đương với dân số của TP HCM, Israel đang thành công và là quốc gia đi đầu trong khởi nghiệp, giúp nước này nhanh chóng trở thành đất nước phát triển hàng đầu thế giới bằng cách khuyến khích khởi nghiệp thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm có thể lên đến 1 triệu USD.

Hiện tại, không chỉ trông chờ vào nguồn hỗ trợ của nhà nước và các Startup còn có thể tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, các tổ chức tín dụng, các công ty lớn có cùng lĩnh vực với các Startup , các ngân hàng thương mại… Việc nghiên cứu 2 thực trạng về hoạt động tài trợ vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay giúp chúng ta nhìn nhận lại tính phù hợp của các hoạt động hỗ trợ vốn cho các Startup mà còn giúp cho các nhà quản lý, các Startup, các tổ chức tài trợ vốn có liên quan đưa ra giải pháp phù hợp hơn, giúp cho các Startup của TP HCM ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn, tạo đà phát triển vượt bậc về kinh tế, khoa học công nghệ cho TP HCM trong những năm tới. Đó là lý do mà tôi chọn đề tài nghiên cứu về : “ Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM thực trạng và giải pháp”

1.2 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng chính của nghiên cứu là hoạt động tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian: các StarUp tại TP HCM

Phạm vi thời gian: số liệu sơ cấp được thu thập từ tháng 11/2018 – 2/2019; số liệu thứ cấp được thu thập từ tháng 2/2019- 3/2019

1.4 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài làm nhằm tìm hiểu về thực trạng hoạt động tài trợ vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp tồn tại và lớn mạnh hơn .

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Tác giả thu thập số liệu thứ cấp từ các nguồn đáng tin cậy như các đề tài nghiên cứu khoa học, bài đăng tạp chí, các nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Thực hiện việc điều tra, khảo sát thực tế thông qua phiếu khảo sát trực tuyến trên Google Docs đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh để thu thập thông tin, lấy ý kiến đánh giá về hoạt động tài trợ vốn cho các doanh nghiệp khởi 3 nghiệp này. Đối tượng trả lời phiếu khảo sát là các Giám đốc doanh nghiệp khởi nghiệp chịu trách nhiệm chính cho hoạt động của doanh nghiệp. Tác giả sẽ tiến hành khảo sát doanh nghiệp khởi nghiệp ở tất cả các lĩnh vực. Dữ liệu trong các phiếu trả lời hợp lệ sẽ được tác giả dùng để phân tích đánh giá mức độ hài lòng và độ phù hợp từ phía các Startup đối với các hoạt động tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp .

Kết quả các phiếu trả lời có tính tin cậy cao do phiếu khảo sát được gửi và thu trực tiếp từ những nhà lãnh đạo trực tiếp của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thông tin trong phiếu khảo sát hợp lệ được trả lời một cách đầy đủ, điều này phản ánh mức độ quan tâm và thái độ hợp tác của các Startup được khảo sát.

Tác giả sử dụng các loại câu hỏi có liên quan đến hoạt động tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP HCM, các câu hỏi chủ yếu ở dạng lựa chọn, đánh giá theo thang đo có sẵn và lựa chọn thứ tự ưu tiên về các đề mục có liên quan sâu sát nhất đến hoạt động tài trợ vốn nhằm có cái nhìn từ phía các Startup về hoạt động tài trợ vốn.

Về mặt thông tin của các đối tượng điều tra đảm bảo được tính chính xác cao. Tất cả các phiếu điều tra đều đầy đủ thông tin về doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp phân tích – tổng hợp để đưa ra những nhận định về các hoạt động tài trợ vốn cho Startup, phương pháp đối chiếu – so sánh để phân tích các khía cạnh trong hoạt động tài trợ vốn cho Startup, nhằm đánh giá thực trạng tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM và đề xuất các giải pháp có tính khả thi giúp phát triển hoạt động tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM trong thời gian tới .

Trong phần đánh giá, thông qua số liệu thống kê từ Google Docs từ các phiếu khảo sát để đưa ra đánh giá về độ hài lòng và độ phù hợp từ các hoạt động tài trợ vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương một tổng quan về khởi nghiệp và tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm xây dựng lý thuyết về khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp và tổng hợp các xu hướng, vai trò của khởi nghiệp cũng như các yếu tố tác động đến khởi nghiệp, qua đó cho chúng ta thấy khởi nghiệp là yếu tố quan trọng trong nền kinh tế, là mầm móng của sự đổi mới, sáng tạo và phát triển của một quốc gia, các doanh nghiệp khởi nghiệp luôn được hình thành trên những ý tưởng sáng tạo nhằm phục vụ cộng đồng và các công ty, cũng như tối ưu hóa trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên.
Về tổng quan về tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, ta có thể thấy các nguồn tài trợ đang dần được hình thành và nhận được sự hỗ trợ của nhà nước, các nguồn tài trợ cũng đến từ nhiều nguồn nhằm tạo ra nguồn tài chính hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các startup được hỗ trợ ngày càng nhiều, phong trào khởi nghiệp ngày càng mạnh trong giới trẻ. Trong đó cũng lưu ý các điều mà doanh nghiệp khởi nghiệp cần chú trọng đó là ý tưởng sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo, yếu tố được xem là then chốt để có thể nhận được vốn tài trợ.
Chương một cũng sơ lược qua phong trào khởi nghiệp tại các thành phố lớn Hà Nội và Đà Nẵng, không chỉ có được sự khuyến khích về hoạt động tài trợ vốn của chính quyền, các hoạt động tài trợ vốn đang được mở rộng nhiều hơn, các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang được khuyến khích phát triển nhiều hơn tại Hà Nội và Đà Nẵng, qua đó TP HCM có thể học hỏi được nhiều điều về kinh nghiệm tài trợ vốn và phát triển phong trào khởi nghiệp tại TP HCM.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Chương hai đi vào đánh giá quy mô tài trợ vốn tại TP HCM dựa trên cơ sở lý thuyết của chương một để xác định các xu hướng tài trợ vốn cho Startup tại TP HCM, quy mô tài trợ vốn tại TP HCM đã tăng trong các năm qua và nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính quyền TP HCM, TP HCM đã tạo ra không gian phát triển cho các nhà tài trợ vốn cũng như khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp hướng đến trọng tâm là các ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ mũi nhọn. Hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP HCM được đánh giá là tốt nhất trên cả nước, TP HCM hướng đến xây dựng hoạt động tài trợ vốn cho khởi nghiệp ở các ngành công nghiệp- dịch vụ quan trọng. Hiện tại các nguồn tài trợ vẫn phụ thuộc nhiều vào các nhà tài trợ nước ngoài, nguồn tài trợ từ trong nước vẫn chưa lớn, hỗ trợ được cho chưa nhiều Startup. Startup tại TP HCM đã có những bước phát triển khá tốt, và đang khẳng định tầm quan trọng của mình trong cộng đồng doanh nghiệp TP HCM. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế ở nhiều mặt, chương ba sẽ dựa trên cơ sở của chương hai và chương một nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP HCM.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Chương ba nhằm đề xuất các giải pháp nhằm tư vấn, bổ trợ, và hướng đến hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP HCM trong tương lai, đa số các giải pháp đều dựa trên những nền tảng mà TP HCM đang có, một số giải pháp vẫn mang tính định hướng và gợi mở cho các hoạt động tài trợ vốn cho DNKN được đa dạng và hoàn thiện hơn.

Tác giả mong muốn TP HCM có thể thay đổi được văn hóa khởi nghiệp, về chính sách, con người, cách nhìn nhận thất bại và cách khích lệ thành công của các Startup, tài trợ vốn kịp thời cho các Startup có tiềm năng hoặc vực dậy tinh thần của các Startup thất bại, giúp cho họ tiếp tục khởi nghiệp có nghĩa là mọi người sẽ không ngại khởi nghiệp và dấn thân khởi nghiệp, nhìn nhận thất bại trong khởi nghiệp là điều đương nhiên và các các hoạt động hỗ trợ kịp thời sẽ giúp cho càng ngày càng có nhiều Startup được hình thành, qua đó mới có thể sàn lọc được các Startup có chất lượng.

Các giải pháp trên có thể là có ích trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên trong xu thế phát triển thì sẽ có thể còn có nhiều giải pháp tốt và linh hoạt hơn các giải pháp trên.

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Các yếu tố cơ bản của logistics

Bình chọn Nội dung chínhCác yếu tố cơ bản của logistics1. Yếu tố vận tải2. Yếu tố Marketing3. Yếu tố phân phối4. Quản trị Các yếu tố cơ bản của logistics Logistics là hệ thống các hoạt động từ cung ứng nguyên vật liệu đến phân phối sản phẩm cuối cùng. Như vậy, để tạo […]

Khái niệm và vai trò về logistics

Bình chọn Khái niệm và vai trò về logistics ra sao? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về logistics2. Vai trò của logistics2.1. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế2.2. Vai trò của logistics […]

Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhLợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Tạo giá trị cộng hưởng cho doanh nghiệp2. Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp3. Chiếm hữu tri […]

Phân loại M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhPhân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Theo quan hệ sản xuất kinh doanh2. Phân loại M&A theo thiện chí của các bên Phân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng […]

Khái niệm M&A doanh nghiệp

Bình chọn Khái niệm M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? M&A là từ viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh “Merger and Acquisition”, được hiểu là mua lại và sáp nhập hay còn gọi là hợp […]

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

Bình chọn Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường đều có một môi trường kinh doanh nhất […]

Khái quát chung về xuất khẩu

Bình chọn Khái niệm về xuất khẩu, Các hình thức cơ bản của xuất khẩu và Vai trò của xuất khẩu? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về xuất khẩu2. Các hình thức cơ bản của xuất […]

Bài viết liên quan
Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

luận văn thạc sĩ Xuất khẩu hàng dệt may của Tổng Công ty Việt Thắng sang thị trường Nhật Bản trong bối cảnh thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Xuất khẩu hàng dệt may của Tổng Công ty Việt Thắng sang thị trường Nhật Bản trong bối cảnh thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cho các bạn học viên […]

Luận văn thạc sĩ Thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự […]

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ có trình độ đại học tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ có trình độ đại học tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. […]

Luận văn thạc sĩ Phát triển du lịch Đà Nẵng bền vững: thực trạng và giải pháp

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Phát triển du lịch Đà Nẵng bền vững: thực trạng và giải pháp” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ […]

Luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ vận tải container nội địa bằng đường biển của hãng tàu Hải An

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ vận tải container nội địa bằng đường biển của hãng tàu Hải An” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị […]

Luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

Luận văn thạc sĩ Yếu tố văn hóa trong đàm phán thương mại với thương nhân Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Yếu tố văn hóa trong đàm phán thương mại với thương nhân Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status