x
Trang chủ » Luận văn Tác động của kênh Huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020

Luận văn Tác động của kênh Huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tác động của kênh Huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: Tác

động của kênh Huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại V

Tác động của kênh Huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Việt Nam
Tác động của kênh Huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Việt Nam

iệt Nam giai đoạn 2010 – 2020 dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

 

==> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng – Bảng giá 2024

1.1.1 Đặt vấn đề
Ngân hàng là một trong những ngành kinh tế trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam,
được xem như một mạch máu nuôi sống nền kinh tế, đóng góp không nhỏ vào sự tăng
trưởng và phát triển thịnh vượng của đất nước. Đặt trong bối cảnh đất nước tiến tới một
đất nước công nghiệp hóa, điện đại hóa với công nghệ 4.0, vươn lên trong sự hội nhập
Quốc tế là một trong những điều tất yếu mà các tổ chức hay cá nhân phải đương đầu với
sự canh tranh ngày càng khốc liệt của các Doanh nghiệp trong và ngoài biên giới Việt
Nam. Điều này đòi hỏi không ít các Doanh nghiệp phải luôn không ngừng tư duy đổi
mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, và tiên tiến hóa hệ thống quản lý Doanh
nghiệp, song song các điều kiện trên đòi hỏi đó phải có nguồn vốn tài trợ đồng hành cùng
hoạt động sản xuất kinh doanh. Một phần không nhỏ trong nền kinh tế đó chính là hệ
thống NHTM đóng vai trò khá quan trọng trong việc tài trợ vốn và điều hòa vốn chủ yếu
đối với các chủ thể trong nền kinh tế, bởi vì hoạt động của NHTM tác động trực tiếp đến
tình hình hoạt động kinh doanh, ổn định cũng như chiến lược phát triển của các Ngân
hàng trong nền kinh tế. Do đó, lợi nhuận của NHTM là một trong những vấn đề khá
nhiều nhà nghiên cứu quan tâm.
Trong những năm gần đây sự trổi dậy và xâm nhập vào nền kinh tế Việt Nam của
nhiều tổ chức tài chính cung cấp vốn ngoài Ngân hàng, vấn đề đặt ra cho Ngân hàng làm
sao có thể cân bằng và quản trị một cách hiệu quả nhưng vẫn tối đa hóa lợi nhuận cho
Ngân hàng thương mại là một trong những vấn đề khá thách thức. Hiện nay nền kinh tế
của các quốc gia trên thế giới không ngừng phát triển, vị thế của các quốc gia cũng đã
dần dần thay đổi, bởi tốc độ phát triển của các quốc gia mới nổi, nơi mà nền kinh tế hứa
hẹn những cơ hội đầu tư tiềm năng. Với những lợi thế chưa được khai thác như nguồn
tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn lao động dồi dào đang được đào tạo và hoàn
hiện. Và hơn hết nhu cầu về mục tiêu lợi nhuận đang được hướng đến nhiều nhất.

Để tồn tại và phát triển trên thị trường kinh tế, buộc các Ngân hàng thương mại
phải hoạt động bền vững và có hiệu quả, bởi vậy vấn đề về khả năng sinh lời của Ngân
hàng thương mại khá được quan tâm hàng đầu. Chính khả năng sinh lời là nền tảng quan
trọng trong việc đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, là động lực thôi thúc sự tồn tại và vươn
phát triển vững mạnh, mà còn là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tình
hình hoạt động của Ngân hàng. Việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt
động kinh doanh Ngân hàng để hiểu rõ hơn về bản chất cũng như hoạt động của hệ thống
NHTM tại Việt Nam là nhu cầu thiết thực, để từ đó tìm ra những giải pháp nâng cao khả
năng sinh lời là một trong những vấn đề lớn hết sức quan trọng của NHTM Việt Nam
hiện nay.

1.1.2 Tính cấp thiết
Ngân hàng trên Thế giới xuất hiện vào thế kỳ 17, Ở Việt Nam Ngân hàng chính
thức hoạt động vào năm 1951, tính đến hiện tại đã hơn 6 thập kỷ trôi qua, hệ thống Ngân
hàng Việt Nam không ngừng cố gắng vươn lên, Ngân hàng thương mại Việt Nam ban
đầu có quy mô nhỏ, năng lực tài chính còn non yếu, đa phần chỉ chú trọng vào việc cung
cấp các sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt của Ngân hàng trong thị trường nội địa.
Thị trường tài chính Quốc tế với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt với những
khó khăn và rào cản gia nhập ngành giữa các quốc gia nói chung và các Doanh nghiệp
trong ngành tại Việt Nam nói riêng. Hàng loạt tổ chức tài chính ra đời, hệ thống Ngân
hàng thương mại xây dựng chiến lược phát triển tăng tốc chạy đà, việc chạy đuổi theo
lợi nhuận là một trong những xu hướng các nước phát triển đang tiến tới, đất nước Việt
Nam ta cũng đang nổ lực từng ngày đổi mới để tiến tới đất nước Công nghiệp hóa – Hiện
đại hóa, vận động theo xu hướng nền kinh tế thị trường. Trải qua hàng trăm năm lịch sử,
từ thời chiến tranh đến thời bình, đến cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu
2008 kèm theo tình hình chính trị bất ổn ở nhiều nơi. Những khó khăn chồng chất khó
khăn, tuy nhiên hệ thống Ngân hàng đã từng bước tháo gỡ những khó khăn vươn mình
lên phát triển trong các rào cản ấy. Trong tương lai Ngân hàng còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách và khó khăn trở ngại về các vấn đề như thanh khoản, tỷ lệ an toàn vốn,
nợ xấu, áp lực về cạnh tranh lãi suất, đặc biệt áp lực về mục tiêu lợi nhuận Ngân hàng
v/v. Đối với các nước đang phát triển, nhu cầu đầu tư về vốn là rất cao do tiềm lực nguồn
vốn trong nước còn đang hạn chế, áp lực ngày càng tăng cao đòi hỏi các NHTM tìm cách
giải bài toán tối ưu chi phí nhưng lại mang lại hiệu quả kinh doanh. Huy động nguồn vốn
đầu vào là yếu tố cơ bản duy trì hoạt động và phát triển của NHTM, huy động vốn càng
dồi dào thì cơ hội cạnh tranh càng lớn, nhận thức được tầm quan trọng của vốn trong
hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, một trong những giải pháp tác giả nghiên cứu đến
việc đa dạng hóa nguồn vốn là phát hành trái phiếu, kênh dẫn vốn tương đối lớn thu hút
sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt có rất nhiều
bài nghiên cứu cũng như các bài báo, tạp chí phân tích các nhân tố ảnh hưởng, tác động
của huy động vốn đến lợi nhuân NHTM. Nhưng thực tế trong rất ít các bài nghiên cứu
chuyên sâu phân tích sự đóng góp kênh huy động vốn từ phát hành Trái phiếu đến hiệu
quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Việc mở rộng các hoạt động, các kênh đầu tư,
các kênh huy động vốn đạt mục tiêu tăng cường bổ sung nguồn vốn ngắn hạn cũng như
dài hạn cho hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng là cơ hội thuận lợi để các NHTM
nâng tầm vị thế và khả năng cạnh tranh cũng nhu mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh
NHTM.

Theo Midiglinani và Miler (1963) cho rằng các doanh nghiệp ngày càng có xu
hướng xử dụng nợ nhiều hơn càng tạo ra khả năng sinh lời lớn. Trong khi đó gần đây xu
hướng phát hành trái phiếu dần trở thành kênh huy động vốn thay thế và tiếp tục đóng
vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn vốn huy động của Ngân hàng, đồng thời
đây là kênh huy động mới mà chính phủ và các Ngân hàng đang được quan tâm hướng
đến và tận dụng cho nhu cầu phát triển. Nhìn chung loại hình này còn khá mới mẻ.

Xuất phát từ vấn đề thực tiễn và nhu cầu thiết thực của hệ thống Ngân hàng thương
mại trong nền kinh tế khá quan trọng, đặc biệt đối với các khu vực và vùng miền đã và
đang hướng đến toàn cầu hóa. Ngân hàng thương mại ở Việt Nam trên đà vươn tới phát triển với mong muốn bổ sung thêm kiến thức và hiểu biết và ứng dụng trong việc hạch
định chiến lược cũng như định hướng phát triển vươn tầm quốc tế. Nhu cầu lớn về quy
mô cũng như nguồn vốn dồi dào cho quá trình đầu tư vào hệ thống Ngân hàng, nâng tầm
vị thế và tạo các lợi thế nổi bật. Với sức ép cạnh tranh nhưng đảm bảo theo đuổi mục
tiêu lợi nhuận bằng việc tối ưu hiệu quả giữa đầu vào và đầu ra về nguồn vốn. Trong
những năm gần đây hoạt động kinh doanh Trái Phiếu là một trong những hoạt động huy
động vốn khá phát triển ở các Ngân hàng trên Thế giới với sự xâm nhập mạnh mẽ bằng
nhiều hình thức đi kèm và mức độ chuyên nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho
NHTM ở nước ngoài. Tiếp nối và kế thừa những tinh hoa trong việc vận dụng mở rộng
kiến thức về lĩnh vực này, thị trường Việt Nam đang được quan tâm, khuyến khích và
tạo điều kiện phát triển ở thị trường này, kênh huy động vốn qua phát hành Trái phiếu
ngày càng chuyên nghiệp và hứa hẹn nhiều cơ hội trên thị trường này.

Ở Việt Nam đổi mới từng ngày trong khi hoạt động Ngân hàng đang gặp nhiều khó
khăn, lợi nhuận suy giảm, nợ xấu tăng cao, việc các NHTM thực hiện lựa chọn kênh
kinh doanh Trái phiếu là lựa chọn hứa hẹn nhiều cơ hội và xu hướng tất yếu cho hệ thống
NHTM. Việc huy động vốn bằng công cụ nợ trái phiếu làm giảm áp lực một phần cho
các NHTM trong việc huy động vốn thay vì phải đi vay, và đảm bảo nguồn vốn có tính
ổn định và có kế hoạch vốn trong tương lai đồng thời kém rủi ro hơn so với phát hành
cổ phiếu. Đây là một trong những hướng chiến lược kinh doanh phát triển tiềm năng,
thực tế thấy rằng, trong khoảng thời gian từ suy thoái kinh tế năm 2008 đến phục hồi
kinh tế đến tăng trưởng và phát triển kinh tế, có rất nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước
về sự mới mẻ các nhân tố tác động đến lợi nhuận Ngân hàng thương mại, tuy nhiên chưa
có nhiều nghiên cứu về tác động của kênh huy động vốn từ công cụ nợ như phát hành
giấy tờ có giá, trái phiếu v/v. Với mong muốn góp phần mới mẻ trong chiến lược phát
triển thị trường Trái phiếu đầy tiềm năng này.
Chính vì vậy tôi chọn đề tài “Ảnh hưởng kênh huy động vốn qua phát hành Trái phiếu
đến lợi nhuận Ngân hàng thương mại giai đoạn 2010- 2020.” Làm đề tài nghiên cứu.

1.2 Mục tiêu đề tài
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
Phân tích và lượng hóa mức độ ảnh hưởng kênh huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu
đến lợi nhuận Ngân hàng Thương Mại Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Từ đó đề xuất
một số giải pháp về huy động vốn qua phát hành Trái phiếu nhằm nâng cao khả năng
sinh lời của NHTM Việt Nam.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
– Phân tích thực trạng của kênh huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu ảnh hường
đến lợi nhuận của NHTM tại Việt Nam thông qua chỉ tiêu đo lường khả năng sinh
lời của Ngân hàng.
– Nghiên cứu tác động từ kênh huy động vốn qua phát hành Trái phiếu đến lợi
nhuận của NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2020.
– Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao lợi nhuận NHTM từ kênh huy động vốn
qua phát hành Trái phiếu.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu
– Kênh huy động vốn qua phát hành Trái phiếu có ảnh hưởng yếu tố lợi nhuận Ngân
hàng Thương Mại giai đoạn 2010- 2020 hay không?
– Mức độ ảnh hưởng kênh huy động vốn qua phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận
Ngân hàng Thương Mại giai đoạn 2010- 2020 như thế nào?
– Giải pháp nào nâng cao khả năng sinh lời của các NHTM từ kênh huy động vốn
qua Phát hành Trái phiếu?
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Về mặt thời gian: Nghiên cứu này sử dụng mẫu dữ liệu bảng cân bằng thu thập
từ các báo cáo tài chính hàng năm của 28 NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn từ
2010 đến 2020.
– Về mặt không gian: Hoạt động kinh doanh của 28 Ngân hàng thương mại Cổ Phần ở Việt Nam.
– Về mặt khoa học: Nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về khả năng sinh lời và các
nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của NHTM trong bối cảnh Việt Nam hội nhập
quốc tế. Và xu hướng của kênh huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu ảnh hưởng
đến lợi nhuận NHTM Việt Nam. Từ những nghiên cứu trên đánh giá đóng góp
kênh huy động vốn qua phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận NHTM và đề xuất
kiến nghị định hướng phát triển của đề tài nhằm đóng góp nghiên cứu cho các nhà
quản trị có nhu cầu, chiến lược phát triển hợp lý trong tương lai.

1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.4.1 Phương pháp ước lượng:
Mô tả thống kê và Uớc lượng mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM với biến
phụ thuộc đo lường khả năng sinh lời NHTM là tỷ suất lợi nhuận tính trên tài sản (ROA)
và các biến độc lập là các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các Ngân hàng thương
mại Việt Nam trên cơ sở hệ thống dữ liệu thứ cấp (báo cáo tài chính) thu thập từ 28 Ngân
hàng thương mại giai đoạn 2010 – 2020.
1.4.2 Nội dung nghiên cứu
Đề tài này nghiên cứu nội dung chủ yếu phân tích ảnh hưởng kênh huy động vốn
qua Phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận NHTM. Trên cơ sở thu thập dữ liệu thực tế của
28 NHTM giai đoạn 2010-2020 thực hiện phân tích định lượng và đánh giá kết luận mức
độ tác động và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của nhân tố kênh huy động vốn qua phát
hành Trái phiếu đến lợi nhuận Ngân hàng Thương Mại.

1.5Đóng góp của đề tài
1.5.1 Về mặt lý thuyết
Vấn đề các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận NHTM là một trong những đề tài
được nhiều nhà nghiên cứu trên Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các nghiên
cứu chủ yếu phân tích các Nhân tố tác động đến lợi nhuận NHTM trên nhiều diện rộng và nhiều yếu tố. Tuy nhiên rất ít bài nghiên cứu chuyên sâu về ảnh hưởng kênh huy động
vốn qua phát hành giấy tờ có giá, qua các kênh phát hành Trái phiếu v/v vì trên phương
diện nhìn nhận thị trường này còn khá mới mẻ và chưa chuyên sâu. Và những năm trở
lại đây kênh huy động vốn qua Phát hành giấy tờ có giá trong đó chủ yếu là Trái phiếu
đang được nhiều nhà đầu tư, nhà chiến lược quan tâm đến nó trở thành một xu hướng
mới tác động đến lợi nhuận NHTM. Nghiên cứu này sẽ phân tích thực nghiệm và bằng
chạy mô hình hồi quy phân tích, kiểm định nhân tố huy động vốn qua phát hành Trái
phiếu để xem nhân tố này có tác động đến lợi nhuận NHTM hay không? Và ảnh hưởng
như thế nào?

1.5.2 Về thực trạng nghiên cứu tại Việt Nam
Từ kết quả nhiều nghiên cứu phân tích hồi quy để xem xét các nhân tố tác động
đến lợi nhuận thì huy động vốn từ phát hành trái phiếu là một đề tài khá mới mẻ, nguồn
vốn tiềm năng và với mục tiêu định hướng mới về nghiên cứu các nhân tố mới ảnh hưởng
đến lợi nhuận NHTM, đặc biệt kênh huy động vốn chỉ mới phát triển các hình thức truyền
thống, chưa có nhiều mới mẻ trong danh mục nguồn vốn. Nghiên cứu này mục đích
mong muốn bổ sung thêm kiến thức và hiểu biết vào ứng dụng đối với việc hạch định
chiến lược và định hướng phát triển hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam. Trên cơ sở đó đề
xuất những hàm ý, chính sách góp phần nâng cao lợi nhuận từ kênh huy động vốn qua
phát hành Trái Phiếu NHTM tại Việt Nam cho các nhà đầu tư, nhà hạch định chiến lược
NHTM.

XEM BẢN ĐỦ LUẬN VĂN: TẠI ĐÂY

 

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ

Bình chọn Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ. Nếu các […]

Rủi ro tín dụng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại

Bình chọn Rủi ro tín dụng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Rủi ro tín dụng bán lẻ […]

Cơ sở lý luận ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ sở lý luận […]

Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với […]

Luận văn Tác động của kênh Huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tác động của kênh Huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với […]

Luận văn Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm […]

Luận văn Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài […]

Luận văn Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dầu khí trong giai đoạn khủng hoảng

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dầu khí trong giai đoạn khủng hoảng cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với […]

Bài viết liên quan
Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ

Bình chọn Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ. Nếu các […]

Rủi ro tín dụng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại

Bình chọn Rủi ro tín dụng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Rủi ro tín dụng bán lẻ […]

Cơ sở lý luận ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ sở lý luận […]

Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với […]

Luận văn Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm […]

Luận văn Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài […]

Luận văn Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dầu khí trong giai đoạn khủng hoảng

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dầu khí trong giai đoạn khủng hoảng cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với […]

Luận văn Các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Đô Thành

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng  Các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Đô Thành cho các bạn học viên đang làm […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status