x
Trang chủ » luận văn thạc sĩ Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP

luận văn thạc sĩ Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: : Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên làm việc
Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên làm việc

===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ – Bảng giá 20223

1.Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đang ngày càng được đẩy mạnh, đòi hỏi phải huy động và sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong đó, nguồn nhân lực là yếu tố có có tầm quan trọng đặc biệt và tác động mạnh mẽ, quyết định tương lai và sự sống còn của doanh nghiệp. Mặt khác, sự thu hút lao động ngày càng cao giữa các đối thủ cạnh tranh tập trung vào lực lượng lao động có trình độ, có kinh nghiệm đã đặt ra cho các doanh nghiệp nhiều thách thức không nhỏ. Chính vì vậy, việc giữ chân nhân viên có năng lực đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị doanh nghiệp.

Để có được giải pháp cho vấn đề này, một số nghiên cứu đã được thực hiện bởi các tác giả trong và ngoài nước, chỉ ra rằng mức độ hài lòng của nhân viên là điều mà các doanh nghiệp cần nắm bắt để có thể sử dụng tốt nguồn nhân lực, góp phần đưa tới kết quả hoạt động kinh doanh khả quan và sự ổn định bền vững cho doanh nghiệp. Khi mức độ hài lòng của người lao động tăng, năng suất lao động và hiệu quả công việc của họ sẽ tăng tương ứng, giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu phát triển, những chỉ tiêu mong đợi và gia tăng doanh số. Nói cách khác, khi nhân viên hài lòng về tổ chức họ đang công tác, họ sẽ cống hiến hết mình để phát triển tổ chức ấy.

Việc nâng cao mức độ hài lòng và tạo động lực cho nhân viên hiện đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu ngành. Xét đến lĩnh vực xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP, một doanh nghiệp đầu tàu trên thị trường xây dựng đang thực hiện tái cấu trúc và dành một nguồn lực nhất định để phát triển nguồn nhân lực. Trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, việc đánh giá được mức độ hài lòng của nhân viên là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với tổ chức. Khi doanh nghiệp nhận biết được mức độ hài lòng của người lao động, các nhà quản trị doanh nghiệp có thể đề ra các chính sách cải thiện khiến nhân viên có thái độ làm việc tích cực hơn và doanh nghiệp có thể có những bước chuyển mình mạnh mẽ khi đã hoàn thiện quá trình tái cấu trúc.

Xuất phát từ thực tế trên, tác giả đã quyết định chọn đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP” làm đề tài luận văn nghiên cứu. Bằng việc sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của người lao động trong một doanh nghiệp điển hình trong ngành xây dựng và xem xét mối quan hệ giữa các biến số, từ đó xác định được nhân tố quan trọng nhất trong nhóm các nhân tố có ảnh hưởng tới biến phụ thuộc trong mô hình, tác giả mong muốn đem đến cái nhìn toàn diện hơn về mức độ hài lòng của nhân viên trong doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị tại đây nhận ra được hệ thống các nhu cầu phức tạp của nhân viên, nâng cao mức độ hài lòng của họ và hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực.

2. Mục đích nghiên cứu

Tác giả tập trung điều tra, nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1), cụ thể là thông qua các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đó và mức độ mà nhân viên đánh giá đối với từng nhân tố. Từ đây, tác giả tìm hiểu sự hài lòng nói chung và sự hài lòng theo từng nhân tố của nhân viên CC1, đồng thời xác định được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự hài lòng của người lao động. Bên cạnh đó, tác giả cũng hướng tới mục tiêu xác định rằng liệu sự hài lòng của nhân viên có khác nhau khi có sự các biệt về đặc điểm cá nhân như giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thời gian công tác và chức vụ hay không. Cuối cùng, dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện và nâng cao sự hài lòng của người lao động, giúp ban lãnh đạo công ty xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự phù hợp, qua đó góp phần thúc đẩy năng suất lao động, đưa công ty phát triển bền vững.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn bao gồm:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về sự hài lòng của nhân viên, bao hàm các lý thuyết và các nghiên cứu có liên quan.

Xây dựng mô hình nghiên cứu và kiểm định các thang đo từng nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên trong công ty.

Tiến hành phân tích, đánh giá, đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên làm việc tại CC1.

Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên làm việc lại CC1, khiến họ gắn bó lâu dài với tổ chức, đồng thời có thể cải thiện hoặc loại bỏ những yếu tố có ảnh hưởng tiêu cực tới sự hài lòng của nhân viên Tổng công ty.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là sự hài lòng của nhân viên làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm 2 yếu tố là không gian và thời gian.

Về không gian, đề tài được thực hiện trên cơ sở các thông tin thu thập bảng câu hỏi khảo sát nhân viên làm việc tại CC1 (Địa chỉ: Tầng 8-9, Sailing Tower, 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Về thời gian, nhằm đảm bảo tính thời sự cho kết quả nghiên cứu, quá trình khảo sát, thu thập và xử lý dữ liệu diễn ra từ tháng 12/2018 tới tháng 03/2019, từ đó đề xuất giải pháp trong giai đoạn 2020 – 2025. Thông tin thứ cấp là nguồn thông tin tham khảo được thu thập qua dữ liệu công ty và Internet trong giai đoạn 2014 – 2018.

5. Các câu hỏi nghiên cứu

Để đi sâu phân tích thực hiện đề tài, tác giả tập trung giải đáp các câu hỏi nghiên cứu sau:

– Cần làm gì để nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP?

– Các yếu tố nào tác động đến sự hài lòng của nhân viên làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP và mức độ ảnh hưởng như thế nào?

– Sự hài lòng của nhân viên CC1 có khác biệt về các yếu tố nhân khẩu học, số năm công tác và vị trí họ đang phụ trách không?

– Sự hài lòng của nhân viên CC1 đối với tổ chức đang ở mức độ nào?

6. Phương pháp nghiên cứu

Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp định tính kết hợp định lượng. Tác giả tiến hành nghiên cứu định tính thông qua cơ sở lý thuyết về sự hài lòng nhân viên, kết hợp với nội dung của các nghiên cứu cùng chủ đề được thực hiện trước đó. Sau đó, tác giả xây dựng thang đo và bảng khảo sát, rồi tiến hành phỏng vấn 5 nhân viên, nhằm khám phá thêm các nhân tố ảnh hưởng khác và điều chỉnh nội dung bảng khảo sát.

Cuối cùng, phương pháp định lượng được áp dụng, tác giả khảo sát thực tế và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích dữ liệu bằng các kỹ thuật: Phân tích mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy đa biến, kiểm định sự khác nhau giữa đặc điểm nhân viên với mức độ hài lòng, từ đó vận dụng phương pháp luận giải, rút ra kết luận và đưa ra kiến nghị.

Trong nghiên cứu, các thang đo được xây dựng và kiểm định nhằm xác định độ tin cậy bằng cách phân tích hệ số Cronbach’s Alpha. Thang đo Likert 5 mức độ được sử dụng để đo lường các mức độ giá trị của biến số.

7. Các nghiên cứu liên quan

Nhận thấy sự hài lòng của nhân viên là một vấn đề quan trọng, hàng loạt các công trình khoa học về đề tài này được thực hiện ở phạm vi cả trong và ngoài nước. Stepphen P. Robbins (2002) đề cập các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng và không hài lòng của nhân viên, đồng thời nêu bật tác động của những điều này tại nơi làm việc trong cuốn sách Organizational Behavior. Ngoài ra, một cuốn sách điển hình nói về sự hài lòng công việc phải kể đến Work Motivation and Job Satisfaction của Tiiu Kamdron (2009), trong cuốn sách này tác giả đưa ra mô hình về động lực làm việc và sự hài lòng của nhân viên dựa trên các nhu cầu của họ.

Nezaam Luddy (2005) thực hiện nghiên cứu đề tài Sự hài lòng công việc của người lao động tại Viện y tế cộng đồng Western Cape, Nam Phi. Kết quả nghiên cứu thu được 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc, bao gồm thu nhập, chế độ thăng tiến, sự giám sát của cấp trên, đồng nghiệp và bản chất công việc. Trong đó, các nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ theo thứ tự giảm dần gồm có đồng nghiệp, đặc điểm công việc và sự giám sát của cấp trên. Bên cạnh đó, các yếu tố độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, số năm công tác, vị trí, loại hình công việc, chủng tộc cũng có ảnh hưởng đáng kể tới sự hài lòng của người lao động trong phạm vi của nghiên cứu này.

Vào năm 2014, Benjamin Owusu của trường đại học Khoa học và Công nghệ Kwame Nkrumah thực hiện nghiên cứu đề tài Đánh giá sự hài lòng và ảnh hưởng của sự hài lòng tới hiệu suất công việc tại các công ty khai thác mỏ ở khu vực phía Tây của quận Bibiani – Anhwiaso – Bekwai, nước Cộng hòa Ghana. Nghiên cứu này xác định được 9 nhân tố tác động đến sự hài lòng công việc, bao gồm mức lương, thăng tiến, mối quan hệ với đồng nghiệp, mối quan hệ với cấp trên, bản chất công việc, an toàn tại nơi làm việc, chỗ ở, đào tạo và phát triển, và nhân tố thu nhập làm việc ngoài giờ. Mức độ hài lòng được đánh giá qua nhiều vị trí công việc và kết quả nghiên cứu cho thấy công nhân làm việc tại mỏ có mức độ hài lòng cao nhất.

Các nghiên cứu nổi bật về đề tài này trong những năm gần đây không thể không nhắc đến nghiên cứu của Hamed Ateg Alsemeri vào năm 2016 về Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên quản lý cấp trung thuộc khu vực công Ả Rập Xê Út, chỉ ra tác động của sự hài lòng công việc lên ý định nghỉ việc và cam kết gắn bó với tổ chức. Nghiên cứu này kết luận sự hài lòng công việc được chỉ ra có liên quan mật thiết đến mối quan hệ với cấp trên, và hầu như không chịu tác động từ mục tiêu của tổ chức. Vào năm 2018, Fillemon Nangolo Hambuda của trường đại học Cape Penisula thực hiện nghiên cứu chỉ ra Mối liên hệ giữa sự hài lòng công việc và hiệu suất công việc của nhân viên quản lý cấp cơ sở tại thành phố Windhoek

– thủ đô nước Cộng hòa Namibia. Nghiên cứu này thu lại kết quả là những nhân viên được khảo sát hài lòng với bản chất công việc, chế độ lương, sự giám sát và đồng nghiệp, và không có sự khác biệt đáng kể giữa nhân viên nam và nữ.

Xét đến phạm vi trong nước, các tác giả Việt cũng thu được một số kết quả nghiên cứu đáng kể. Nghiên cứu của Trần Kim Dung (2005) được xem là nổi bật, sử dụng chỉ số mô tả công việc JDI của Smith, Kenal và Hulin (1969) để đo lường Sự hài lòng của người lao động tại Việt Nam. Bên cạnh 5 nhân tố của mô hình JDI, tác giả còn bổ sung 2 nhân tố mới là phúc lợi và điều kiện làm việc, phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam. Thang đo Likert bảy mức độ, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA được tác giả sử dụng trong nghiên cứu. Kết luận của nghiên cứu này là hai nhân tố đặc điểm công việc và cơ hội đào tạo thăng tiến có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hài lòng trong công việc. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng có một nhược điểm là mẫu khảo sát hạn chế về kích thước, đối tượng nghiên cứu chưa phản ánh đúng thực chất của nhân viên nói chung. Đối tượng nghiên cứu hướng tới là các nhân viên tham gia khóa học buổi tối ở trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, do đó nhu cầu của họ đa phần theo hướng các nhu cầu ở cấp bậc cao, đó chỉ là nhu cầu của một bộ phận nhân viên, không thể đại diện cho toàn bộ nhân viên tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2009, trong luận văn thạc sỹ Kinh tế của mình với đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TP. HCM, tác giả Châu Văn Toàn đã đưa ra mô hình đề xuất gồm 7 yếu tố tác động đến sự thỏa mãn công việc, bao gồm thu nhập, đào tạo thăng tiến, cấp trên, đồng nghiệp, đặc điểm công việc, điều kiện làm việc và phúc lợi công ty. Tuy nhiên, nhân tố đồng nghiệp và điều kiện làm việc sau đó được xác định không ảnh hưởng tới sự thỏa mãn công việc. Mô hình được điều chỉnh còn 6 yếu tố, trong đó Phúc lợi công ty được phân thành Phúc lợi cơ bản và Phúc lợi cộng thêm.

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Thủy (2011) với đề tài Khảo sát các yếu tố tác động lên sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có bốn yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giảng viên giảng dạy tại các trường đại học bằng phương pháp xây dựng mô hình định lượng gồm 4 yếu tố là đồng nghiệp, thu nhập, đặc điểm công việc và lãnh đạo. Trong đó, đặc điểm công việc được đánh giá cao nhất. Mặc dù tác giả đã cố gắng đi sâu phân tích đánh giá và kết luận một cách khá toàn diện thực trạng sự hài lòng của các giảng viên tại các trường đại học. Tuy nhiên theo các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan chỉ ra rằng tác giả khá chủ quan khi đánh giá sự hài lòng với các nhóm nhân tố đưa ra mà không có tính kế thừa khái quát tổng hợp cũng như không có tính gợi mở để phát triển đề tài.

Trần Thị Thơm (2012) với đề tài nghiên cứu Đánh giá mức độ hài lòng công việc của nhân viên tại khách sạn Quốc tế đưa ra mô hình ban đầu gồm 8 yếu tố tác động là thu nhập, đào tạo thăng tiến, mối quan hệ với cấp trên, mối quan hệ với đồng nghiệp, đặc điểm công việc, phúc lợi, đánh giá thực hiện công việc và môi trường làm việc. Sau khi thực hiện phân tích SPSS, yếu tố Phúc lợi phân ra thành Phúc lợi cơ bản và Phúc lợi cộng thêm. Kết quả thống kê mô tả thang điểm Likert cho thấy mức độ thỏa mãn công việc nhìn chung lớn hơn 3, nhân viên thỏa mãn thấp nhất về Thu nhập tại công ty.

Vào năm 2013, Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Ngọc Phương thực hiện nghiên cứu với đề tài tương tự nhưng trên phạm vi khác, đề tài mang tên Các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại trường đại học Tiền Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhóm nhân tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên bao gồm bản chất công việc, tiền lương thưởng và phụ cấp, quan hệ làm việc, cơ hội đào tạo thăng tiến và điều kiện vật chất.

Vũ Ngọc Sáng (2014) thực hiện đề tài Đánh giá mức độ hài lòng đối với chính sách đãi ngộ của công nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn 888 Thanh Hóa và thu được kết quả các yếu tố lương thưởng và phúc lợi, lãnh đạo, môi trường làm việc, đào tạo và thăng tiến có tác động mạnh mẽ tới sự hài lòng của người lao động và giá trị trung bình của các yếu tố đều đạt mức cao. Tuy vậy, nghiên cứu vẫn gặp phải nhiều hạn chế do cỡ mẫu khá nhỏ chỉ đạt 280.

Vào năm 2018, tác giả Nguyễn Tiến Thức thuộc Khoa Thương mại và Quản trị Kinh doanh, đại học Văn Lang thực hiện nghiên cứu đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên quản lý cấp trung tại các khu công nghiệp Đông Nam Bộ. Nghiên cứu này xem xét tác động của động cơ làm việc, mối quan hệ nơi làm việc, niềm tin vào tổ chức đối với sự hài lòng trong công việc của nhân viên quản lý cấp trung trong các khu công nghiệp tại khu vực Đông Nam bộ. Kết luận cho rằng động cơ làm việc và mối quan hệ nơi làm việc tác động cùng chiều vào cả niềm tin vào tổ chức và sự hài lòng trong công việc của nhân viên quản lý cấp trung, Ngoài ra, niềm tin vào tổ chức cũng tác động cùng chiều vào sự hài lòng của nhân viên quản lý cấp trung. Kết quả kiểm định cũng cho thấy động cơ làm việc và mối quan hệ nơi làm việc là những khái niệm đa hướng. Cũng ở thời điểm năm 2018, TS. Phan Thanh Hải, đại học Duy Tân thực hiện đề tài nghiên cứu Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng nhân viên các doanh nghiệp kiểm toán trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Kết quả cho thấy, có 5 yếu tố ảnh hưởng thuận chiều đến sự hài lòng của nhân viên là quan hệ công việc với đồng nghiệp và lãnh đạo; tính chất công việc; phúc lợi, khen thưởng và sự công nhận; chính sách lương và quản trị doanh nghiệp; cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

8. Ý nghĩa nghiên cứu

Đề tài được nghiên cứu mang một số ý nghĩa nhất định.

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu đem lại cho người đọc cái nhìn tổng quát về sự hài lòng của nhân viên CC1 ở các nhân tố, khía cạnh khác nhau. Sự hài lòng này cũng được phân chia theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, chức vụ v.v.v.

Thứ hai, thông qua nghiên cứu này, các thang đo dùng để đo lường sự hài lòng và các nhân tố ảnh hưởng liên quan cũng được trình bày, làm tiền đề cho lãnh đạo công ty xây dựng chính sách phù hợp nhằm cải thiện sự hài lòng của người lao động, đem lại lợi ích lâu dài cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Thứ ba, đây là nghiên cứu khám phá, làm cơ sở để các nghiên cứu sâu hơn về hài lòng của người lao động tại Việt Nam hay các doanh nghiệp cùng ngành nói chung và người lao động tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP nói riêng.

9. Bố cục của đề tài

Bố cục của nghiên cứu này gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Tổng quan về công ty, Cơ sở lý luận về sự hài lòng của nhân viên và sự cấp thiết của việc nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận nghiên cứu

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục đích nghiên cứu 2

1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

1.5. Các câu hỏi nghiên cứu 3

1.6. Phương pháp nghiên cứu 4

1.7. Các nghiên cứu liên quan 4

1.8. Ý nghĩa nghiên cứu 8

1.9. Bố cục của đề tài 8

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG

CỦA NHÂN VIÊN VÀ SỰ CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY

DỰNG SỐ 1 – CTCP 10

2.1. Giới thiệu tổng quan về Tổng công ty 10

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 10

2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2014-2018 11

2.1.3. Các chế độ phúc lợi, thu nhập cho nhân viên 13

2.1.4. Tình hình quản lý và điều kiện làm việc tại Tổng công ty 14

2.2. Cơ sở lý luận về sự hài lòng của nhân viên 14

2.2.1. Khái niệm sự hài lòng trong công việc 14

2.2.2. Các lý thuyết về sự hài lòng 16

2.2.3. Mô hình nghiên cứu áp dụng cho đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên làm

việc tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP 20

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29

3.1. Quy trình nghiên cứu 29

3.2. Thiết kế mẫu 31

3.2.1. Phương pháp chọn mẫu 31

3.2.2. Kích thước mẫu 31

3.3. Công cụ thu thập dữ liệu 32

3.4. Xử lý dữ liệu 33

3.5. Xây dựng thang đo 37

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43

4.1. Phân tích mẫu khảo sát 43

4.2. Mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty 45

4.2.1. Tính chất công việc 45

4.2.2. Thu nhập 46

4.2.3. Lãnh đạo 48

4.2.4. Đồng nghiệp 50

4.2.5. Đào tạo và thăng tiến 51

4.2.6. Điều kiện làm việc 53

4.2.7. Phúc lợi 54

4.2.8. Hệ thống quản lý 56

4.2.9. Mức độ hài lòng 57

4.3. Kiểm định độ tin cậy thang đo 59

4.4. Phân tích nhân tố EFA 63

4.4.1. Phân tích nhân tố EFA cho biến độc lập 63

4.4.2. Phân tích nhân tố EFA cho biến phụ thuộc 67

4.5. Phân tích hồi quy 69

4.5.1. Điều chỉnh mô hình nghiên cứu 69

4.5.2. Phân tích tương quan Pearson 71

4.5.3. Phân tích hồi quy tuyến tính 73

4.5.4. Ý nghĩa của các biến trong mô hình 76

4.5.5. Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 79

4.5.6. Kiểm tra giả định phương sai của sai số không đổi 81

4.6. Kiểm định sự khác nhau giữa đặc điểm nhân viên đối với mức độ hài lòng tại

CC1 81

4.6.1. Sự hài lòng theo giới tính 81

4.6.2. Sự hài lòng theo độ tuổi 83

4.6.3. Sự hài lòng theo trình độ học vấn 83

4.6.4. Sự hài lòng theo thời gian làm việc 84

4.6.5. Sự hài lòng theo chức vụ 85

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU 88

5.1. Kết luận nghiên cứu 88

5.2. Đề xuất ý kiến 89

5.2.1. Đề xuất nâng cao mức độ hài lòng về “Tính chất công việc” 90

5.2.2. Đề xuất nâng cao mức độ hài lòng về “Thu nhập” 91

5.2.3. Đề xuất nâng cao mức độ hài lòng về “Lãnh đạo” 93

5.2.4. Đề xuất nâng cao mức độ hài lòng về “Đồng nghiệp” 95

5.2.5. Đề xuất nâng cao mức độ hài lòng về “Đào tạo và thăng tiến” 96

5.2.6. Đề xuất nâng cao mức độ hài lòng về Phúc lợi 97

5.2.7. Đề xuất nâng cao mức độ hài lòng về Hệ thống quản lý 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

==> DOWNLOAD  LUẬN VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

 

 

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Luận văn Ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: bài học từ doanh nghiệp Nhật Bản

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: bài học từ doanh nghiệp Nhật Bản cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị […]

Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ thương mại điện tử

Bình chọn Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ thương mại điện tử giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Các phương tiện […]

Cơ sở lý luận thương mại điện tử

Bình chọn Cơ sở lý luận thương mại điện tử giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm thương mại điện tử và Phân loại […]

Luận văn Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh điện máy của một số doanh nghiệp bán lẻ Trung Quốc và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh điện máy của một số doanh nghiệp bán lẻ Trung Quốc và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

Các mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng

Bình chọn Các mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Mô hình SERVQUAL […]

Cơ sở lý luận về sự hài lòng khách hàng

Bình chọn Cơ sở lý luận về sự hài lòng khách hàng giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Sự hài lòng và Sự hài lòng […]

Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách quốc tế đối với các chuyến bay quốc nội của Vietnam Airlines

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách quốc tế đối với các chuyến bay quốc nội của Vietnam Airlines cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status