x
Trang chủ » luận văn thạc sĩ luật kinh tế  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống theo pháp luật Việt Nam

luận văn thạc sĩ luật kinh tế  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống theo pháp luật Việt Nam

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống theo pháp luật Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống theo pháp luật Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống

===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ luật kinh tế – Bảng giá 20223

1. GIỚI THIỆU

Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng ngày, cung cấp năng lượng và dinh dưỡng để con người hoạt động. Thực phẩm đóng vai trò là nhân tố thiết yếu để con người được sống và hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, thực phẩm cũng là nguồn gây những vấn đề bất lợi đối với sức khỏe con người nếu sử dụng thực phẩm nguy hại. Chính vì vậy, việc đảm bảo ATPP có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều thấy được sự quan trọng của đảm bảo ATTP trong quá trình phát triển KT&XH; bởi ATTP không chỉ ảnh hưởng đến con người mà rộng hơn là vấn đề sức khỏe, ASXH và đặc biệt là sự phát triển của các thế hệ tương lai của mỗi quốc gia. Quá trình phát triển KT&XH sẽ thúc đẩy các thực phẩm được SX&KD ngày càng đa dạng, với nhiều chủng loại sản phẩm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển thì vấn đề đảm bảo ATTP được đặt ra là một thách thức lớn với hoạt động quản lý của nhà nước. Theo thống kê của BYT, từ 1/1 đến 31/5/2020, toàn quốc ghi nhận 48 vụ NĐTP làm hơn 870 người mắc, 824 người nhập viện điều trị và 22 người tử vong. So sánh với cùng kỳ năm 2019, tăng 11 vụ (29,7%) NĐTP, số người mắc tăng 18 người và tử vong tăng 17 người1.

Có thể thấy trong lĩnh vực ATTP thì NTD là chủ thể chịu ảnh hưởng trực tiếp về sức khoẻ, tính mạng; đặc biệt đối với các loại TPTS luôn tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn nếu trong quá trình sản xuất, chế biến, phân phối không bảo đảm các quy định về ATTP. Nhận thức được tầm quan trọng việc bảo vệ NTD trong lĩnh vực đảm bảo ATTP tươi sống; trong những năm qua khung pháp lý về BVQLNTD trong lĩnh vực ATTP tươi sống ngày càng được hoàn thiện với sự ra đời của Luật ATTP năm 2010, Luật BVQLNTD năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh nhiều kết quả đạt được góp phần tích cực trong việc bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của NTD thực phẩm tươi sống (TPTS); đẩy lùi và ngăn chặn các hành VPPL luật về ATTP của các CS kinh doanh TPTS trong thời gian qua thì các quy định về BVQLNTD trong lĩnh vực ATTP tươi sống vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, chẳng hạn như: (i) Các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về ATTP ban hành chậm dẫn đến tình trạng khó khăn khi áp dụng trên thực tiễn; (ii) Hiện nay, có rất nhiều VBQPPL liên quan đến ATTP nói chung, tuy nhiên việc hệ thống hóa các văn bản này chưa được thực hiện dẫn đến áp dụng trên thực tiễn hết sức khó khăn. Cùng một vấn đề nhưng quá nhiều VBQPPL điều chỉnh. Ví dụ, về SX&KD sữa tươi phải áp dụng không dưới 25 VBQPPL, trong đó 06 Luật, 06 Nghị định, 13 thông tư hướng dẫn, liên quan đến 09 thủ tục hành chính, 05 cơ quan QLNN chưa kể đến các lĩnh vực khác như xử lý VPHC, QLTT, môi trường2…vvv.

Bên cạnh chịu sự điều chỉnh của Luật ATTP năm 2010 thì pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực ATTP tươi sống còn được quy định bởi Luật BVQLNTD năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Có thể nói, sau hơn 10 năm thi hành, đã xuất hiện nhiều vấn để bất cập trong chính các quy định của Luật BVQLNTD và các văn bản hướng dẫn. Sự bất cập này có thể đến từ việc sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực và thế giới cũng như sự xuất hiện của nhiều phương thức kinh doanh, tiêu dùng mới mà thời điểm xây dựng Luật chưa xuất hiện. Sự bất cập này còn xuất hiệu do sự thay đổi của chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực khác có sự thay đổi dẫn đến sự không phù hợp, sự “vênh” giữa các văn bản pháp luật hiện hành Thực trạng trên cho thấy, việc nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện cả về CS lý luận và thực tiễn pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, đồng thời đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống là rất cần thiết và khách quan, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ NTD trong tình hình mới.

Với các vấn đề nêu trên thì tác giả đã chọn đề tài luận văn “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống theo pháp luật Việt Nam”.

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

2.1. Mục tiêu tổng quát

Luận văn nhằm góp phần làm rõ thêm lý luận pháp luật, cũng như thực trạng pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống.Từ đó, đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống trong thời gian tới

2.2. Mục tiêu cụ thể

Luận văn có ba mục tiêu cụ thể:

Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống;

Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng các quy định pháp luật điều chỉnh về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống; từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục

Thứ ba, phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống tại VN trong thời gian qua. Từ đó chỉ ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống;

3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn sẽ trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Tại sao phải BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống?

Câu 2: Các quy định pháp luật pháp luật và việc tổ chức thực hiện pháp luật ở VN hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu hoạt động BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống hay chưa?

Câu 3: Làm thế nào để bảo vệ hiệu quả hoạt động BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống ở điều kiện nước ta hiện nay?

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Thứ nhất, Các học thuyết, quan điểm khoa học pháp lý về BVQLNTD và ATTP Thứ hai, Các quy định pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống theo Luật ATTP năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định 115/2018/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP) Luật BVQLNTD năm 2010; Nghị định 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật BVQLNTD …vvv; và các văn bản pháp luật có liên quan;

Thứ ba, Các số kiệu thống kê của các cơ quan, tổ chức có liên quan về thực tiễn thực hiện pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống

4.2. Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi về nội dung: BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống. là chế định có nội hàm tương đối rộng với nhiều nội dung khác nhau. Tuy nhiên với khuôn khổ của Luận văn thạc sĩ luật tác giả chỉ tập trung phân tích 2 nội dung cơ bản pháp luật về

BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống.; bao gồm: (i) Quy định về việc đảm bảo các quyền lợi của NTD trong lĩnh vực đảm bảo ATTP tươi sống; (ii) Quy định về các phương thức BVQLNTD trong lĩnh vực đảm bảo ATTP tươi sống

– Phạm vi về thời gian: Kể từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2022

– Phạm vi về địa bàn: Cả nước

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

– Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp luật học so sánh, đối chiếu được sử dụng trong Chương 1 khi nghiên cứu một số vấn đề lý luận về pháp luật

– Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh… được sử dụng trong Chương 2 để làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống ở VN.

– Phương pháp quy nạp, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp được sử dụng

trong Chương 3 khi trình bày các yêu cầu đặt ra và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống ở VN

6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Luận văn nghiên cứu về các CS lý luận và các quy định pháp luật của VN về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống. Tiếp đến, luận văn sẽ tiến hành phân tích & đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống trong thời gian qua. Từ đó, luận văn đề xuất những kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện pháp luật BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống; nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn áp dụng

7. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

7.1. Đóng góp về lý luận

Luận văn được hoàn thành sẽ là công trình nghiên cứu có hệ thống pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực đảm bảo ATTP tươi sống. Từ những nghiên cứu lý luận và phân tích đánh giá về tình hình thực thi pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực đảm bảo ATTP tươi sống hiện nay, trên CS nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật của một số nước trên thế giới, Luận văn đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.

Kết quả nghiên cứu của Luận văn có giá trị tham khảo cho các cơ quan QLNN trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực đảm bảo ATTP tươi sống; góp phần xây dựng cơ chế chỉ đạo và điều hành công tác tổ chức thực hiện pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực đảm bảo ATTP tươi sống ở VN.

7.2. Đóng góp về thực tiễn

Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy tại các CS đào tạo chuyên ngành luật; có giá trị tham khảo đối với các cơ quan QLNN trong quá trình thực thi, giải quyết các vấn đề liên quan

8. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Trong giai đoạn hiện nay, BVQLNTD trong lĩnh vực đảm bảo ATTP tươi sống là một vấn đề hết sức quan trọng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới NTD mà còn có tác động đến sự phát triển bền vững của xã hội. Vấn đề BVQLNTD trong lĩnh vực đảm bảo ATTP tươi sống mặc dù xuất hiện và được đề cập trong khoa học luật ở VN; tuy nhiên chưa được các luật gia quan tâm nghiên cứu nhiều mà đa số tập trung nghiên cứu về ATTP nói chung. Tuy nhiên, có thể kể tên một số công trình tiêu biểu có liên quan như sau:

Thứ nhất, Nhóm các bài bài khoa học

– Nguyễn Tuấn Vũ (2016), “Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP: Nhìn từ khía cạnh QLNN và quyền lợi NTD”, Tạp chí Khoa học pháp lý, Số 9(103)/2016. Bài viết đã trình bày khái quát về giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, một số nội dung cơ bản và bàn luận liên quan đến giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

– Phạm Văn Hảo (2017), “Chế tài xử lí vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm”, Tạp chí Luật học. Số 5/2017. Bài viết đề cập các quyền của người tiêu dùng thực phẩm và các hành vi được coi là vi phạm quyền của người tiêu dùng thực phẩm; đánh giá thực trạng các chế tài xử lí vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; đưa ra một số góp ý nhằm hoàn thiện hệ thống chế tài xử lí vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

– Vũ Thị Thanh Huyền (2018), “Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo

đảm an toàn thực phẩm ở Việt Nam”, Tạp chí Quản lý nhà nước. Bài viết đã phân tích và đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; từ đó chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này.

– Võ Trung Tín, Trương Văn Quyền, Nguyễn Thị Hồng Thắm (2016), “Thực tiễn áp dụng pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh và các kiến nghị”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 19/2016. Bài viết đã phân tích thực trạng tình hình an toàn thực phẩm và thực trạng áp dụng pháp luật về an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối TP. Hồ Chí Minh, từ đó chỉ ra các bất cập và đưa ra một số kiến nghị.

– Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (2016), “Thực trạng phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và một số kiến nghị”, Tạp chí Khoa học pháp lý. Số 9(103)/2016. Bài viết đã tập trung phản ánh thực trạng phòng ngừa các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm tại Việt Nam hiện nay;từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa các hành vi vi phạm này trong thời gian tới.

Thứ hai, Nhóm các luận văn/luận án

– Nguyễn Thị Vi Bình (2020), “Pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực ATTP và thực tiễn tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường ĐH Luật Hà Nội. Luận văn đã trình bày những vấn đề lí luận về BVQLNTD trong lĩnh vực ATTP. Phân tích thực trạng pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực ATTP và thực tiễn thực thi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.

– Chu Bích Ngọc (2017), “Thực tiễn thi hành pháp luật về ATTP trong việc BVQLNTD ở VN”, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường ĐH Luật Hà Nội. Luận văn đã trình bày khái quát về thực phẩm, ATTP đối với NTD và pháp luật về ATTP trong việc BVQLNTD ở VN. Phân tích, đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về ATTP trong việc BVQLNTD. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này ở VN.

– Trịnh Trung Kiên (2018), “Pháp luật BVQLNTD trong lĩnh vực ATTP từ thực tiễn thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường ĐH Mở Hà Nội. Luận văn đã làm rõ và phân tích những vấn đề lý luận về BVQLNTD trong lĩnh vực vệ sinh,

ATTP như các khái niệm, đặc điểm, các biện pháp BVQLNTD trong lĩnh vực ATTP. Phân tích những hạn chế, vướng mắc khi áp dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi của NTD và pháp luật về ATTP. Trên CS đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị, các nhóm giải pháp nhằm tăng cường BVQLNTD trong lĩnh vực ATTP.

– Vũ Kiều Vân (2018), “Thực trạng thi hành Luật ATTP 2010 – Những bất cập và hướng hoàn thiện”, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường ĐH Mở Hà Nội. Luận văn đã l àm rõ một số vấn đề lý luận cũng như phân tích, đánh giá các quy định hiện hành của Luật ATTP năm 2010. Trên CS chỉ ra hạn chế, vướng mắc trong quy định pháp luật và từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật ATTP.

– Phạm Văn Hảo (2017), Pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh thực phẩm ở VN hiện nay, Luận án Tiến sĩ luật học, HVKHXH. Đây là một trong những công trình nghiên cứu sâu về lĩnh vực VSATTP ở góc độ bảo đảm quyền lợi cho NTD thực phẩm. Ở đề tài này, tác giả đã phân tích, làm rõ một số khái niệm có liên quan như VSATTP, việc thực hiện pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực VSATTP, đồng thời đánh giá việc thực hiện và đưa ra các giải pháp để BVQLNTD trong lĩnh vực VSATTP.

– Đặng Công Hiến (2010), Pháp luật về kiểm soát vệ sinh ATTP trong hoạt động thương mại ở VN, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật – ĐH QGHN. Nét nổi bật của luận văn là tác giả đề cập ở góc độ pháp luật về VSATTP về mặt hình thức pháp lý, hệ thống văn bản pháp luật về kiểm soát VSATTP trong hoạt động thương mại; nội dung, các quy định kiểm soát VSATTP trong hoạt động thương mại. Nhìn chung việc đánh giá khá bao quát và đầy đủ, tuy nhiên phạm vi nghiên cứu lại tương đối hẹp, chỉ hướng đến việc kiểm soát VSATTP trong hoạt động thương mại, trong khi đó vấn đề VSATTP đòi hỏi phải được nghiên cứu toàn diện về mọi mặt.

Nhìn chung, các tài liệu cũng đã cung cấp các thông tin tương đối đầy đủ và toàn diện về khái niệm, cấu trúc pháp luật về ATTP và BVQLNTD. Bên cạnh đó, nhiều công trình cũng đề cập đến việc thực hiện pháp luật về ATTP và BVQLNTD. Do vậy, ở mức độ nhất định, trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sẽ có sự tiếp thu, kế thừa những thành quả, các giá trị mà các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra, làm nền móng cho việc tiếp tục nghiên cứu về cả trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn.

Ngoài ra, một số tài liệu đã đề cập đến kinh nghiệm thế giới về xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật về ATTP và BVQLNTD .Đây là những kết quả nghiên cứu quý báu sẽ được kế thừa nhằm có những kiến nghị phù hợp cho việc hoàn thiện pháp luật VN.

Mặc dù vậy, các công trình nghiên cứu trực diện về pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống hiện nay còn rất ít, còn thiếu vắng các công trình nghiên cứu khái niệm, nội dung pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực bảo đảm ATTP tươi sống. Đây cũng là nội dung luận văn sẽ phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI

TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TƯƠI

SỐNG 9

1.1. Khái quát về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn

thực phẩm tươi sống 9

1.1.1. Khái quát về an toàn thực phẩm tươi sống 9

1.1.2. Khái niệm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn

thực phẩm tươi sống 12

1.1.3. Ý nghĩa của bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực đảm bảo an

toàn thực phẩm tươi sống 15

1.2. Khái quát pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực đảm

bảo an toàn thực phẩm tươi sống 18

1.2.1. Khái niệm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực đảm

bảo an toàn thực phẩm tươi sống 18

vi

1.2.2. Nội dung pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực đảm

bảo an toàn thực phẩm tươi sống 19

1.3. Các yếu tố chi phối hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người

tiêu dùng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống 22

1.3.1. Yếu tố về kiến thức và thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng thực phẩm

tươi sống 22

1.3.2. Yếu tố về điều kiện kinh tế & xã hội và kỹ thuật, công nghệ 23

1.3.3. Yếu tố về nhận thức pháp lý của cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống .. 24

1.3.4. Yếu tố về năng lực của chủ thể quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tươi

sống. 24

1.3.5. Yếu tố về hiệu quả giải quyết tranh chấp giữa thương nhân và NTD trong

lĩnh vực an toàn thực phẩm tươi sống 25

Kết luận Chương 1 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI

TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TƯƠI

SỐNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM TRONG

GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 28

2.1. Thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực đảm

bảo an toàn thực phẩm tươi sống 28

2.1.1. Thực trạng quy định pháp luật về việc đảm bảo các quyền lợi của người tiêu

dùng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống 28

2.1.2. Thực trạng quy định pháp luật về các phương thức bảo vệ quyền lợi người

tiêu dùng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống 39

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh

vực đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống tại Việt Nam 46

2.2.1. Thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về đảm bảo quyền lợi người tiêu

dùng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống 46

2.2.2. Thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về các phương thức bảo vệ quyền lợi

người tiêu dùng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống 54

Kết luận Chương 2 61

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI

vii

NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

TƯƠI SỐNG 62

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong

lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống 62

3.1.1. Thể chế hoá quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ sức khỏe của

người tiêu dùng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống 62

3.1.2. Phải bảo đảm khả năng tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thông qua

các thiết chế tài phán 64

3.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ, khoa học và có tính khả thi cao. 65

3.2. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống và nâng cao hiệu quả thực

hiện pháp luật trên thực tiễn 66

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh

vực đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống 66

3.2.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ

quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống

==>XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Cơ sở lý luận Hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo CISG, PICC và Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015

Bình chọn Cơ sở lý luận Hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo CISG, PICC và Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn […]

Sự ra đời của điều khoản hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, CISG và PICC

Bình chọn Sự ra đời của điều khoản hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, CISG và PICC giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Luận văn thạc sĩ luật kinh tế Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, CISG và Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, CISG và Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế cho các bạn học viên đang làm […]

Cơ sở lý luận về tranh chấp nhãn hiệu trong lĩnh vực du lịch

Bình chọn Cơ sở lý luận về tranh chấp nhãn hiệu trong lĩnh vực du lịch giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm tranh chấp […]

Cơ sở lý luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Bình chọn Cơ sở lý luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Quyền sở hữu […]

Cơ sở lý luận về nhãn hiệu

Bình chọn Cơ sở lý luận về nhãn hiệu giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm về nhẫn hiệu, phân loại nhãn hiệu, điều kiện […]

Luận văn thạc sĩ luật kinh tế Tranh chấp về sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế Tranh chấp về sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận […]

Những yếu tố cơ bản tác động đến Việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường

Bình chọn Những yếu tố cơ bản tác động đến Việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật kinh tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status