x
Trang chủ » Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực  cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực  dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân
lực
===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ kế toán – Bảng giá 2023

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận là một trong những mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp, chi phốiđếncáchoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp buộc phải nâng cao năng lực cạnh tranh bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, vấn đề tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững là một nhiệm vụ trọng yếu của các doanh nghiệp. Khi phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại một doanh nghiệp sản xuất thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Việc tổ chức kế toán đúng, hợp lý, chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, tính giá thành sản phẩm. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành cung cấp nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Do vậy, tổ chức tốt công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định đúng nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành, xác định đúng lượng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu cấp bách và ngày càng phải hoàn thiện là rất cần thiết đối với doanh nghiệp.

Xây dựng cơ bản là một trong những ngành sản xuất có vị trí hết sức quan trọng tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế, góp phần không nhỏ cho quá trình Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngành xây dựng Việt Nam đã phát triển hết sức nhanh chóng, hàng năm chi phí đầu tư cho xây dựng cơ bản luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư của cả nước. Sản phẩm hoạt động xây lắp là công trình, vật liệu kiến trúc… thường có quy mô lớn, thời gian sản xuất kéo dài, chịu nhiều ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên, vì vậy quá trình tập hợp chi phí phát sinh nhiều chi phí ngoài dự toán và phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công. Chính những đặc trưng riêng của ngành xây dựng cơ bản đã có tác động rất lớn đến việc tổ chức công tác kế toán. Và việc tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm xây lắp không nằm ngoài tầm quan trọng trong công tác tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm nói chung. Ngoài ra nó còn đòi hỏi những yêu cầu khắt khe hơn nhiều vì những sản phẩm xây lắp mang trong mình giá trị và giá trị sử dụng rất lớn.

Sản phẩm sản xuất của công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ là các công trình, hạng mục công trình bao gồm: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, quốc phòng…Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về mặt lý luận cũng như thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ, em thấy rằng công ty cũng đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và cũng đã đạt được một số hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ vẫn còn tồn tại một số bất cập. Cụ thể, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mới chỉ tập trung chủ yếu với phần hành kế toán tài chính còn kế toán quản trị chưa được thực hiện tốt. Chưa xây dựng được hệ thống các báo quản trị cho nhà quản lý. Quản lý chi phí sản xuất chưa thực sự tiết kiệm còn nhiều lãng phí, việc tính giá thành sản phẩm xây lắp thường tăng, chưa đúng sát với thực tế và quyết toán không kịp thời khi công trình được hoàn thành để nhanh chóng bàn giao cho chủ đầu tư đưa công trình vào sử dụng. Điều này có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Xuất phát từ thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong việc giúp cho nhà quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả. Do đó, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế.

1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Xây lắp là một ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên ngành xây lắp có những đặc điểm riêng biệt khác với các ngành sản xuất khác ảnh hưởng đến công tác quản lý và hạch toán. – Sản phẩm xây lắp là những công trình hoặc vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiến. Mỗi sản phẩm được xây lắp theo thiết kế kỹ thuật và giá dự toán riêng. Những đặc điểm riêng đó có ảnh hưởng lớn tới công tác tổ chức hạch toán kế toán làm cho phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp có những đặc điểm riêng. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dựa trên những lý thuyết về chi phí, giá thành và hoàn thiện cho phù hợp với đặc thù của ngành sản xuất xây lắp. Dưới đây là một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài:

Luận văn Thạc sĩ của tác giả Đinh Thị Lê (2008) “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội”. Thành công chính của Luận văn là tác giả đã hệ thống hóa được các cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Đưa ra được những ý kiến và phương pháp đúng đắn trong việc tổ chức công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Giúp cho Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội có thể vận dụng trong công tác kế toán nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm xây lắp. Tuy nhiên trong luận văn này tác giả mới chỉ trình bày việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trên phương diện kế toán tài chính còn kế toán quản trị chưa được đề cập đến.

Luận văn thạc sỹ của tác giả Tạ Thị Hà Ninh (2011)“Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội”. Trong luận văn, tác giả đã nêu được những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng, đưa ra được những điểm khác biệt về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp so với các doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, trong luận văn này tác giả cũng mới chỉ đề cập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính, còn dưới góc độ kế toán quản trị chưa đề cập tới. Vì vậy việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp chưa được coi là đầy đủ.

Luận văn thạc sỹ của Đỗ Mai Anh (2011) “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Phát triển công trình và ứng dụng công nghệ Bắc Hà”. Trong luận văn này, tác giả đã trình bày được các lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trên cả hai phương diện kế toán tài chính và kế toán quản trị. Đưa ra được những đề xuất cho việc vận dụng và hoàn thiện tốt hơn các quy định về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp thực tế tại Công ty. Tuy nhiên, những đề xuất này mang tính mang tính lý thuyết chung chung, chưa cụ thể. Vì vậy gây khó khăn trong việc vận dụng vào thực tế của Công ty.

Như vậy, các đề tài nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên đã đưa ra được các nội dung cơ bản của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm từ đó đề xuất các phương pháp hoàn thiện để ứng dụng vào các đơn vị cụ thể theo các phạm vi nghiên cứu khác nhau của từng đề tài. Đề tài
“Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ” là một đề tài mới. Trong luận văn này, em sẽ đưa ra những lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên cả hai phương diện kế toán tài chính và kế toán quản trị, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trên cả hai phương diện này nhằm góp phần giúp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ nâng cao công tác kế toán cũng như hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả hơn.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp dưới góc độ kế toán tài chính và góc độ kế toán quản trị.

– Phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ.
– Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ.

1.4 Các câu hỏi nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu của luận văn, các câu hỏi nghiên cứu gồm:

– Cơ sở lý luận của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp là gì?
– Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng như thế nào đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm?
– Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ đang được thực hiện như thế nào? Có những ưu điểm, hạn chế gì?

– Cần phải có những giải pháp nào để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ?

1.5 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu:

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

– Phạm vi nghiên cứu:

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ năm 2015 dưới 2 góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

1.6.1. Phương pháp tiếp cận thông tin

Luận văn vận dụng cơ sở lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để phân tích thực trạng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ. Đồng thời, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để thu thập và xử lý thông tin.

– Nghiên cứu định tính: Nghiên cứu này được thực hiện thông qua việc quan sát, phỏng vấn sâu các đối tượng cung cấp thu thập thông tin như nhân sự thuộc phòng kế toán, các phòng ban khác như Bộ phận sản xuất, bộ phận thu mua, bộ phận kiểm tra chất lượng … nhằm giúp cho người nghiên cứu có cái nhìn tổng quan về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

– Nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu này được thực hiện thông qua việc xây dựng bảng hỏi với các câu hỏi đóng. Từ đó, tác giả lượng hóa các khái niệm, đo lường mối quan hệ giữa các yếu tố thông qua việc áp dụng các công cụ phân tích, thống kê.

1.6.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu được thu thập thông qua các nguồn sau:

– Nguồn dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu thu thập từ nguồn này bao gồm các văn bản luật, nghị định, thông tư …. của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Các tài liệu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tham khảo từ giáo trình, báo chí, tạp chí, mạng internet; Các tài liệu sẵn có của doanh nghiệp: Tài liệu giới thiệu về doanh nghiệp, quy chế tài chính, mục tiêu, phương hướng, chính sách phát triển của Công ty; Báo cáo tài chínhnăm 2015; Các sổ sách, chứng từ, báo cáo kế toán liên quan đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm…

– Nguồn dữ liệu sơ cấp: Điều tra thu thập thông tin từ các Phòng, Ban trong Công ty thông qua quan sát trực tiếp, quan sát gián tiếp, phỏng vấn trực tiếp, điều tra,lấy số liệu thực tế tại Công ty…

1.6.3. Phương pháp xử lý phân tích dữ liệu

Các dữ liệu thu thập được sẽ được kiểm tra, sàng lọc, sau đó sử dụng công cụ word, excel để tiến hành thống kê, phân tích. Bên cạnh đó, tiến hành xử lý số liệu bằng cách sử dụng sơ đồ, bảng biểu … để phân tích, tổng hợp và đánh giá.
1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu

Về mặt lý luận, luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết về kế toán chi

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Cụ thể, luận văn làm rõ cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp đã được ban hành trong các văn bản của Nhà nước.

Về mặt thực tiễn và ứng dụng, luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ. Qua đó đánh giá những điểm đạt được và hạn chế còn tồn tại và tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế này. Trên cơ sở các mô hình lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ.

1.8 Kết cấu của luận văn

Kết cấu của luận văn ngoài phần phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 4 chương sau:

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Chương 3: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ

Chương 4: Thảo luận các kết quả nghiên cứu, các giải pháp đề xuất và kết

luận

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 3

1.3 Mục tiêu nghiên cứu 4

1.4 Các câu hỏi nghiên cứu 5

1.5 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5

1.6Phương pháp nghiên cứu 5

1.6.1. Phương pháp tiếp cậnthông tin 5

1.6.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 6

1.6.3. Phương pháp xử lý phân tích dữ liệu 6

1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 6

1.8 Kết cấu của luận văn 7

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

XÂY LẮP 9

2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 9

2.2 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh

nghiệp xây lắp 11

2.2.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11

2.2.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây

lắp 17

2.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 18

2.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành trong các

doanh nghiệp xây lắp 20

2.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 20

2.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 21

2.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành

sản phẩm 21

2.4 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 22

2.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp 22

2.4.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp 22

2.5 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây

lắp dưới góc độ kế toán tài chính 23

2.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23

2.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 25

2.5.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 27

2.5.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 29

2.5.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 32

2.5.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 32

2.5.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 34

2.5.8. Kế toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán: 37

2.6 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây

lắp dưới góc độ kế toán quản trị 37

2.6.1. Phân loại chi phí sản xuất 37

2.6.2 Lập dự toán chi phí sản xuất và xác định giá thành sản phẩm 39

2.6.3 Báo cáo phân tích ra quyết định chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 45

CHƯƠNG 3THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TÂY

HỒ 49

3.1Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ 49

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty đầu tư và xây lắp Tây Hồ 49

3.1.2Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 53

3.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toántại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây lắp Tây

Hồ 57

3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 57

3.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 58

3.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo kế toán. 58

3.3 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ dưới góc độ kế toán tài chính 59

3.3.1 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành tại Công ty 59

3.3.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành tại Công ty 61

3.3.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 61

3.3.4 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 62

3.4 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

dưới góc độ kế toán quản trị 74

3.4.1 Lập dự toán chi phí sản xuất 74

CHƯƠNG 4THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUCÁC GIẢI PHÁP ĐỀ

XUẤT VÀ KẾT LUẬN 81

4.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ 81

4.1.1.Về công tác tổ chức kế toán 81

4.1.2 Về hệ thống chứng từ, tài khoản sử dụng 82

4.1.3. Dưới góc độ kế toán tài chính 83

4.1.4 Dưới góc độ kế toán quản trị 87

4.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ 87

4.2.1 Dưới góc độ kế toán toán tài chính 88

4.2.1.1 Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 88

4.2.1.2. Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp 89

4.2.1.3 Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công 90

4.2.1.4. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung 91

4.2.2. Hoàn thiện dưới góc độ kế toán quản trị 91

4.2.2.1 Hoàn thiện phân loại chi phísản xuất 92

4.2.2.2. Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán 93

4.2.2.3. Hoàn thiện các trung tâm trách nhiệm 94

KẾT LUẬN 100

==>XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

Xem thêm các bài viết:

=>luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim

=>Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

=>luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng 

=>Cơ sở lý luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán quản trị

=>Cơ sở lý luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán quản trị 

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Tổ chức các trung tâm trách nhiệm, Chỉ tiêu […]

Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý

Bình chọn Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Quan hệ kế toán trách nhiệm […]

Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về:Bản chất của kế toán trách nhiệm, vai trò của kế toán […]

Luận văn Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toánKế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Bình chọn Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: […]

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status