x
Trang chủ » Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: : “Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội
Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội

===> Dịch Vụ Viết luận văn– Bảng giá 2022

Đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội.
Nội dung tóm tắt:
a) Lý do chọn đề tài
Hiện nay ở nước ta đang diễn ra quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý. Các hoạt động kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường. Chính vì vậy cạnh tranh trong hoạt động đầu tư và trong sản xuất kinh doanh là một tất yếu khách quan. Trong bối cảnh đó, đấu thầu xuất hiện và phát triển không ngừng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
Đấu thầu là một phương thức cạnh tranh lành mạnh, vừa có tính khoa học vừa có tính pháp quy, khách quan mang lại hiệu quả cao, hợp pháp trên thị trường xây dựng. Đó là điều kiện thiết yếu để đảm bảo sự thành công cho chủ đầu tư thông qua tính tích cực, hiệu quả mang lại là hạ giá thành công trình, tiết kiệm kinh phí đầu tư, sản phẩm xây dựng được đảm bảo về chất lượng và thời hạn xây dựng. Do đó đấu thầu đang trở thành một phương thức chủ yếu của quá trình giao nhận thầu hiện nay.
Tuy nhiên, thực trạng công tác đấu thầu ở nước ta thời gian qua vẫn còn nhiều khiếm khuyết, vướng mắc, hiệu quả vốn đầu tư mang lại chưa đáp ứng được yêu cầu. Điều này có nhiều lý do thuộc về Luật đấu thầu của Việt Nam chưa được hoàn thiện, có lý do thực hiện của chủ đầu tư và của nhà thầu chưa đúng. Trước những bất cập đó việc nghiên cứu một cách khoa học thực trạng và phân tích rõ nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu là một vấn đề hết sức cần thiết.
Công ty TNHH Vintep Hà Nội là công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Đã có nhiều dự án, công trình do Công ty làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, là một công ty mới thành lập, hoạt động của công ty còn tương đối non trẻ vì vậy việc tổ chức các hoạt động đấu thầu tại công ty vẫn đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết về cả phương diện lý luận và chỉ đạo thực tiễn.
Trong thời gian qua đã có nhiều công trình mà Công ty TNHH Vintep Hà Nội là chủ đầu tư và đứng ra tổ chức đấu thầu như: Tổ chức đấu thầu cho gói thầu thi công cọc khoan nhồi đại trà tại dự án Khu nhà ở và trung tâm thương mại tại Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Tổ chức đấu thầu cho gói thầu Thi cong móng cọc khoan nhồi tại dự án Tổ hợp trung tâm thương mại – chung cư Vintep Tower tại Lô N10, Giang Biên, Long Biên Hà Nội và một số gói thầu khác, v.v… Nhưng trong hoạt động tổ chức đấu thầu còn gặp nhiều vướng mắc hạn chế dẫn tới tiến độ chậm, việc đánh giá nhà thầu còn gặp nhiều khó khăn,v.v…
Để công tác đấu thầu của Công ty trong thời gian tới ngày càng hoàn thiện, phát huy được những ưu điểm vốn có của nó và để góp phần mang lại hiệu quả cao cho các gói thầu được tiến hành tại công ty trong thời gian tới. Sau quá trình học tập tại trường và tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty TNHH Vintep Hà Nội tôi đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu của mình.
b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
Mục tiêu chung: Luận văn được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu chung sau đây: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý làm căn cứ để hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu trên các khía cạnh như: Hoàn thiện công tác chuẩn bị đấu thầu, công tác tổ chức đấu thầu, công tác mở thầu và xét thầu, công tác thẩm định phê duyệt kết quả đấu thầu, công bố kết quả đấu thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp đồng của một doanh nghiệp xây dựng và cụ thể là Công ty TNHH Vintep Hà Nội.
Mục tiêu cụ thể: Để cụ thể hóa mục tiêu chung luận văn đi sâu nghiên cứu các vấn đề như: Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác tổ chức đấu thầu xây dựng như: Công tác tổ chức đấu thầu xây dựng; Cơ sở thực tiễn về đấu thầu xây lắp; Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác tổ chức đấu thầu luận văn mô tả, đánh giá thực trạng công tác tổ chức đấu thầu của Công ty TNHH Vintep Hà Nội và phân tích những nguyên nhân chủ yếu hạn chế kết quả công tác tổ chức đấu thầu của Công ty; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu để nâng cao kết quả công tác đấu thầu của Công ty TNHH Vintep Hà Nội.
Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chung: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác tổ chức đấu thầu đứng trên góc độ của chủ đầu tư đặt trong mối liên hệ với thể chế quản lý của Nhà nước, các nhà thầu. Luận văn sẽ xem xét công tác tổ chức mời thầu, chấm thầu và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực của Công ty TNHH Vintep Hà Nội; Đối tượng nghiên cứu sâu: Luận văn tập trung nghiên cứu dự án nhóm B (là những dự án có giá trị dưới 800 tỷ đồng). Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: Tại Phụ lục 1 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình. Các dự án xây dựng dân dụng ở nhóm B có giá trị từ trên 45 tỷ đồng đến 800 tỷ đồng.
Phạm vi nghiên cứu: Về thời gian, luận văn nghiên cứu tình hình tổ chức đấu thầu của Công ty trong thời gian từ 2012- 2015; Về không gian, luận văn nghiên cứu tình hình tổ chức đấu thầu của Công ty trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Về nội dung: Luận văn nghiên cứu toàn bộ quy trình tổ chức đấu thầu, cách thức quản lý thẩm định công tác đấu thầu và chất lượng thẩm định công tác đấu thầu của Công ty TNHH Vintep Hà Nội.
c) Nội dung của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận văn được trình bầy trong 3 chương:

==>>100+ Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chọn lọc

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC
TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XÂY DỰNG
Trong chương 1, tác giả đã luận giải những cơ sở khoa học của công tác tổ chức đấu thầu làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo của luận văn. Từ nghiên cứu, từ kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, tác giả đã đưa ra trình bày khái niệm của mình về “đấu thầu xây lắp”. Qua đó, công tác tổ chức đấu thầu được thể hiện thành những đặc trưng, đặc tính thể hiện thông qua sự đảm bảo tính pháp lý, tính khoa học, tính khả thi, tính hiệu quả kinh tế, tính cạnh tranh, tính công khai, tính công bằng và minh bạch của toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu xây dựng. Kết quả cuối cùng là đảm bảo lựa chọn được đúng nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và trình độ để thực hiện gói thầu xây dựng với chi phí trên cùng mặt bằng kinh tế, tài chính thấp nhất trong các nhà thầu tham dự đấu thầu.
Luận văn đã mô hình hóa và phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác tổ chức đấu thầu xây dựng, bao gồm: Hệ thống luật pháp của Nhà nước về đầu tư xây dựng và đấu thầu; Chủ đầu tư và các tổ chức đại diện cho chủ đầu tư; nhà thầu; các cơ quan quản lý Nhà nước về đấu thầu; các tổ chức xã hội có liên quan, thông tin và những đặc trưng của việc xây dựng các công trinh xây lắp
Để cho việc nghiên cứu có chiều sâu, luận văn đã phân tích và tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước như Nga, Hàn Quốc, Campuchia và một số tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới WB, Ngân hàng phát triển Châu Á ADB và Ngân hàng Hợp tác Phát triển Quốc tế Nhật Bản JBIC. Những kinh nghiệm đó sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong chương sau của luận văn.
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chương 2 đã mô tả một cách khái quát quá trình hình thành, phát triển, tình hình về cơ cấu tổ chức và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Vintep Hà Nội. Trong Chương 2 tác giả cũng đưa ra các phương pháp nghiên cứu, phương pháp phân tích số liệu và các chỉ tiêu phân tích để phục vụ mục tiêu nghiên cứu đánh giá công tác tổ chức đấu thầu của Công ty. Đồng thời thiết kê khung phân tích nghiên cứu của đề tài.
Đây là cơ sở cho tác giả luận văn chỉ ra thực trạng, những mặt đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty để từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty trong chương 3.
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH VINTEP HÀ NỘI
Dựa vào những cơ sở khoa học đã trình bày trong Chương 1 cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác tổ chức đấu thầu, đấu thầu xây lắp. Cùng với những phân tích đánh giá chung về công ty trong chương 2. Trong chương 3 của luận văn đã chỉ ra thực trạng về công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty như thực trạng về những quy định nội bộ, khung pháp lý về đấu thầu tại Công ty, thực trạng về bộ phận nhân sự phụ trách tổ chức đấu thầu, các quy trình cũng như công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty.
Trên cơ sở đó tác giả đưa ra nhưng đánh giá chung về công tác tổ chức đấu thầu của Công ty Vintep Hà Nội như những ưu điểm và những tồn tại trong công tác tổ chức đấu thầu. Dựa trên những đánh giá và định hướng phát triển của Công ty TNHH Vintep Hà Nội tác giả đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty Vintep Hà Nội trong thời gian tới.
d) Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp thu thập số liệu: Đề đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, tác giả đã thực hiện phân tích định tính và định lượng, thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, cụ thể những thông tin dùng trong phân tích được thu thập từ những nguồn sau:
Nguồn thông tin sơ cấp: Số liệu sơ cấp được sử dụng trong luận văn chủ yếu được thu thập thông qua phương pháp phỏng vấn chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp tác giả xác định và định hướng mục tiêu phát triển của Công ty TNHH Vintep Hà Nội đến năm 2020; Việc thu thập các số liệu sơ cấp được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn, điều tra thông tin bao gồm: các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực đấu thầu, ban lãnh đạo Công ty TNHH Vintep Hà Nội. Các nội dung phỏng vẫn, điều tra hướng tới các yêu cầu sau: Đối với chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực chiến lược: Việc áp dụng mô hình nghiên cứu nào phù hợp với đặc điểm của công ty TNHH Vintep Hà Nội để đề ra các giải pháp tổ chức đấu thầu? Đánh giá về các phương án chiến lược đưa ra, những ưu điểm, nhược điểm và tính hiệu quả của từng phương án chiến lược; Đối với ban lãnh đạo công ty bao gồm: Ban giám đốc, các trưởng phòng chức năng. Thời gian phỏng vấn: vào cuối giờ làm việc buổi chiều trong thời lượng 10 phút; Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia qua thảo luận nhóm để củng cố thêm các ý kiến, tác giả thực hiện thảo luận nhóm với các thành viên trong hội đồng chiến lược của Công ty. Nội dung phỏng vấn: mức độ tác động của các tiêu chí cho từng phương án chiến lược tác giả xây dựng. Thời gian và cách thức thực hiện: tham gia và đặt câu hỏi trong các buổi thảo luận nội bộ của Công ty.
Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Các dữ liệu thứ cấp được thu thập thông qua các nguồn sau: Thu thập từ các Bóa cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Vintep Hà Nội từ năm 2012 – 2015; Định hướng phát triển của Công ty TNHH Vintep Hà Nội đến năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2012, 2013,2014,2015 của Công ty TNHH Vintep Hà Nội; Gói hồ sơ tổ chức đấu thầu một số dự án mà công ty làm chủ đầu tư. Các số liệu này được thu thập từ phòng Kinh doanh, phòng Dự án,v.v…của Công ty; Thu thập các nguồn thích hợp như Bộ xây dựng, Cục Thống kê, bào cáo ngành xây dựng là những nguồn tài liệu thứ cấp đáng tin cậy; Ngoài ra tác giả còn thu thập các thông tin về văn bản như các quyết định, nghị định, thông tư liên quan đến công tác đấu thầu xây dựng nói chung và công tác tổ chức đấu thầu nói riêng, chính sách của Nhà nước thông qua tra cứu các tài liệu, các văn bản, website chính thức của các cơ quan, đơn vị, các giáo trình, sách và các nghiên cứu trước đó, các luận văn các một số học viên; Nguồn tài liệu thứ cấp này sau khi thu thập đã được tác giả xử lý, tổng hợp, phân tích và so sánh để có cái nhìn tổng quan về hoạt động tổ chức đấu thầu tại Công ty TNHH Vintep Hà Nội giai đoạn 2012-2015. Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác tổ chức đấu thầu tại công ty kết hợp với định hướng phát triển kinh doanh của công ty tác giả đề ra một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty TNHH Vintep Hà Nội trong thời gian tới.
Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu được tiến hành tổng hợp và hệ thống hóa, xử lý bằng chương trình Word, Excel trên máy tính. Qua đó đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến Công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty. Phát hiện những vướng mắc, đồng thời phân tích, rút ra kết luận những tồn tại liên quan đến nội dung nghiên cứu.
Phương pháp phân tích số liệu
Phương pháp thống kê kinh tế: Thống kê mô tả có mục đích là thu thập và hệ thống hóa số liệu, tính toán các số liệu đặc trưng thực nghiệm và tìm quy luật phân phối thực nghiệm của hiện tượng cần nghiên cứu. Thống kê mô tả dùng để hệ thống các yếu tố trong Công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty, những yếu tố tác động đến Công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty để làm căn cứ xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác tổ chức đấu thầu tại Công ty trong thời gian tới.
Phương pháp phân tích so sánh: Phương pháp phân tích, so sánh được sử dụng để phân tích kết quả, đối chiếu so sánh mức độ thực hiện các bước trong Công tác tổ chức đấu thầu của Công ty qua các năm như: Công tác chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, mở thầu và xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu, công bố kết quả, thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng. Các số liệu thu thập được phân tích, xử lý, tính toán và tiến hành so sánh, từ đó đưa ra, làm rõ các vấn đề trong thực trạng của Công ty.
Phương pháp chuyên gia: Là phương pháp nghiên cứu khoa học dựa trên ý kiến của các chuyên gia, giúp nắm được cơ sở lý luận, nắm được thực trạng của hiện tượng và những định hướng cũng như giải pháp cơ bản thúc đẩy sự phát triển của hiện tượng phù hợp với quy luật. Thông qua việc trao đổi với các chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này. Việc tham khảo ý kiến từ ban lãnh đạo Công ty TNHH Vintep Hà Nội để đánh giá, lựa chọn phương án chiến lược phù hợp.
e) Kết luận
Đấu thầu xây dựng là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xây dựng. Ở nước ta hiện nay hoạt động đấu thầu được áp dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đấu thầu xây dựng luôn được quan tâm, cải tiến để từng bước hoàn thiện. Bộ Xây dựng và chính phủ thường xuyên quan tâm sửa đổi quy chế đấu thầu, quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cho phù hợp với tình hình mới của dất nước.
Thực tế cho thấy, trong những năm qua Công ty TNHH Vintep Hà Nội đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao năng lực của mình để ngày càng hoạt động chuyên nghiệp và có hiệu quả hơn, hoạt động kinh doanh ngày càng hiệu quả tạo được những bước phát triển vững chắc. Tuy nhiên, trong khi tổ chức thực hiện các hoạt động đấu thầu Công ty cũng còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cho nên, Công ty phải có những giải pháp tích cực hơn nữa mới có thể phát triển trong môi trường cạnh tranh đầy khắc nghiệt này

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Đầu tư qua quỹ đầu tư là hình thức đầu tư gián tiếp trên thị trường chứng khoán

Bình chọn Đầu tư qua quỹ đầu tư là hình thức đầu tư gián tiếp trên thị trường chứng khoán! Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nêu trên Nội dung chính* Quỹ đầu tư và thị trường chứng khoán* Các nhà đầu tư […]

Cách viết tiểu luận và một số mẫu kết luận tiểu luận ấn tượng

Bình chọn Nội dung chính1. Về kết luận tiểu luận là gì?===> Dịch Vụ Viết Tiểu Luận thuê – Bảng giá 202232. Cách viết kết luận tiểu luận3. Sau đây là một số mẫu kết luận tiểu luận tham khảo cho bạn đọcMẫu kết luận tiểu luận 1:Mẫu kết luận tiểu luận 2:Mẫu kết luận tiểu […]

Một số mẫu lời mở đầu tiểu luận hay nhất và cách viết lời mở đầu tiểu luận

Bình chọn Việc viết lời mở đầu tiểu luận sau phần lời cam đoan là một phần rất quan trọng trong quá trình viết tiểu luận khi học hết môn của khóa học thạc sĩ. Lời mở bài giúp đọc giả hiểu rõ về nội dung của bài tiểu luận, cũng như thu hút sự […]

Một số mẫu lời cam đoan trong bài tiểu luận hay nhất

Bình chọn Lời cam đoan trong bài tiểu luận nhằm khẳng định tính trung thực, tính duy nhất và kiến thức mà người viết tự hiểu nghiên cứu chứ không phải sao chép nội dung từ nguồn khác. Vì vậy Lời cam đoan trong bài tiểu luận là một phần hết sức quan trọng đối […]

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn tốt […]

Tiểu luận Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng về sản phẩm nấm – nhà hàng nấm quê

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh: Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng về sản phẩm nấm – nhà hàng nấm quê. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu […]

Luận văn Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đề tài: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài […]

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Bình chọn Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ra sao. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, nếu […]

Bài viết liên quan
Luận văn Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đề tài: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài […]

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Ứng dụng Marketing trực tuyến để phát triển thương hiệu cà phê Đăk Hà

Bình chọn Chuyên mục tóm tắt luận văn thạc sĩ: Ứng dụng Marketing trực tuyến để phát triển thương hiệu cà phê Đăk Hà cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo, chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến. […]

Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng – Khảo sát tại TP.HCM

Bình chọn Chuyên mục luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng – Khảo sát tại TP.HCM cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo, chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề […]

Luận văn thạc sĩ: Chính sách Marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – Chi Nhánh Gia Lai

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đề tài cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: […]

100+ Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chọn lọc

Bình chọn Sau khi hoàn thành khóa học cao học, các học viên bước vào giai đoạn lựa chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình. Việc lựa chọn để tài rất quan trọng vì trong cả quá trình viết bài đến khi bảo vệ của học viên. Việc lựa chọn đề tài […]

10 mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đạt điểm cao

Bình chọn Viết luận văn là bước cuối cùng để bạn hoàn thành khóa học cao học của mình. Việc lựa chọn đề tài để làm sao dễ dàng triển khai cũng như đạt kết quả cao là việc rất quan trọng. Vì vậy việc tham khảo tài liệu nhằm giúp bạn chọn được đề […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status