x
Trang chủ » Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ kế toán – Bảng giá 2023

1. Tính cấp thiết của đề tài

Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố đầu vào để tạo ra sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ đó là chi phí sản xuất. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì hoạt động sản xuất kinh doanh ít nhất phải bù đắp được chi phí sản xuất. Do đó, trong quá trình SXKD của mình, các DN cần phải hạch toán chi phí đầu vào một cách hợp lý, tìm ra các biện pháp tốt nhất để giảm chi phí không cần thiết nhằm tránh gây lãng phí.

Việc hạch toán chi phí sản xuất chính xác sẽ giúp DN chủ động kiểm soát chi phí sản xuất, làm tốt công tác tính giá thành SP. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập với khu vực và thế giới, các DN Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, vì thế họ phải không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, chiếm thị phần lớn, làm tăng doanh thu. Như vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành trọng tâm trong toàn bộ công tác kế toán của các DN sản xuất.

Từ việc cung cấp thông tin đúng về CPSX, chi phí hoạt động, giá thành sản phẩm giúp các nhà quản trị có các quyết định trong ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, các nhà quản trị còn đánh giá được việc thực hiện kế hoạch sản xuất để từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, Em đã chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đại Kim” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình với mong muốn tìm ra

những giải pháp hữu ích góp phần vào công việc đổi mới phương thức quản lý của Công ty Cổ phần Đại Kim hiện nay.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Hệ thống hóa làm sáng tỏ cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Nghiên cứu các vấn đề thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhựa tại Công ty cổ phần Đại Kim, kết hợp so sánh, đối chiếu với hệ thống cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất để từ đó đánh giá, nhận xét thực trạng phần hành kế toán này.

Đưa ra các kết luận và đề xuất có tính khả thi nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Đại Kim, đồng thời đưa ra các điều kiện thực hiện các đề xuất đó.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hiện nay tại Công ty Cổ phần Đại Kim.
Phạm vi nghiên cứu:

Về nội dung: Tìm hiểu và đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đại Kim
Về không gian: Công ty Cổ phần Đại Kim

4. Kết cấu của luận văn
Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 4 chương:

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 3: Kết quả nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đại Kim

Chương 4: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Đại Kim

5. Tổng quan các công trình nghiên cứu

Tình hình nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như:

Luận văn thạc sỹ “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm điều hòa tại Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam” (Nguyễn Thị Hồng Vân, 2013) đã đưa ra lý luận cơ bản về kế toán chi phí và giá thành sản phẩm sản xuất, phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN. Từ đó, đưa ra các đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm điều hòa tại Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam

Một là, hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán: Đề xuất nâng cao trình độ, tay nghề cho nhân viên kế toán, tổ chức bộ phận kế toán quản trị
Hai là, hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán: Chứng từ phải thống nhất về quy cách, biểu mẫu và trình tự luân chuyển, lưu trữ sắp xếp khoa học
Ba là, hoàn thiện hệ thống báo cáo: đề xuất thực hiện lập các báo cáo quản trị về chi phí theo định kỳ, tháng, quý hoặc theo từng đơn hàng.

Tuy nhiên, luận văn chưa đi sâu vào nghiên cứu thực trạng xây dựng định mức và dự toán chi phí tại Công ty.

Trong Luận văn thạc sỹ “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may mặc gia công xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10” của Lê Thị Thu Hằng (2013), Tác giả đã đề xuất hoàn thiện phân loại CP theo mức độ ứng xử trong DN may mặc. Với chi phí SXC phát sinh hầu hết là CP hỗn hợp thì các DN có thể sử dụng phương pháp cực đại – cực tiểu hoặc bình phương bé nhất để phân loại thành CP cố định và CP biến đổi.

Tác giả cũng đề xuất hoàn thiện hạch toán thiệt hại trong doanh nghiệp may mặc thông qua việc quy định rõ tỷ lệ sản phẩm hỏng trong và ngoài định mức để loại trừ chi phí ngoài định mức ra khỏi giá thành sản phẩm. Đồng thời, Tác giả còn đề xuất cần xây dựng hệ thống định mức chi phí sản xuất, vận hành hệ thống kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Luận văn đề xuất những hướng hoàn thiện cho kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may mặc gia công xuất khẩu cho công ty May 10 theo cả hướng kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Tuy nhiên, các giải pháp đưa ra chưa có số liệu tính toán và các bước thực hiện giải pháp cụ thể.
Nghiên cứu của Tác giả Nguyễn Bích Hương Thảo (2013) đăng trên Tạp Chí Tài Chính số 8 “Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản” đã đưa ra những đề xuất có tính khả thi như:

Về phương pháp tính giá thành SP: Tác giả đưa ra đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất, đối với ngành chế biến thủy sản có cùng quy trình nhưng tạo ra một nhóm sản phẩm có quy cách khác nhau, vì thế kế toán phải xác định tỷ lệ giá thành giữa tổng giá thành thực tế và giá thành theo định mức.
Ngoài ra, Tác giả còn đề xuất ứng dụng kế toán quản trị nâng cao quản lý và kiểm soát chi phí gồm: xây dựng định mức chi phí cho CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC. Đề tài đã đi sâu vào ảnh hưởng của đặc điểm quy trình công nghệ và sản phẩm để đánh giá công tác kế toán, đưa ra những hoàn thiện cho công tác KTCP và tính giá thành SP thuộc lĩnh vực chế biến thủy sản.

Tuy nhiên, một số nội dung nghiên cứu của tác giả về Kế toán quản trị còn trùng lặp với nội dung của Kế toán tài chính

Trong luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện công tác tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Á” (Hoàng Yến, 2011) đã chỉ ra chi tiết và khá chặt chẽ lý thuyết xung quanh vấn đề kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

Tuy luận văn đã tiếp cận vấn đề trên hai góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Nhưng cách tiếp cận hai góc độ này còn rời rạc, chưa chặt chẽ, trình bày riêng rẽ chưa đan xen vào nhau để thấy được sự khác biệt.

Luận văn “Tổ chức hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây lắp thuộc tập đoàn Cavico Việt Nam” (Phạm Thị Mai Hương, 2011) đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức KT Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. Luận văn đã làm sáng tỏ bản chất nội dung của tổ chức KT Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các DN xây lắp, tổ chức lập dự toán chi phí, phân tích chi phí và giá thành sản phẩm.

Luận văn đưa ra được các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức KTQTCP sản xuất và giá thành SP, đồng thời đi sâu phản ánh thực trạng tổ chức KTQTCP sản xuất và giá thành SP xây lắp của các DN xây lắp thuộc tập đoàn Cavico Việt Nam để làm cơ sở để xem xét đánh giá thực trạng tổ chức Kế toán QTCP sản xuất và giá thành sản phẩm tại các DN xây lắp hiện nay.

Bên cạnh những mặt đạt được đó, luận văn còn điểm hạn chế là các giải pháp đưa ra chưa thực sự thực tế và khả năng áp dụng chưa cao

6. Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết vấn đề đặt ra cần nghiên cứu đề tài của luận văn, tác giả sử dụng phương pháp định tính và phương pháp định lượng để nghiên cứu thông qua các công cụ và phương pháp cụ thể là thu thập dữ liệu và xử lý phân tích dữ liệu.

Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp:

Phương pháp phỏng vấn: Tác giả sử dụng phương pháp này để thu thập thông tin về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Đại Kim. Tiến hành phỏng vấn, Tác giả đã thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lên kế hoạch phỏng vấn.

Xác định mục đích phỏng vấn: Phỏng vấn nhằm thu thập các thông tin về tổ chức công tác kế toán CPSX và giá thành sản phẩm
Xác định đối tượng phỏng vấn: Đối tượng phỏng vấn là Tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh, kế toán trưởng, kế toán phần hành
Thời gian và địa điểm phỏng vấn: Tiến hành trong giờ hành chính với thời gian đã thỏa thuận trước tại các phòng ban của đối tượng phỏng vấn.
Xây dựng câu hỏi phỏng vấn: (Phụ lục 01)

Bước 2: Tiến hành phỏng vấn:

Tiến hành hẹn và gặp trực tiếp các đối tượng phỏng vấn tại Công ty. Sau khi giới thiệu và tìm hiểu một chút thông tin cá nhân thì buổi phỏng vấn được bắt đầu theo các câu hỏi đã được chuẩn bị trước.

Tác giả đã sử dụng máy ghi âm, giấy bút để ghi chép, ghi âm lại cuộc phỏng vấn để làm tư liệu sử dụng trong việc viết luận văn này. (Phụ lục 02).

Phương pháp nghiên cứu hiện trường

Tác giả trực tiếp tiến hành quan sát tại phòng kế toán, bộ phận kế toán CP sản xuất và giá thành sản phẩm của Công ty. Tác giả nghiên cứu hành vi của người quản trị và các kế toán viên thực hành công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nghiên cứu các chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ, sổ kế toán, quy trình ghi sổ, các báo cáo kế toán,…

Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp:

Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu có sẵn đã được thu thập từ trước. Thông qua các phiếu điều tra, các cuộc phỏng vấn trước đó hay những thông tin thu được qua nghiên cứu các tài liệu của Công ty Cổ Phần Đại Kim, sách báo, tạp chí, internet…được sử dụng để làm cơ sở phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp về tài sản, nguồn vốn, kết quả SXKD và thu thập số liệu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2

1.4. Kết cấu của luận văn 2

1.5. Tổng quan các công trình nghiên cứu 3

1.6. Phương pháp nghiên cứu 5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CÔNG NGHIỆP 7

2.1. Một số định nghĩa, khái niệm liên quan đến kế toán chi phí sản xuất

và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 7
2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 7

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 9

2.1.3. Khái niệm giá thành sản phẩm 12

2.1.4. Phân loại giá thành sản phẩm 13

2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 15

2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 15

2.2.2. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm 15

2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 16

2.3.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp 17

2.3.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp 17

2.4. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chuẩn mực kế

toán Việt Nam 18
2.4.1. Chuẩn mực số 01 18

2.4.2. Chuẩn mực số 02 20

2.4.3. Chuẩn mực số 16 23

2.5. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán tài

chính 24
2.5.1. Kế toán chi phí sản xuất 25

2.5.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 30

2.5.3. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh

nghiệp sản xuất 30

2.5.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

2.6. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán quản

trị 34
2.6.1. Phân loại chi phí 34

2.6.2. Định mức chi phí 40

2.6.3. Dự toán chi phí sản xuất 42

2.6.4. Phân tích biến động chi phí 44

2.6.5. Báo cáo kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 47

2.7. Cung cấp thông tin kế toán quản trị để ra quyết định 50

2.7.1. Mối quan hệ giữa các loại chi phí 50

2.7.2. Phân tích điểm hòa vốn trong tiêu thụ 52

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI

PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẠI KIM 53

3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đại Kim 53

3.1.1. Tổng quan về tổ chức hoạt động quản lý của Công ty CP Đại Kim . 53

3.1.2 .Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty cổ phần

Đại Kim 56

3.1.3. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đại Kim 57

3.2. Phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm

tại Công ty cổ phần Đại Kim trên góc độ kế toán tài chính 60
3.2.1. Thực trạng việc vận dụng các quy định kế toán 60

3.2.2. Kế toán chi phí sản xuất 61

3.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, tính và kết

chuyển giá thành sản phẩm 68

3.3. Phân tích thực trạng kế toán chí phí sản xuất và giá thành sản phẩm

tại công ty Cổ phần Đại Kim trên góc độ kế toán quản trị 72
3.3.1. Phân loại chi phí 72

3.3.2. Xác định chi phí 73

3.3.3. Định mức chi phí 74

3.3.4. Dự toán chi phí 75

3.3.5. Báo cáo quản trị chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ

phần Đại Kim 76

3.3.6. Phân tích chi phí phục vụ cho việc ra quyết định 77

CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM 79

4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất

và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim 79
4.1.1. Các kết luận 79

4.1.2. Các phát hiện 81

4.2. Triển vọng và quan điểm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá

thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim 83
4.2.1. Triển vọng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

tại công ty cổ phần Đại Kim 83

4.2.2. Quan điểm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim 84

4.3. Các đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và

giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim 85
4.3.1. Giải pháp theo góc độ Kế toán tài chính 85

4.3.2. Giải pháp theo góc độ Kế toán quản trị 89

4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 97

4.4.1. Về phía nhà nước 97

4.4.2. Về phía doanh nghiệp 98

==>XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

Xem thêm các bài viết:

=>Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

=>luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng

=>Cơ sở lý luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán quản trị 

=>10 mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán chọn lọc nhất

=>Cơ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất theo hệ thống kê khai thường xuyên

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Tổ chức các trung tâm trách nhiệm, Chỉ tiêu […]

Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý

Bình chọn Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Quan hệ kế toán trách nhiệm […]

Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về:Bản chất của kế toán trách nhiệm, vai trò của kế toán […]

Luận văn Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toánKế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Bình chọn Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: […]

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực  cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status