x
Trang chủ » Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ kế toán – Bảng giá 2023
Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1. Lý do chọn đề tài

Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì mục tiêu làm sao để đạt được lợi nhuận cao nhất luôn được các doanh nghiệp theo đuổi. Trong nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay go, khốc liệt thì việc tạo ra sản phẩm với giá thành hợp lí mà vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng chính là con đường đúng đắn để các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Việc sử dụng các yếu tố như tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động là một quá trình mà doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí sản xuất tương ứng, như việc sử dụng nguyên nhiên vật liệu thì đó là chi phí nguyên nhiên vật liệu, việc sử dụng tài sản cố định thì đó là chi phí khấu hao tài sản cố định, việc sử dụng lao động thì đó là chi phí nhân công…Toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh được gọi là chi phí sản xuất.

Chi phí sản xuất thực chất là việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm các loại vật tư, tài sản, lao động, tiền vốn… trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất là cơ sở để tính giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành nên việc tiết kiệm chi phí là mục tiêu hạ giá thành sản phẩm.

Giá thành sản phẩm là những khoản chi phí sản xuất đã chi ra cho sản phẩm đã hoàn thành, là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất. Ngoài ra việc áp dụng những tiến bộ, cải tiến kỹ thuật công nghệ trong sản xuất cũng là giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản xuất, hạ thấp chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy giá thành chính là căn cứ để xác định giá bán và xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất.

Công tác tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng trong doanh nghiệp. Nếu tổ chức và quản lý tốt việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, không để xảy ra thất thoát thì kết quả kinh doanh có lãi. Ngược lại, nếu quản lý không tốt, tập hợp chi phí sản xuất không đầy đủ sẽ dẫn đến kết quả kinh doanh không chính xác và có thể không có lãi.

Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp phải đảm bảo phản ánh đúng nội dung, đúng phạm vi các khoản chi phí phát sinh cấu thành trong giá thành sản phẩm hoàn thành, tiết kiệm được chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận. Như vậy tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng và là yêu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trường.

Việc quản trị hợp lý các khoản chi phí và phương pháp tính giá thành là vấn đề được rất nhiều nhà quản lý quan tâm vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Quản lý tốt sẽ đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi nhuận và nhiều cơ hội đầu tư mới và ngược lại. Những năm gần đây ở Việt Nam đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Các nghiên cứu khoa học đều đưa ra các giải pháp nhằm kiểm soát tốt chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp, phương pháp tính giá và đưa ra các quyết định đúng đắn.

Qua tìm hiểu cho thấy công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng còn rất yếu về cách quản lý và chưa lên được kế hoạch chi hợp lý dẫn đến các khoản chi phí lớn, cách tính giá chưa hợp lý làm cho sản phẩm của doanh nghiệp khó cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài và giảm lợi nhuận của công ty.

Ví dụ khâu duyệt dự toán chưa được thực hiện chặt chẽ dẫn đến nhiều khoản chi mua nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất không hợp lý, đã đẩy giá thành sản xuất lên cao hơn so với thực tế. Phương pháp tính giá sản phẩm chưa đúng với tình hình sản xuất thực tế của công ty.

Từ những lý do trên mà tôi đã nghiên cứu và chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng” làm đề tài nghiên cứu của mình.

Nhìn chung những đề tài nghiên cứu cho thấy những đóng góp của các tác giả đi trước. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu cụ thể về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng. Xuất phát từ thực trạng của đơn vị và thực trạng của các nghiên cứu trước, tác giả chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng” để nghiên cứu.

1.2. Tổng quan tài liệu

Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một vấn đề được các doanh nghiệp hết sức quan tâm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp đó. Trong những năm gần đây ở Việt Nam đã có một số công trình khoa học và các bài viết của các tác giả nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Các nghiên cứu khoa học đó đều đưa ra các giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu kiểm soát tốt chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành hiệu quả trong doanh nghiệp, giúp nhà quản lý doanh nghiệp có được các thông tin đầy đủ, kịp thời về các loại sản phẩm và dịch vụ trong doanh nghiệp. Các công trình nghiên cứu đã tiếp cận ở nhiều góc độ, phạm vi khác nhau, tuy nhiên đối với lĩnh vực sản xuất quạt công nghiệp thì lại chưa có nhiều đề tài nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Trước khi nghiên cứu về đề tài trong bài viết này tôi đã tìm hiểu công tác tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thông qua các công trình nghiên cứu luận văn thạc sỹ của một số học viên cao học như:

Luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Khánh Vân (2014), Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư K&K Việt Nam, Trường Đại học Thương Mại.

Luận văn của tác giả Nguyễn Thị Khánh Vân một mặt đã hệ thống những lý luận chung về kế toán tại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm các doanh nghiệp sản xuất, mặt khác đã đánh giá một cách tổng quan về đặc điểm tình hình sản xuất quạt công nghiệp tại các công ty điện cơ miền Bắc ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Và đã nêu bật được thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cũng như tình hình riêng ở các công ty điện cơ miền Bắc kèm theo nhiều mẫu biểu minh họa phù hợp. Giải pháp đưa ra phù hợp với những tồn tại đã được nêu.

Tuy nhiên trong bài nghiên cứu, khi đề cập đến các nhân tố ảnh hưởng, tác giả không gắn liền với tác động của các nhân tố đó lên chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các DN này mà chỉ nói đến tác động chung lên các DN sản xuất quạt cây công nghiệp. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng chưa nêu rõ được sự khác biệt của các công ty sản xuất quạt công nghiệp miền Bắc (do vị trí địa lý, do các quy định riêng biệt khác…).

Luận văn thạc sỹ Phạm Trường Giang (2014), Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sứ Hải Dương, trường Đại học Thương mại. Bài viết đi sâu vào nghiên cứu lý luận chung và thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tập trung chủ yếu vào kế toán tài chính. Thực trạng của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chưa được phân tích cụ thể và sâu sắc. Cách tiếp cận lý thuyết còn nhiều hạn chế, tiếp cận theo cách cũ và lạc hậu, chưa đề cập đến chuẩn mực, chưa khái quát được bằng các sơ đồ. Các giải pháp đưa ra chủ yếu về mặt kế toán tài chính mà chưa đi sâu vào các nhân tố tác động đến việc ra quyết định của nhà lãnh đạo để tập trung vào hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, chưa có những nhận xét khái quát về toàn bộ công tác kế toán tại các công ty.

Luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy (2012), Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp các loại xe ô tô ở Việt Nam, Trường Đại học Thương Mại. Luận văn này đã khái quát hoá được những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất như: Khái niệm, bản chất, mối quan hệ cũng như phân loại chi phí sản xuất và các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất…Tuy nhiên, đề tài chưa thực sự đánh giá một cách tổng quát về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp các loại ô tô trong toàn quốc để từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu có thể áp dụng được cho tất cả các doanh nghiêp trong ngành, đồng thời việc kết hợp giữa lý thuyết với thực tế còn nhiều khoảng cách do đó các giải pháp nêu ra còn mang nhiều tính lý thuyết. Tác giả chưa trình bày được các quan điểm khác nhau về chi phí sản xuất.

Điều quan trọng nữa là luận văn chưa gắn với các chuẩn mực kế toán, chưa trình bày được các chuẩn mực kế toán có tác động như thế nào tới kế toán tính giá thành tại công ty.

Theo đề tài luận văn thạc sỹ Vũ Thị Thanh Huyền (2011), Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học kinh tế quốc dân. Đề tài phân tích khá cụ thể về mặt lý luận tác giả đã trình bày và phân tích các quan điểm về chi phí giá thành, phân tích đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất. Về mặt thực tiễn, tác giả đã khái quát thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại một số công ty khai thác than, phân tích và nêu những vấn đề tồn tại về hạch toán chi phí và phương pháp tính giá thành sản phẩm than và đề ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại về việc quản lý chi phí, hach toán phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tuy nhiên các giải pháp chưa tập trung giải quyết quy trình hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị khảo sát. Các giải pháp chưa gắn với phần đánh giá, chưa có lý giải thực tại trong kỳ nghiên cứu, và không có số liệu cụ thể minh chứng.

Nhìn chung, những nghiên cứu trên phần nào đã cho chúng ta thấy được những tồn tại, khó khăn liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng như những ý kiến, giải pháp của tác giả đối với những vấn đề đó. Tuy nhiên chưa có đề tài nghiên cứu nào thực hiện đối với những việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH sản xuất và Thương mại An Hưng, do đó có thể khẳng định đề tài mang tính độc lập và không trùng lặp với các công trình nghiên cứu trước đây.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

– Phân tích những vấn đề lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
– Vận dụng lý luận vào thực tiễn để tìm hiểu và đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng.

– Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng.

1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp.

– Về mặt không gian: Quá trình nghiên cứu và thực hiện tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng.

– Về mặt thời gian: Nguồn số liệu liên quan tới luận văn được thu thập từ công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng năm 2013, 2014, 2015.

– Về nội dung: Nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại và Sản xuất An Hưng dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

– Nguồn dữ liệu: Sơ cấp và thứ cấp

Dữ liệu sơ cấp: Trong quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng tác giả đã trực tiếp quan sát đồng thời học hỏi quy trình làm việc, cách quản lý, hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm về công tác luân chuyển, xử lý chứng từ tại phòng kế toán của công ty. Để đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty và đưa ra các kiến nghị, đề xuất những giải pháp giúp công ty hoàn thiện hơn trong công tác kế toán.

Dữ liệu thứ cấp: Để thực hiện nghiên cứu đề tài tôi đã tìm hiểu thông tin của công Ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng qua thực tế và trang web của công ty: www.quatcongnghiepanhung.com. Tôi đã thu thập được thông tin tổng quát về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức quản lý, bộ máy kế toán và chức năng nhiêm vụ của từng bộ phận trong công ty

– Phương pháp thu thập dữ liệu

Tài liệu lý thuyết:

Trong quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng tác giả đã trực tiếp quan sát đồng thời học hỏi quy trình làm việc, cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm về công tác luân chuyển, xử lý chứng từ tại phòng kế toán của công ty.

Các tài liệu này giúp tác giả có được cơ sở lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty.

Tài liệu thực tế:

Nguồn tài liệu của công ty rất đa dạng, đề tài nghiên cứu sử dụng các chứng từ gồm phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT, .. các loại sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản chi phí và thành phẩm. Phương pháp này cho các kết quả chính xác và đầy đủ về thông tin số liệu của công ty.

– Phương pháp xử lý dữ liệu

Sau khi đã thu thập được các thông tin qua các kênh phỏng vấn, khảo sát, sưu tầm tài liệu trên các sách, báo, web,…Các thông tin sẽ được phân loại và sắp xếp một cách có hệ thống. Những thông tin sau khi đã được lựa chọn, phân loại, sắp xếp là cơ sở cho việc tổng hợp, phân tích, nhận xét, đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty và làm sáng tỏ lý luận kế toán có liên quan.

1.6. Nội dung chi tiết

Kết cấu của luận văn gồm có bốn chương:

Chương 1: Giới thiệu đề tài

Chương 2: Những vấn đề lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Chương 3: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng.
Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1.1. Lý do chọn đề tài 1

1.2. Tổng quan tài liệu 3

1.3. Mục tiêu nghiên cứu 6

1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 7

1.5. Phương pháp nghiên cứu 7

1.6. Nội dung chi tiết 9

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH

NGHIỆP 10

2.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

trong các doanh nghiệp sản xuất. 10

2.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 10

2.1.1.1. Chi phí sản xuất` 10

2.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 11

2.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 15

2.1.2.1. Giá thành sản phẩm 15

2.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 15

2.1.3. Mối quan hệ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 17

3.1.4. Yêu cầu, nhiệm vụ và vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm 18

2.2. Những quy định trong chuẩn mực kế toán chi phối đến kế toán chi

phí và tính giá thành sản xuất 19

2.2.1. Chuẩn mực kế toán số 01 (VAS 01) Chuẩn mực chung 19

2.2.2. Chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02) Kế toán hàng tồn kho 21

2.2.3. Chuẩn mực kế toán số 03 (VAS 03) Tài sản cố định 23

2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và kỳ

tính giá thành sản phẩm…….……………………………………………..25

2.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất……………………………………25

2.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 25

2.3.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm 26

2.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 26

2.4.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp 26

2.4.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp 26

2.5. Kế toán chi phí sản xuất theo hệ thống kê khai thường xuyên 27

2.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 27

2.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 29

2.5.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 30

2.5.4. Kế toán chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá SPDD 32

2.5.4.1. Kế toán chi phí sản xuất 32

2.5.4.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 33

2.6. Kế toán chi phí sản xuất theo hệ thống kiểm kê định kỳ 36

2.6.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 36

2.6.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 37

2.6.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 37

2.6.4. Kế toán chi phí sản xuất 37

2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 38

2.7.1. Tính giá thành theo phương pháp giản đơn 38

2.7.2. Tính giá thành theo phương pháp hệ số 39

2.7.3. Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ 39

2.7.4. Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng 40

2.7.5. Tính giá thành theo phương pháp phân bước 41

2.7.5.1. Phương án tính giá thành phân bước có tính giá thành bán thành phẩm

41

2.7.5.2. Phương án tính giá thành phân bước không tính giá thành bán thành

phẩm 42

2.7.6. Tính giá thành theo phương pháp định mức 43

2.8. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới góc độ kế

toán quản trị 44

2.8.1. Xác định chi phí sản xuất 44

2.8.2. Xác định giá thành sản phẩm sản xuất 45

2.8.3. Lập dự toán chi phí sản xuất 45

2.8.4. Phân tích thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục

vụ cho việc ra quyết định sản xuất kinh doanh 46

2.8.5. Tổ chức báo cáo, phân tích và ra quyết định về chi phí sản xuất và tính

giá thành sản phẩm 46

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 47

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI AN HƯNG 48

3.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An

Hưng. 48

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 48

3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Sản xuất

và Thương mại An Hưng 50

3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại

An Hưng 52

3.1.4. Tổ chức kế toán của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng.

55

3.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 55

3.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 57

3.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 59

3.2.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm 59

3.3. Phương pháp tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất 59

3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất và

Thương mại An Hưng 60

3.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 60

3.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 70

3.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 81

3.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá SPDD 88

3.4.4.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 88

3.4.4.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 88

3.5. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương

mại An Hưng 90

3.6. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng dưới góc độ kế toán

quản trị……………………………………………………………………….92

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ

TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG 93

4.1. Thành tựu và hạn chế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng 93

4.1.1. Thành tựu 93

4.1.2. Hạn chế của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An dưới góc độ tài chính 96

4.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An

Hưng………………………………………………………………………..100

4.2.1. Phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng 100

4.2.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng dưới góc độ tài

chính. 102

4.2.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng dưới góc độ quản

trị 112

4.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại

An Hưng 116

==>XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

Xem thêm các bài viết:

=>10 mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán chọn lọc nhất

=> Dịch vụ nhận làm luận văn kế toán – Bảng giá mới nhất 2023

=>Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ

Bình chọn Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ. Nếu các […]

Rủi ro tín dụng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại

Bình chọn Rủi ro tín dụng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Rủi ro tín dụng bán lẻ […]

Cơ sở lý luận ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ sở lý luận […]

Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với […]

Luận văn Tác động của kênh Huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tác động của kênh Huy động vốn qua Phát hành Trái phiếu đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với […]

Luận văn Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm […]

Luận văn Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài […]

Luận văn Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dầu khí trong giai đoạn khủng hoảng

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dầu khí trong giai đoạn khủng hoảng cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với […]

Bài viết liên quan
Luận văn Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

Luận văn Phát triển tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Phát triển tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho các bạn học viên đang làm luận […]

Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Luận văn Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status