x
Trang chủ » Luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: : “Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

===> Dịch Vụ Viết luận văn– Bảng giá 20223

Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Trong thời đại cạnh tranh và phát triển hiện nay, hiện tượng “chảy máu chất xám” của nhân viên nói chung và nhân viên trong ngành ngân hàng nói riêng luôn là vấn đề đau đầu với các nhà quản trị. Vấn đề nghiên cứu lòng trung thành của nhân viên với tổ chức là cần thiết. Đã có nhiều nghiên cứu về những nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành, trong đó văn hóa tổ chức được chỉ ra là một nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trong tổ chức: Janet Cheng Lian Chew (2004), Trần Kim Dung và Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Hồ Huy Tự và Phạm Hồng Liêm (2012), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2016)… Tuy nhiên, để nghiên cứu chuyên sâu và làm cơ sở cho nhà quản trị đưa ra giải pháp điều chỉnh văn hóa thì vấn đề đặt ra là nghiên cứu chuyên sâu vào những nhân tố cụ thể nào của văn hóa tổ chức sẽ ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên. Xuất phát từ đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu, phân tích, đánh giá tác động và lượng hóa các yếu tố của văn hóa tổ chức có ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên các Chi nhánh Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Công thương Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở lý thuyết và kết quả của các nghiên cứu trước, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu với tám giả thuyết. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát tại 21 Chi nhánh Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Công thương Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019. Tổng số bảng câu hỏi khảo sát được gửi đến 350 người, kết quả thu về được 310 bảng sử dụng được để xử lý số liệu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để thể hiện đặc điểm của đối tượng khảo sát về giới tính, độ tuổi, cấp bậc; kinh nghiệm làm việc với phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha; kiểm định giá trị khái niệm của thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy bội cho thấy mô hình nghiên cứu là phù hợp với tập dữ liệu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tám yếu tố có tác động tích cực lên lòng trung thành theo mức độ giảm dần từ mạnh đến yếu theo thứ tự : (1) Định hướng và kế hoạch tương lai, (2) Làm việc nhóm, (3) Giao tiếp trong tổ chức, (4) Sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị, (5) Phần thưởng và sự công nhận, (6) Hiệu quả trong việc ra quyết định, (7) Đào tạo và phát triển, (8) Chấp nhận rủi ro do bởi sáng tạo và cải tiến.

Kết quả đạt được từ nghiên cứu này được sử dụng nhằm cung cấp thêm một số gợi ý về hàm ý quản trị để lãnh đạo các Chi nhánh VietinBank tham khảo, có thêm lựa chọn trong việc quyết định những giải pháp thực hiện trong điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị mình nhằm gia tăng mức độ trung thành, góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh

Luận văn được trình bày thành 5 chương tóm lược như sau:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu Nội dung chính của chương 1 là giời thiệu về vấn đề nghiên cứu, các nghiên cứu trước có liên quan và lý do thực hiện nghiên cứu; qua đó xác định mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và bố cục dự kiến của luận văn.

Chương 2: Cơ sở lý luận Giới thiệu tổng quát về VietinBank và vấn đề vắn hóa tổ chức, lòng trung thành của nhân viên tại VietinBank. Trình bày các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu, các mô hình nghiên cứu trước có liên quan, các giả thuyết nghiên cứu và đề xuất mô hình nghiên cứu.

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu Trình bày các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để kiểm định các thang đo đo lường các khái niệm nghiên cứu cũng như kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu đã nêu ở chương 2. Chương này gồm việc thiết kế quy trình nghiên cứu, xây dựng thang đo, phương pháp nghiên cứu, cách chọn mẫu và phương pháp xử lý số liệu.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu, phân tích độ tin cậy của thang đo Cronbach’anpha, phân tích nhân tố EFA, Phân tích hồi quy, xây dựng phương trình hồi quy, kiểm định độ phù hợp của mô hình, kiểm định giả thuyết, kiểm định sự 8 khác biệt và đưa ra kết luận cho các giả thuyết của mô hình nghiên cứu. Thảo luận, đánh giá các yếu tố của văn hoá tổ chức ảnh hưởng lên lòng trung thành của nhân viên các Chi nhánh VietinBank khu vực TPHCM.

Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị

Trình bày kết luận của nghiên cứu và đề xuất hàm ý quản trị cho vấn đề nghiên cứu, chỉ ra hạn chế của nghiên cứu và các hướng cho nghiên cứu tiếp theo.

1.7 Tổng quan về VietinBank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam được thành lập theo nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng. Qua 29 năm xây dựng xây dựng và phát triển, VietinBank luôn tiên phong trong cơ chế thị trường, khẳng định vị trí là một trong những ngân hàng thương mại lớn, chủ lực, hàng đầu tại Việt Nam, vươn mình hội nhập mạnh mẽ để thực hiện mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam vào năm 2020.

Với vị thế then chốt, vai trò chủ lực và trách nhiệm tiên phong, VietinBank không chỉ giữ vững vị thế Ngân hàng hàng đầu Việt Nam; mà còn phát triển mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc để duy trì nền tảng ổn định hoạt động tài chính ngân hàng, trực tiếp tham gia tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô, hội nhập khu vực và quốc tế.

Kết thúc năm tài chính 2017, VietinBank duy trì vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần dẫu đầu về quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu. Quy mô tổng tài sản đến 31/12/2017 của VietinBank đạt gần 1.1 triệu tỷ đồng, tăng 15.4% so với năm 2016 và đạt 101% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.2 nghìn tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động tăng 16.2%, dư nợ tín dụng tăng 18% so với năm 2016, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế được giữ ở mức 1.07%. Các chỉ số ROA và ROE đạt tương ứng là 0.9% và 12.02%. Bên cạnh đó, VietinBank không ngừng mở rộng quy mô hoạt động với hệ thống mạng lưới trong nước gồm 155 chi nhánh, gần 1,000 phòng giao dịch. Trên thị trường quốc tế, VietinBank hội nhập mạnh mẽ với sự hiện diện của 2 chi nhánh 9 ở Đức, 1 ngân hàng con 100% vốn tại Lào và 1 văn phòng đại diện ở Myanmar.

Năm 2017 cũng đánh dấu bước chuyển đổi thành công hệ thống CoreBanking mới và 11 dự án công nghệ thông tin, đưa VietinBank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại hàng đầu trong khu vực và quốc tế.

Thành công vượt trội của VietinBank trong năm 2017 đã được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận và tôn vinh. VietinBank lần thứ 6 liên tiếp lọt vào danh sách Forbes Global 2000 (Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới) do Tạp chí uy tín Forbes của Mỹ công bố; VietinBank là ngân hàng giữ thứ hạng cao nhất trong các ngân hàng Việt Nam được xếp hạng trong “Top 1000 Ngân hàng toàn cầu 2017” theo đánh giá của The Banker. Đặc biệt, VietinBank lần thứ 5 lọt vào Top 500 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới với giá trị thương hiệu đạt 252 triệu USD, sức mạnh thương hiệu A+ theo công bố toàn cầu của Brand Finance. Trong năm 2017, hai hãng xếp hạng tín nhiệm là Moody và Fitch đã nâng triển vọng xếp hạng VietinBank từ mức “Ổn định” lên mức “Tích cực”.

Ngoài ra, Vietinbank còn đạt các danh hiệu, giải thưởng trong năm 2017 như sau: Lần thứ 13 liên tiếp VietinBank được trao danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam và cũng là lần thứ 13 liên tiếp giữ vững vị trí Top dẫn đầu trong giải thưởng “Top dẫn đầu Thương hiệu mạnh Việt Nam”. VietinBank tiếp tục lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500 do Vietnam Report phối hợp cùng báo VietnamNet và các đơn vị truyền thông tổ chức. Đồng thời cũng là ngân hàng giữ vị trí cao nhất trong Top 10 Bảng xếp hạng Profit 500 (Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất năm 2017). Cũng theo VNR, VietinBank cũng nằm trong Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2017 – Nhóm cổ phiếu Blue chip cho mã cổ phiếu CTG. Năm 2017, hoạt động Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại của VietinBank đạt được nhiều kết quả nổi bật và giành đươc nhiều giải thưởng uy tín như Ngân hàng Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam (The Asian Banker); Ngân hàng Tài trợ thương mại xuất sắc năm 2017 – Trade Award 2017 (Commerzbank Đức); Ngân hàng Tài trợ thương mại vốn lưu động tốt nhất Việt Nam 2017 cho phân khúc khách hàng vừa và nhỏ của tạp chí The Asset; Ngân hàng xử lý giao dịch 10 xuất sắc năm 2017 (Well Fargo Operational Excellence Award) (Wells Fargo); Ngân hàng đạt chất lượng xử lý điện thanh toán quốc tế MT103 tốt nhất 2017 và Ngân hàng đạt chất lượng xử lý điện Tài trợ thương mại MT202 tốt nhất năm 2017 (JP Morgan Chase). Năm 2017, VietinBank nhận được giải thưởng uy tín của tạp chí The Asian Banker cho Dự án Ngân hàng lõi tốt nhất, Dự án Phân tích dữ liệu tốt nhất, Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam. Tại giải Sao Khuê, 2 sản phẩm VietinBank được vinh danh là Hệ thống kết nối thanh toán với các trung gian tài chính (BankPay) và Giải pháp thanh toán dịch vụ công trực tuyến (eGPS)….

Một số chỉ tiêu tài chính được thể hiện qua báo cáo thường niên năm 2017 của Vietinbank:

Bảng 1-1: Một số chỉ tiêu hoạt động của Vietinbank qua các năm

Để đạt được kết quả như trên chính nhờ sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của hơn 23.000 cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống VietinBank trên nền tảng VietinBank đã không ngừng xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu VietinBank; với khẩu hiệu “Lãnh đạo, cán bộ và người lao động bảo vệ uy tín, thương hiệu VietinBank như bảo vệ chính danh dự, nhân phẩm của mình”; trong đó lấy Sổ tay văn hóa doanh nghiệp VietinBank làm nền tảng để mọi nhân viên thực hiện.

Mặc dù Sổ tay văn hóa VietinBank quy định rất rõ ràng các nội dung như Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý kinh doanh, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Văn hóa hành 11 vi trong VietinBank, Giải thưởng trong văn hóa VietinBank. Tuy nhiên, Sổ tay văn hóa VietinBank chỉ mới mang tính chất hướng dẫn để nhân viên VietinBank thực hiện theo; trong đó cũng đã có phần nào thể hiện được một số các yếu tố liên quan đến mô hình nghiên cứu như tạo điều kiện cống hiến, tạo dựng sự tin tưởng, giao tiếp lẫn nhau trong nhân viên, phần thưởng và sự công nhận, … đó là một bộ phận của văn hóa doanh nghiệp VietinBank nhưng chưa thể hiện rõ được vấn đề về mức độ cam kết hay lòng trung thành của nhân viên Vietinbank. Nghiên cứu cũng được xem như một hàm ý cho việc hoàn thiện sổ tay văn hóa Vietinbank, hàm ý cho nhà quản trị trong việc lựa chọn những yếu tố của văn hóa có tác động từ mạnh tới yếu đến lòng trung thành của nhân viên. Từ đó, có nhũng chính sách, kế hoạch hành động phù hợp.

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Các yếu tố cơ bản của logistics

Bình chọn Nội dung chínhCác yếu tố cơ bản của logistics1. Yếu tố vận tải2. Yếu tố Marketing3. Yếu tố phân phối4. Quản trị Các yếu tố cơ bản của logistics Logistics là hệ thống các hoạt động từ cung ứng nguyên vật liệu đến phân phối sản phẩm cuối cùng. Như vậy, để tạo […]

Khái niệm và vai trò về logistics

Bình chọn Khái niệm và vai trò về logistics ra sao? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về logistics2. Vai trò của logistics2.1. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế2.2. Vai trò của logistics […]

Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhLợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Tạo giá trị cộng hưởng cho doanh nghiệp2. Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp3. Chiếm hữu tri […]

Phân loại M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhPhân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Theo quan hệ sản xuất kinh doanh2. Phân loại M&A theo thiện chí của các bên Phân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng […]

Khái niệm M&A doanh nghiệp

Bình chọn Khái niệm M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? M&A là từ viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh “Merger and Acquisition”, được hiểu là mua lại và sáp nhập hay còn gọi là hợp […]

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

Bình chọn Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường đều có một môi trường kinh doanh nhất […]

Khái quát chung về xuất khẩu

Bình chọn Khái niệm về xuất khẩu, Các hình thức cơ bản của xuất khẩu và Vai trò của xuất khẩu? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về xuất khẩu2. Các hình thức cơ bản của xuất […]

Bài viết liên quan
Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

luận văn thạc sĩ Xuất khẩu hàng dệt may của Tổng Công ty Việt Thắng sang thị trường Nhật Bản trong bối cảnh thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Xuất khẩu hàng dệt may của Tổng Công ty Việt Thắng sang thị trường Nhật Bản trong bối cảnh thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cho các bạn học viên […]

Luận văn thạc sĩ Thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự […]

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ có trình độ đại học tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ có trình độ đại học tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. […]

Luận văn thạc sĩ Phát triển du lịch Đà Nẵng bền vững: thực trạng và giải pháp

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Phát triển du lịch Đà Nẵng bền vững: thực trạng và giải pháp” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ […]

Luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ vận tải container nội địa bằng đường biển của hãng tàu Hải An

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ vận tải container nội địa bằng đường biển của hãng tàu Hải An” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị […]

Luận văn thạc sĩ Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ […]

Luận văn thạc sĩ Yếu tố văn hóa trong đàm phán thương mại với thương nhân Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Yếu tố văn hóa trong đàm phán thương mại với thương nhân Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status