x
Trang chủ » Luận văn Hoạt động chuyển đổi số tại các Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam

Luận văn Hoạt động chuyển đổi số tại các Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Hoạt động chuyển đổi số tại các Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: : Hoạt động chuyển đổi số tại các Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Luận văn Hoạt động chuyển đổi số tại các Ngân hàng Thương mại

===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ – Bảng giá 20223

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong xã hội ngày càng phát triển, đặc biệt là công nghệ 4.0 ngày càng phổ biến, với đặc trưng là việc áp dụng công nghệ 4.0 vào nhiều lĩnh vực của KT-XH đã đem thay đổi thế giới theo hướng tự động hóa và hiện đại hóa với tốc độ rất nhanh. Công nghệ 4.0 được ứng dụng bao trùm lên mọi mặt KT-XH của mỗi quốc gia, những tiến bộ của công nghệ dẫn đến sự số hóa mọi mặt của KT-XH. Cụ thể với CĐS (DX – Digital Transformation) là một thực tiễn tất yếu, việc thực thi CĐS đưa KT-XH phát triển, đem đến cho chúng ta một cuộc sống mới tốt hơn.

CĐS đang thay đổi cách mà nền kinh tế vận hành, cách tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, thay đổi cả hạ tầng sản xuất sản phẩm và triển khai dịch vụ. CĐS cũng thay đổi nhận thức và tư duy căn bản về mô hình kinh doanh, mối quan hệ KT-XH mà doanh nghiệp tham gia. CĐS là xu hướng tất yếu có tính thời đại, đó là việc đưa công nghệ số vào các lĩnh vực KT-XH và đời sống. Đối với doanh nghiệp, khi thực hiện CĐS đạt được hiệu quả cao, nó sẽ tác động thay đổi tích cực hoạt động của doanh nghiệp, tối ưu hóa hiệu suất làm việc, tăng hiệu quả tương tác và tạo thêm nhiều giá trị cho khách hàng.

CĐS mang đến cơ hội lớn để gia tăng trải nghiệm người dùng, nâng cao năng suất lao động, và sản sinh các mô hình kinh doanh mới. Điều đó cho thấy vai trò và sức mạnh to lớn của CĐS trong cuộc sống xã hội hiện đại, nó tác động đến mọi lĩnh vực, ngành nghề từ công nghiệp tới nông nghiệp, từ thương mại tới dịch vụ.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vào tháng 6 năm 2020, hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền Kinh tế số và Xã hội số, qua đó hình thành các doanh nghiệp mạnh về công nghệ của Việt Nam có khả năng hướng đến toàn cầu.

Trong những lĩnh vực được đề cập ưu tiên về CĐS, có lĩnh vực ngân hàng, với một số mục tiêu như:

– Thiết lập nền tảng tài chính ứng dụng công nghệ số để xây dựng các sản phẩm

tài chính ứng dụng số hóa bền vững. Triển khai, ứng dụng công nghệ số một cách toàn diện trong các ngành như hải quan, thuế, ngân hàng, chứng khoán.

– Triển khai hoạt động CĐS với các NHTM, hướng tới hình thành, phát triển nên những ngân hàng số cung cấp đa dạng các kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ theo phương châm đổi mới sáng tạo, ứng dụng các quy trình tự động hóa, tạo điều kiện thuận lợi để các NHTM hợp tác với các công ty Fintech, các trung gian thanh toán

trong việc xây dựng hệ sinh thái số cung cấp dịch vụ tài chính, thúc đẩy phổ cập các sản phẩm tài chính với mọi tầng lớp xã hội, đưa các dịch vụ ngân hàng tiếp cận gần hơn với các khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, những nơi hiện tại chưa có khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, triển khai các sản phẩm ứng dụng sự đổi mới sáng tạo của công nghệ như thanh toán di động, cho vay ngang hàng.

– Hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn vay nhờ các giải pháp chấm điểm tín dụng với kho dữ liệu khách hàng và mô hình chấm điểm đáng tin cậy.

CĐS hiện tại đã ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từ thanh toán trực tuyến, đến cho vay qua mạng lưới trên nền tảng số đến đầu tư và giao dịch ngoại hối mang lại nhiều cơ hội mới. CĐS cũng mang đến cơ hội tạo dựng mô hình mới và hình thành lĩnh vực kinh doanh mới, gia tăng trải nghiệm của khách hàng, tăng cường tính linh hoạt cho các ngân hàng, đảm bảo hiệu quả và nâng cao tính bảo mật. Ngân hàng là một trong những lĩnh vực then chốt của một quốc gia, đây sẽ là một trong các lĩnh vực đi đầu trong CĐS, là cơ sở nền tảng cho các ngành nghề, lĩnh vực khác tiến tới công cuộc CĐS.

Nhận thức được tầm quan trọng của CĐS trong phát triển kinh tế cũng như ngành ngân hàng, Thống đốc NHNN đã có Quyết định 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021, thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác CĐS ngành ngân hàng để triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ của ngành ngân hàng về công tác CĐS. Với mục tiêu tổng quát:

– Đổi mới toàn diện hoạt động quản lý của NHNN theo hướng hiện đại, trên cơ sở ứng dụng và khai thác hiệu quả các thành tựu của những tiến bộ công nghệ 4.0,

đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chỉ số về CĐS của Chính phủ.

– Phát triển các mô hình Digital Bank, gia tăng tiện ích, trải nghiệm khách hàng và thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, phát triển bền vững trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong quản trị điều hành và cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hướng tự động hóa quy trình, tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ.

Ở Việt Nam, các NH-TMCP, là nhóm các ngân hàng có quy mô lớn nhất trong

tổng số các tổ chức tín dụng theo công bố của NHNN. Với nhóm ngân hàng này, nắm bắt được xu thế chung, cũng như giá trị mà CĐS mang lại, đã tiên phong trong ứng dụng công nghệ số vào các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng và tiếp cận tư duy CĐS một cách tích cực, bài bản.

Tuy nhiên, CĐS là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả, việc triển khai là cả quá trình lâu dài, nhiều thách thức. Vì vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra là phải tìm hiểu sự ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình CĐS của các ngân hàng, cụ thể là NHTM cổ phần. Xuất phát từ bối cảnh trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoạt động chuyển đổi số tại các Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam” để nghiên cứu.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về hoạt động CĐS của các tổ chức, doanh nghiệp, cụ thể là các NHTM. Trong đó, cũng có một số nghiên cứu liên quan đến đề tài “Hoạt động Chuyển đổi số tại các Ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam”, có thể kể đến một số nghiên cứu như:

“Banks and Banking: Digital Transformation and the Hype of Fintech. Business impacts, new frameworks and managerial implications” (Tạm dịch: Ngân hàng và hoạt động ngân hàng: Chuyển đổi kỹ thuật số và sự cường điệu của Fintech. Tác động kinh doanh, khuôn khổ mới và ý nghĩa quản lý) (Anna Omarini, 2019). Anna Omarini tại Università commerciale Luigi Bocconi, đã nêu ra vấn đề thế giới ngân hàng đang thay đổi vì nhiều lý do. Mặc dù trước đây chỉ là một thực thể kiếm tiền thuần túy, nhưng ngành này đang mở rộng và mở rộng dựa trên bản chất liên kết vốn có của tài chính với cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Các quy tắc cơ bản để thành công đã thay đổi cách khách hàng gửi ngân hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính mới, cụ thể là Fintech, đang vượt ra ngoài các ứng dụng và dịch vụ hướng tới khách hàng để bao gồm tất cả các yếu tố của quy trình sản xuất dịch vụ tài chính. Một thế hệ dịch vụ và khuôn khổ trung gian tài chính mới đang chuyển đổi ngành công nghiệp. Sử dụng cách tiếp cận liên ngành, ngân hàng và hoạt động ngân hàng: chuyển đổi kỹ thuật số và sự cường điệu của Fintech là một phân tích toàn diện về cách ngân hàng thông thường đang trải qua quá trình chuyển đổi sâu sắc và đáp ứng những thách thức của Fintech và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác. Nó vạch ra tầm quan trọng của việc xem xét các nguyên tắc cơ bản truyền thống của ngân hàng và điều chỉnh chúng phù hợp với thời hiện đại, nơi công nghệ kỹ thuật số đang lan rộng và ngành đang trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc.

Cùng nghiên cứu về CĐS, đề tài “Research on Digital Transformation Development Strategy of GX Branch of China Construction Bank” (Tạm dịch: Nghiên cứu Chiến lược phát triển chuyển đổi kỹ thuật số của Chi nhánh GX của ngân hàng Xây dựng Trung Quốc) (Guangyu Lu, 2023). Guangyu Lu tại Siam University, Bangkok, Thailand, đã phân tích các vấn đề tồn tại trong quá trình chuyển đổi và phát triển kỹ thuật số từ góc độ của các NHTM, doanh nghiệp thương mại, kinh doanh bán lẻ và quản lý nội bộ từ góc độ tình hình chung và tình trạng phát triển kỹ thuật số. Nguyên nhân chính nằm ở việc chiến lược số thiếu sự khác biệt, nhu cầu kinh doanh và công nghệ số chưa phù hợp, cơ cấu tổ chức khó thích ứng với văn hóa linh hoạt của doanh nghiệp số. Cuối cùng, bài viết đưa ra các biện pháp ứng phó và đề xuất tương ứng từ các khía cạnh xây dựng chiến lược phát triển CĐS khác biệt và nâng cao năng lực vận hành doanh nghiệp.

Cũng nghiên cứu về CĐS, đề tài “The Role of Digital Transformation in Increasing the Efficiency of Banks’ Performance to Enhance Competitive Advantage” (Tạm dịch: Vai trò của CĐS trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng để nâng cao lợi thế cạnh tranh). Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm tác giả (Abdul Rahman, Mohammed Suleiman Rashwanand, Zainab Abd-Elhafiz, Ahmed Kassem, 2022) công bố bởi Janusz Kacprzyk. Nghiên cứu nhằm xác định vai trò của CĐS trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Palestine, xác định CĐS trong các ngân hàng và vai trò của CĐS trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh và đạt được tình hình tài chính ổn định. Nghiên cứu khuyến nghị các ngân hàng liên tục xem xét các cơ chế chất lượng của dịch vụ số và hành động để cải thiện các dịch vụ này, sử dụng công nghệ để giám sát chất lượng dịch vụ điện tử, phát triển các mô hình đổi mới và sáng tạo để sử dụng các công nghệ điện tử mới nổi để giám sát hiệu suất, cam kết thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm theo khuôn khổ quản trị và dự đoán các sai lệch trước khi chúng xảy ra và chủ động báo cáo cho ban quản lý hệ thống. Các bộ phận cấp cao và các bộ phận liên quan đến việc sử dụng các công nghệ điện tử mới nổi trong việc giám sát các chỉ số hiệu suất nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Với các nhà nghiên cứu tại Việt Nam, các nghiên cứu về hoạt động CĐS trong lĩnh vực NH, có thể kể tới một số nghiên cứu gần đây như là:

“The Impact of Digital Transformation on Performance: Evidence from Vietnamese Commercial Banks” (Tạm dịch: Tác động của CĐS đến hiệu quả hoạt động: Bằng chứng từ các NHTM Việt Nam). Trong đó, các tác giả (Trang Doan Do, Ha An Thi, Pham, Eleftherios Ioannis Thalassinos, Anh Hoang Le, 2022) đã phân tích vai trò của CĐS trong việc tạo ra giá trị cho các NHTM đã được các nhà nghiên cứu quan tâm từ lâu. Trong khi nhiều NHTM đã nghiên cứu mạnh mẽ về CĐS, các nhà nghiên cứu và nhà quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn khi xem xét sự ảnh hưởng của CĐS đến hiệu quả kinh doanh. Bài viết này nhằm đánh giá tác động của CĐS đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam theo quy mô khác nhau, từ đó đề xuất hàm ý chính sách của CĐS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng.

Kế đến là nghiên cứu của nhóm tác giả (Nguyen Anh Thu, Tran Trieu Quan, Chi Dan, 2023) tại Đại học Giao thông vận tải, cơ sở tp HCM (HCM University of Transport) với đề tài “Impact of digital transformation on financial decision making at Big4 banks in Vietnam” (Tạm dịch: Tác động của CĐS đến việc ra quyết định tài chính tại các ngân hàng Big4 tại Việt Nam). Kết quả nghiên cứu chỉ ra, những lợi thế để Việt Nam thúc đẩy quá trình CĐS trong ngành ngân hàng diễn ra mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng hành lang pháp lý về Mobile Money, Fintech, cho vay ngang hàng, eKYC cần được ban hành sớm hơn, tránh hiện tượng thể chế cũng muộn so với yêu cầu thực tế của cuộc sống; từ đó, tạo điều kiện xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh cho quá trình CĐS của ngành ngân hàng. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của việc triển khai CĐS trong ngành ngân hàng. Nghiên cứu tập trung thảo luận các kết quả thực nghiệm từ các nghiên cứu trước đây liên quan đến chủ đề CĐS trong ngành ngân hàng. Bài viết trình bày tác động của yếu tố sản phẩm đến quá trình CĐS; tác động của yếu tố chiến lược và quản trị đến quá trình CĐS, và cuối cùng là tác động của yếu tố cán bộ đến quá trình CĐS ngành ngân hàng. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, CĐS là điều kiện thiết yếu để nâng cao vị thế cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trên thị trường. Với mong muốn nâng cao chất lượng quá trình CĐS của các NHTM, nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quá trình CĐS tại các NHTM Việt Nam.

Ngoài ra, các tác giả (Toan Linh Vu Le, 2021) công tác tại Đại học Văn Lang, Khanh Duy Pham – Đại học Kinh tế Tp HCM với đề tài “The ICT Impact on Bank Performance: The Case of Vietnam” (Tạm dịch: Tác động của Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng: Trường hợp của Việt Nam). Các tác giả này đã nghiên cứu, điều tra tác động của sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trong một thị trường cận biên. Trong giai đoạn từ 2009 đến 2020, bằng chứng thực nghiệm dựa trên dữ liệu bảng cân bằng của 39 ngân hàng tại Việt Nam. Kết quả cho thấy khả năng sinh lời của ngân hàng và chỉ số ICT có mối quan hệ đồng biến đáng kể. Tác động có lợi này được minh chứng cụ thể trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của ngân hàng. Do đó, tác động có lợi đối với lợi tức đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT vượt qua chi phí cài đặt ban đầu. Các phát hiện cho thấy rằng những tiến bộ của ICT giúp các ngân hàng hoạt động tốt hơn khi chuyển đổi từ hệ thống truyền thống sang kỹ thuật số.

Các nghiên cứu trước đây đi vào nghiên cứu về ảnh hưởng đến CĐS đến hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Còn trong nghiên cứu của tác giả với đề tài “Hoạt động chuyển đổi số tại các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam” tác giả đi vào các tiêu chí về các hoạt động chuyển đổi số dựa theo các tiêu chí của McKinsey đưa ra để nghiên cứu về tình hình hoạt động CĐS trong các NHTM niêm yết tại Việt Nam, các tiêu chí bao gồm: Các nhà lãnh đạo am hiểu chuyển đổi số, Xây dựng năng lực cho nhân sự trong tương lai, Trao quyền cho mọi người làm việc theo những cách mới, Cung cấp các công cụ hàng ngày để nâng cấp kỹ thuật số, Giao tiếp thường xuyên kết hợp cả hình thức truyền thống và ứng dụng công nghệ mới.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

– Hệ thống hóa lý luận về CĐS, mô hình CĐS trong ngành ngân hàng.

– Đánh giá xu hướng và lợi ích của CĐS trong ngành ngân hàng.

– Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích các yếu tố theo đề xuất của McKinsey với top

5 NHTM niêm yết trong top 10 NHTM Việt Nam uy tín năm 2022 về hoạt động CĐS trong thời gian từ 2018 đến 2022 và chiến lược, định hướng trong thời gian tới dựa trên lý luận về mô hình CĐS của ngành ngân hàng.

– Từ đó, đề xuất giải pháp, đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quá trình CĐS tại các

NHTM Việt Nam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn này nghiên cứu về hoạt động CĐS tại các NHTM niêm yết tại Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu:

Nội dung: luận văn tập trung vào phân tích lý thuyết, mô hình CĐS của các NHTM niêm yết và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động CĐS tại các ngân hàng này.

Không gian: Theo “Danh sách các Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước” được NHNN Việt Nam công bố đến 31/03/2023, Việt Nam có 31 NH-TMCP trong nước. Trong đó, có 17 ngân hàng niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), 2 ngân hàng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), 8 ngân hàng niêm yết tại Thị trường của những công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCOM).

Trong khuôn khổ của luận văn, tác giả chỉ tập trung vào top 5 NHTM tại Việt Nam theo danh sách công bố chính thức “Top 10 NHTM Việt Nam uy tín năm 2022” của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), cả 5 ngân hàng này đếu niêm yết tại sàn HoSE. Danh sách 5 ngân hàng đó bao gồm:

– NH-TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank, Mã CK: VCB.

– NH-TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Mã CK: CTG.

– NH-TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Mã CK: TCB.

– NH-TMCP Quân đội (MBBank), Mã CK: MBB.

– NH-TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), Mã CK: VPB.

Từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động CĐS tại các NHTM niêm yết tại Việt Nam.

– Thời gian: Khoảng thời gian nghiên cứu của luận văn nghiên cứu lý luận về CĐS cũng nhưng mô hình CĐS ở các NHTM niêm yết tại Việt Nam từ năm 2018 đến 2022
và đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động CĐS.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm tổng hợp các nhân tố của lý thuyết CĐS trong lĩnh vực ngân hàng, cụ thể là các NHTM niêm yết tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu định tính, xác định mô hình CĐS phổ biến ở các NHTM niêm yết tại Việt Nam. Cụ thể, trong phương pháp nghiên cứu tác giả sẽ sử dụng:

– Phương pháp thu thập và phân tích thông tin từ các cơ quan chức năng trong nước, từ một số tổ chức uy tín trên thế giới về CĐS tại các tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực NH.

– Phương pháp so sánh, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn triển khai của các

NHTM tại Việt Nam. Đánh giá về những thay đổi trong các văn bản chính sách, pháp luật của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022 đối chiếu với thực trạng, chất lượng, hiệu quả của hoạt động CĐS tại các NHTM.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương chính:

Chương 1: Cơ sở lý luận về Chuyển đổi số.

Chương 2: Thực trạng hoạt động Chuyển đổi số tại các Ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam.

Chương 3: Một số giải pháp cải thiện hoạt động Chuyển đổi số tại các Ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG, BIỂU vii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 3

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 7

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7

5. Phương pháp nghiên cứu 8

6. Kết cấu của luận văn 8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 9

1.1. Tổng quan về chuyển đổi số 9

1.1.1. Khái niệm về chuyển đổi số 9

1.1.2. Đặc điểm của chuyển đổi số trong doanh nghiệp 10

1.1.3. Lợi ích của chuyển đổi số với doanh nghiệp 11

1.1.4. Bốn hình thức của chuyển đổi số với doanh nghiệp 13

1.1.5. Các cấp độ chuyển đổi số của doanh nghiệp 16

1.1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp

1.2. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại 21

1.2.1. Các loại hình ngân hàng 21

1.2.2. Các hình thức ngân hàng hiện nay 23

1.3. Tổng quan về chuyển đổi số Ngân hàng Thương mại 24

1.3.1. Định nghĩa chuyển đổi số ngành ngân hàng 24

1.3.2. Các mô hình Digital Banking 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 32

2.1. Giới thiệu chung về các Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 32

2.1.2. Quy mô, mô hình tổ chức 37

2.1.3. Sản phẩm, dịch vụ 45

2.2. Thực trạng chuyển đổi số của các Ngân hàng Thương mại niêm yết tại

Việt Nam 45

2.2.1.Thực trạng chung về chuyển đổi số ở các Ngân hàng Thương mại niêm

yết tại Việt Nam 45

2.2.2.Thực trạng chuyển đổi số ở 5 Ngân hàng Thương mại uy tín năm 2022 48

2.2.3.Thực trạng phát triển Digital Banking 61

2.2.4.Thực trạng quản lý an toàn thông tin và rủi ro và khi chuyển đổi số tại các

Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam 64

2.3. Đánh giá kết quả hoạt động chuyển đổi số tại các Ngân hàng Thương

mại niêm yết tại Việt Nam 68

2.3.1. Thành tựu trong chuyển đổi số tại các Ngân hàng Thương mại niêm yết

tại Việt Nam 68

2.3.2. Khó khăn, thách thức về chuyển đổi số tại các Ngân hàng Thương mại

niêm yết tại Việt Nam 70

2.3.3. Tiềm năng chuyển đổi số trong giai đoạn tới 71
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM … 73

3.1. Các xu hướng chuyển đổi số 73

3.2. Những định hướng chuyển đổi số của Chính phủ và các Ngân hàng

Thương mại niêm yết tại Việt Nam 76

3.2.1. Kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 76

3.2.2. Định hướng của các Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam 77

3.3. Giải pháp hoàn thiện hoạt động chuyển đổi số tại các Ngân hàng

Thương mại niêm yết tại Việt Nam 79

3.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với chuyển đổi số 79

3.3.2. Nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ đáp ứng chuyển đổi số 80

3.3.3. Tạo sự khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ 81

KẾT LUẬN 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

PHỤ LỤC 89

=> XEM BẢN ĐỦ LUẬN VĂN TẠI ĐÂY

Xem thêm các bài viết:

=>luận văn  Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết HOSE, nhóm ngành sản xuất, kinh doanh và đề xuất giải pháp

=>luận văn : “Đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

=>luận văn thạc sĩ luật kinh tế Pháp luật về cho vay tiêu dùng và thực tiễn áp dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

=>10 mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đạt điểm cao

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Nâng cao chất lượng tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. […]

Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng

Bình chọn Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ sở lý luận về rủi ro tín […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status