x
Trang chủ » luận văn thạc sĩ luật kinh tế Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam

luận văn thạc sĩ luật kinh tế Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam

===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ luật kinh tế – Bảng giá 20223

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Thực tế cho thấy môi trường có mối liên quan mật thiết, tác động lẫn nhau đến phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời có vai trò quyết định đến sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội của mỗi địa phương, vùng lãnh thổ và rộng hơn là quốc gia. Môi trường là điều kiện cho kinh tế – xã hội phát triển và kinh tế – xã hội phát triển là cơ sở để tạo nên các biến đổi của môi trường tốt hơn. Ngược lại, môi trường suy thoái sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế – xã hội đối với quốc gia.

Trong những năm vừa qua, vấn đề ô nhiễm môi trường là mối quan tâm lớn mang tính toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Môi trường toàn cầu, khu vực và Việt nam có chiều hướng biến đổi phức tạp. Chất lượng không khí, nguồn nước, tài nguyên, hệ sinh thái… nhiều nơi ở mức báo động. Sự gia tăng dân số, sự phát triển về kinh tế – xã hội toàn cầu với tốc độ lớn trong thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, thực trạng biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Điều đó là thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái… song song với việc phát triển kinh tế – xã hội.

Là một quốc gia nông nghiệp lạc hậu chuyển sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế – xã hội. Từ một đất nước đói nghèo, lạc hậu, kém phát triển, Việt Nam đã thành công trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội trở thành một quốc gia đang phát triển. Những thành tựu đã đạt được cũng đồng thời đặt ra thách thức lớn về bảo vệ môi trường. Tình trạng ô nhiễm do các làng nghề, cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, đô thị lớn đang ngày càng nghiêm trọng. Chất lượng nguồn nước, không khí… ô nhiễm ở mức đáng báo động, không chỉ ở thành phố, các khu công nghiệp mà còn lan sang cả các vùng nông thôn. Đa dạng sinh học tiếp tục bị suy giảm, biến đổi khí hậu gây triều cường, lũ lụt và nhiều thảm họa khác do ô nhiễm môi trường gây ra. Thành quả phát triển kinh tế – xã hội của nhiều địa phương có thể bị thiên tai xóa sạch, mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để có thể khắc phục, khôi phục và phát triển lại.

Bảo vệ môi trường có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển bền vững của Việt Nam. Luật Bảo vệ môi trường chính là công cụ hiệu quả để bảo vệ môi trường. Nhận thức được tầm quan trọng của Luật bảo vệ môi trường, Nhà nước ta đã sớm xây dựng và ban hành Luật bảo vệ môi trường từ năm 1993, sau đó Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2005, 2014 và 2018.

Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế xã hội, những tác động mới đối với môi trường, những nhận thức mới về môi trường hiện nay đã đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức và hoạt động bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường hiện nay đã bộc lộ những hạn chế nhất định, như thiếu đồng bộ, tính ổn định không cao, tình trạng văn bản mới ban hành chưa lâu đã phải sửa đổi, bổ sung là khá phổ biến..

Từ thực tế trên, việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường là rất cần thiết vì thế tôi chọn đề tài “Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam” để làm luận văn thạc sĩ luật kinh tế.

 1. Tình hình nghiên cứu

2.1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả chưa tìm được công trình nào đã công bố có liên quan trực tiếp đến đề tài nói trên.

2.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước

Thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài của luận văn ở những mức độ và phạm vi khác nhau, có thể kể đến một số công trình khoa học tiêu biểu đã được công bố sau:

 • Bùi Diệu Linh, Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí tại Việt Nam, luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà nội, năm 2014. Ở công trình này, tác giả đã nghiên cứu thành công, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí tại Việt Nam. Luận văn đã đưa ra nhận định khá toàn diện về cơ chế tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí. Luận văn đã tìm ra những nhược điểm cần khắc phục và hoàn thiện các quy phạm pháp luật để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong bảo vệ môi trường của hoạt động dầu khí tại Việt Nam.
 • Dương Thị Minh Thúy, Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí Việt Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010. Luận văn khái quát chung về biến đổi khí hậu và pháp luật bảo vệ môi trường không khí Việt Nam. Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường không khí Việt Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu: pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí… và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí Việt Nam.
 • Nguyễn Thị Nhàn, Các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Mỹ – Liên hệ với pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2018. Luận văn hệ thống các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Mỹ, qua đó liên hệ với pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam nhằm rút ra các bài học, kinh nghiệm phù hợp với thực tiễn Việt Nam để hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam.
 • Nguyễn Thị Tố Uyên (2013), Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam, luận án tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2013. Luận án làm sáng tỏ khái niệm “trách nhiệm pháp lý” theo nghĩa tiêu cực, trên cơ sở đó nêu khái niệm “pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”, hình thức thể hiện, phạm vi tác động và đối tượng tác động của pháp luật trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
 • Có thể thấy, các công trình nghiên cứu khoa học trên đây tuy đã đề cập tới pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam ở các khía cạnh khác nhau nhưng chưa nghiên cứu một cách tổng thể như đề tài đã chọn của luận văn. Vì vậy, đề tài đã chọn của luận văn không trùng lặp với các công trình đã công bố.
 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến pháp luật về bảo vệ môi trường và phân tích thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam trong những năm sắp tới

Để đạt được mục đích đó, đề tài đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về pháp luật bảo vệ môi trường.
 • Làm rõ thực trạng của pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam và các yếu tố tác động đến Việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
 • Nghiên cứu tìm ra các giải pháp khả thi nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở Viêt Nam trong những năm sắp tới.

Xem thêm: luận văn thạc sĩ luật kinh tế Pháp luật về cho vay tiêu dùng và thực tiễn áp dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài bao gồm:

– Những vấn đề lý luận liên quan đến Pháp luật bảo vệ môi trường ở Viện Nam.

 • Việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
 • Kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở một số nước trên thế giới như: Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc… cũng là đối tượng nghiên cứu của luận văn.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

 • Về thời gian: Khi nghiên cứu phần thực trạng, luận văn chủ yếu nghiên cứu quá trình hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam từ năm 1993 trở lại đây, thời gian Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 chính thức ra đời. Các giải pháp được đề xuất cho khoảng năm năm tới, từ 2020 đến 2025.
 • Về không gian: Luận văn nghiên cứu quá trình hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam, bên cạnh đó cũng nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.
 • Về nội dung: Luận văn nghiên cứu các nội dung chủ yếu trong Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2018) cùng một số văn bản pháp luật có liên quan.
 1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu dựa trên những thành tựu của các chuyên ngành khoa học pháp lý như: Luật Môi trường, Lịch sử Nhà nước và pháp luật, Lý luận về Nhà nước và Pháp luật, Xã hội học pháp luật, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Dân sự,… Những luận điểm khoa học trong các công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo và các bài viết đăng trên các Tạp chí chuyên ngành liên quan đến pháp luật bảo vệ môi trường.

Các phương pháp cụ thể được sử dụng trong luận văn là: phương pháp phân tích – tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp quy nạp, diễn dịch,… Đồng thời luận văn còn dựa vào những số liệu thống kê, tổng kết hàng năm trong các báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Cục Môi trường và các địa phương cũng như những thông tin trên mạng Internet,… Cụ thể:

 • Chương 1, luận văn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu để tổng quan các công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn về pháp luật bảo vệ môi trường, phương pháp so sánh, tổng hợp nhằm xác định rõ những kết quả đã nghiên cứu được liên quan đến đề tài để kế thừa, đồng thời chỉ ra những vấn đề liên quan đến đề tài luận văn mà các công trình, bài viết trước đó còn bỏ ngỏ cần phải nghiên cứu bổ sung, phát triển.
 • Chương 2, luận văn sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá những quy định hiện hành về pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam, so sánh đưa ra các số liệu để đánh giá thực trạng, rút ra những bất cập, hạn chế, thiếu sót trong quy định và thực hiện pháp luật về vấn đề này.
 • Chương 3, luận văn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để đưa ra định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
 1. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương, cụ thể:

Chương 1: Lý luận chung về pháp luật bảo vệ môi trường.

Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Chương 3: Giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ..1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..1

2. Tình hình nghiên cứu ..2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ..3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..4

5. Phương pháp nghiên cứu ..4

6. Bố cục của luận văn ..5

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG ..6

1.1. Khái niệm chung về môi trường và pháp luật bảo vệ môi trường 6

1.1.1. Khái niệm về môi trường 6

1.1.2. Khái niệm về pháp luật bảo vệ môi trường 8

1.1.3. Đặc điểm của pháp luật về bảo vệ môi trường 10

1.2. Những nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường 10

1.2.1. Các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi

trường 10

1.2.2. Các quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài

nguyên thiên nhiên 12

1.2.3. Các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu 13

1.2.4. Các quy định về bảo vệ môi trường biển và hải đảo 13

1.2.5. Các quy định về bảo vệ môi trường nước, đất và không khí 15

1.2.6. Các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ. 17

1.2.7. Các quy định về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư 17

1.2.8. Các quy định về quản lý chất thải 18

1.2.9. Các quy định về xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường 18

1.2.10. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường 19

1.2.11. Các chế tài do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 21

1.3. Những yếu tố cơ bản tác động đến Việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ

môi trường 23

1.3.1. Quan điểm, chính sách pháp luật của Nhà nước 23

1.3.2. Trình độ phát triển kinh tế 26

1.3.3. Trình độ, kỹ thuật lập pháp 27

1.3.4. Quan điểm lập pháp 28

1.3.5. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 29

1.4. Kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở một số nước

trên thế giới 30

1.4.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản 30

1.4.2. Kinh nghiệm của Mỹ 31

1.4.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc 32

1.4.3. Các bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 33

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ở VIỆT NAM 36

2.1. Các nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam ..36

2.1.1. Các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi

trường 36

2.1.2. Các quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài

nguyên thiên nhiên 39

2.1.3. Các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu 40

2.1.4. Các quy định về bảo vệ môi trường biển và hải đảo 41

2.1.5. Các quy định về bảo vệ môi trường nước, đất và không khí 43

2.1.6. Các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ 45

2.1.7. Các quy định về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư 46

2.1.8. Các quy định về quản lý chất thải 47

2.1.9. Các quy định về xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường 50

2.1.10. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường 51

2.1.11. Các chế tài do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 54

2.1.12. Các quy định khác: hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường; quan trắc

môi trường v.v. 56

2.2. Phân tích các yếu tố tác động đến việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ

môi trường ở Việt Nam 59

2.2.1. Quan điểm, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam 59

2.2.2. Trình độ phát triển kinh tế ở Việt Nam 60

2.2.3. Trình độ, kỹ thuật lập pháp của Việt Nam 61

2.2.4. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 62

2.3. Đánh giá chung về thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam

2.3.1. Những thành tựu đã đạt được 63

2.3.2. Những mặt hạn chế 64

2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế 66

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ

MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 68

3.1. Định hướng chung nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi

trường tại Việt Nam trong những năm tới 68

3.2. Các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường

ở Việt Nam 69

3.2.1. Hoàn thiện các quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

môi trường 69

3.2.2. Hoàn thiện các quy định về đánh giá tác động môi trường 71

3.2.3. Hoàn thiện các quy định về quản lý chất thải, nhất là các chất thải ở

khu đô thị và khu công nghiệp 74

3.2.4. Hoàn thiện các quy định về bảo vệ môi trường đất, nước, không khí 77

3.2.5. Ban hành các văn bản cụ thể hóa quá trình công khai hóa, dân chủ

hóa hoạt động bảo vệ môi trường 80

3.2.6. Hoàn thiện các quy định về nguồn lực bảo vệ môi trường 81

3.2.7. Hoàn thiện các quy định về thể chế bảo vệ môi trường 84

3.2.8. Hoàn thiện các quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực

bảo vệ môi trường 88

3.3. Một số kiến nghị 92

KẾT LUẬN 94

==>XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Cơ sở lý luận Hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo CISG, PICC và Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015

Bình chọn Cơ sở lý luận Hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo CISG, PICC và Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn […]

Sự ra đời của điều khoản hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, CISG và PICC

Bình chọn Sự ra đời của điều khoản hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, CISG và PICC giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Luận văn thạc sĩ luật kinh tế Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, CISG và Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, CISG và Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế cho các bạn học viên đang làm […]

Cơ sở lý luận về tranh chấp nhãn hiệu trong lĩnh vực du lịch

Bình chọn Cơ sở lý luận về tranh chấp nhãn hiệu trong lĩnh vực du lịch giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm tranh chấp […]

Cơ sở lý luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Bình chọn Cơ sở lý luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Quyền sở hữu […]

Cơ sở lý luận về nhãn hiệu

Bình chọn Cơ sở lý luận về nhãn hiệu giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm về nhẫn hiệu, phân loại nhãn hiệu, điều kiện […]

Luận văn thạc sĩ luật kinh tế Tranh chấp về sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế Tranh chấp về sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận […]

Những yếu tố cơ bản tác động đến Việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường

Bình chọn Những yếu tố cơ bản tác động đến Việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status