x
Trang chủ » Luận văn thạc sĩ: Chính sách Marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – Chi Nhánh Gia Lai

Luận văn thạc sĩ: Chính sách Marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – Chi Nhánh Gia Lai

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đề tài cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: : “Chính sách Marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – Chi Nhánh Gia Lai” dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Luận văn thạc sĩ: Chính sách Marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – Chi Nhánh Gia Lai
Luận văn thạc sĩ: Chính sách Marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – Chi Nhánh Gia Lai

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động ngân hàng đang là tâm điểm của sự cạnh tranh, quy mô kinh doanh ngày càng được mở rộng cả về số lượng lẫn phạm vi, các loại hình kinh doanh đa dạng và phong phú hơn. Vì thế chính sách marketing ngân hàng đã được các ngân hàng quan tâm chú trọng đến, nhưng hiện nay hiệu quả của hoạt động này đem lại chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

Agribank nói chung và Agribank chi nhánh Gia Lai nói riêng, bên cạnh những mặt đã đạt được, hoạt động kinh doanh cũng gặp những khó khăn và hạn chế. Tuy là thị phần tín dụng bán lẻ của Agribank Gia cũng tương đối lớn nhưng chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và nguồn lực hiện có, chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Công tác Marketing chưa được chi nhánh chú trọng đúng mức vì thế các dịch vụ tín dụng tiêu dùng chưa được tiếp cận và quảng bá tốt, chưa được phối hợp đồng bộ để mang lại hiệu quả cao nhất nhằm khẳng định hình ảnh, thương hiệu của ngân hàng trên thị trường.

Marketing là công cụ hữu hiệu nhất trong giai đoạn này để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Chính sách Marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – Chi Nhánh Gia Lai” cho luận văn của mình, nhằm tìm kiếm hệ thống các giải pháp, chính sách dựa trên nền tảng của lý thuyết marketing hiện đại để xây dựng và phát triển ngân hàng Agribank Chi Nhánh Gia Lai, trở thành ngân hàng có một lợi thế cạnh tranh bền vững.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến một số mục tiêu nghiên cứu sau:

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về marketing trong lĩnh vực ngân hàng, cụ thể đi sâu nghiên cứu về tiến trình xây dựng chính sách marketing trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Nghiên cứu thực trạng chính sách marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – Chi nhánh Gia Lai
 • Đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – Chi nhánh Gia Lai
 1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chính sách marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank chi nhánh Gia Lai

 •  Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài chỉ nghiên cứu tại Chi nhánh ngân hàng Agribank Gia Lai, cụ thể chỉ nghiên cứu tại thị trường Gia Lai.

 1. Phƣơng pháp nghiên cứu
 • Phương pháp phân tích hệ thống với việc tổng hợp lý thuyết về marketing trong lĩnh vực ngân hàng mà đi sâu là chính sách marketing trong lĩnh vực ngân hàng, phân tích thực trạng chính sách marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai.
 • Nghiên cứu định lượng: Đề tài cũng có sử dụng một nghiên cứu định lượng đơn giản với việc thu thập ý kiến từ khách hàng về chính sách marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ hiện tại của Chi nhánh Agribank tỉnh Gia Lai.
 1. Bố cục luận văn

Ngoài phần mở đầu, phụ lục và tài liệu tham khảo thì nội dung chính của luận văn gồm 3 chương, cụ thể:

Chương 1:Cơ sở lý luận về chính sách marketing Ngân hàng Chương 2: Phân tích thực trạng triển khai chính sách marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – chi nhánh Gia Lai.

Chương 3: Chính sách marketting đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – chi nhánh Gia Lai

 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

===> Dịch Vụ Viết luận văn– Bảng giá 2022

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING ĐỐI VỚIDỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ TRONG NGÂN HÀNG

1.1. MARKETING NGÂN HÀNG

1.1.1. Khái niệm

Marketing ngân hàng là tổng hợp phương pháp quản trị ngân hàng và phục vụ khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng trong môi trường kinh doanh và từ đó đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Và cũng có thể hiểu marketing ngân hàng theo khái niệm sau: Marketing ngân hàng là hành động của ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, phù hợp với sự biến động của môi trường. Trên cơ sở đó thực hiện các mục tiêu của ngân hàng.

1.1.2. Đặc điểm của marketing ngân hàng

 • Marketing ngân hàng là loại hình marketing dịch vụ tài chính
 • Marketing ngân hàng là loại hình marketing hướng nội
 • Marketing ngân hàng thuộc loại hình marketing quan hệ

1.2. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING NGÂN HÀNG

1.2.1. Xác định nhiệm vụ, mục tiêu và mục tiêu marketing của ngân hàng

Mỗi một ngân hàng tồn tại đều có sứ mệnh nhất định, vì vậy nó sẽ có những nhiệm vụ xác định để thực hiện sứ mệnh của mình. Nhưng cùng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và sự phát triển của ngân hàng về quy mô, sản phẩm và thị trường mà nhiệm vụ đặt ra cho ngân hàng đó cũng có thể thay đổi.

1.2.2. Phân tích môi trường marketing

 1. Môi trường vĩ mô trong kinh doanh ngân hàng
 • Môi trường nhân khẩu học: đề cập đến những vấn đề liên quan đến dân số, cấu trúc tuổi, phân bố địa lý, phân phối thu nhập.
 • Môi trường kinh tế: chỉ đến bản chất và định hướng của nền kinh tế trong đó doanh nghiệp hoạt động. Bốn nhân tố quan trọng trong môi trường kinh tế đó là tăng trưởng của nền kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái và tỷ lệ lạm phát.
 • Môi trường công nghệ: Sự thay đổi của các công nghệ hỗ trợ cho việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng là khá nhanh chóng.
 • Môi trường văn hóa xã hội: nhấn mạnh đến những yếu tố liên quan đến thái độ xã hội và các giá trị văn hóa.
 • Môi trường chính trị – pháp luật: điều chủ yếu cần nhấn mạnh trong khi nghiên cứu môi trường chính trị – pháp luật là cách thức mà ngân hàng có thể ảnh hưởng đến Chính phủ và cách thức Chính phủ ảnh hưởng đến ngân hàng.
 • Môi trường toàn cầu: bao gồm các thị trường toàn cầu có liên quan, các thị trường hiện tại đang thay đổi, các sự kiện chính trị quốc tế quan trọng, các đặc tính thể chế và văn hóa cơ bản trên các thị trường toàn cầu.

     b. Môi trường vi mô trong kinh doanh ngân hàng

 • Ngân hàng: Trong việc thiết kế kế hoạch marketing thì cần xem xét các bộ phận khác trong ngân hàng như ban lãnh đạo, bộ phận tài chính, tín dụng, tiếp xúc khách hàng, thu hồi nợ, …
 • Đối thủ cạnh tranh: Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thành hay bại đều phải xét trong mối quan hệ với các đối thủ cạnh tranh của nó. Các ngân hàng cạnh tranh nhau luôn bám sát nhau về những vấn đề mấu chốt để có được khách hàng như lãi suất, chất lượng dịch vụ, …
 • Khách hàng: Không riêng ngân hàng mà tất cả các tổ chức hoạt động vì mục đích lợi nhuận đều phải nghiên cứu, quan tâm, nắm bắt nhu cầu khách hàng. Việc nắm bắt nhu cầu khách hàng là điều sống còn với ngân hàng.

    c. Phân tích môi trường bên trong ngân hàng.

 • Tổ chức hệ thống của ngân hàng như hệ thống thông tin, kế hoạch hóa, điều hành công nghệ, kiểm tra kiểm soát.
 • Khả năng tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật quyết định đến chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách kênh phân phối,…
 • Con người trong ngân hàng, chính sách nhân sự.

1.2.3. Phân đoạn thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu.

a. Phân đoạn thị trường.

Việc phân đoạn thị trường phải đảm bảo các yêu cầu nhất định

 • Đo lường được
 • Quy mô đủ lớn
 • Tiếp cận được
 • Có sự khác biệt
 • Có tính khả thi

b. Lựa chọn thị trường mục tiêu.

 • Đánh giá độ hấp dẫn của các phân đoạn thị trường

+ Quy mô và sự tăng trưởng của phân đoạn thị trường

+ Hấp dẫn về cơ cấu thị trường

+ Phù hợp với mục tiêu, năng lực của ngân hàng

 • Các phương án chọn lựa thị trường mục tiêu

+Tập trung vào một phân đoạn thị trường

+Chuyên môn hóa có chọn lọc

+Chuyên môn hóa theo sản phẩm/dịch vụ

 +Chuyên môn hóa theo thị trường

+Bao phủ toàn bộ thị trường

1.2.4.Định vị sản phẩm và dịch vụ trên thị trƣờng mục tiêu

a. Thế nào là định vị

Định vị theo Ries và Trout: “ Định vị bắt đầu với một sản phẩm. Có thể là một hàng hóa, một dịch vụ, một công ty, một tổ chức định chế hoặc thậm chí một các nhâm, …. Nhưng định vị không phải là những gì bạn làm đối với sản phẩm. Đinh vị là những gì bạn làm với tâm trí của khách hàng mục tiêu. Nghĩa là, bạn định vị sản phẩm trong tâm trí của khách hàng”

b. Các cách tiếp cận định vị

 • Định vị dược trên đặc tính/ lợi ích
 • Định vị dựa trên giá/ chất lượng
 • Định vị dựa trên việc sử dụng hoặc ứng dụng
 • Định vị dựa trên người sử dụng sản phẩm
 • Định vị dựa trên loại sản phẩm
 • Định vị dựa trên đối thủ cạnh tranh
 • Định vị dựa trên cảm xúc

1.2.5. Xây dựng chính sách Markeing mix.

 1. Chính sách sản phẩm (dịch vụ)
 2.  Chính sách giá.
 3.  Chính sách phân phối
 4.  Chính sách xúc tiến – truyền thông.
 5.  Chính sách nguồn nhân lực
 6.  Qúa trình tương tác dịch vụ
 7. Các yếu tố hữu hình

1.2.6.Tổ chức thực hiện và kiểm tra chính sách marketing

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1

Nội dung chính trong chương 1, tác giả đã trình bày cơ sở lý luận về marketing ngân hàng, và tiến trình xây dựng chính sách marketing trong ngân hàng. Từ các nghiên cứu giáo trình, tài liệu, tác giả rút ra nhận thức xác định nhiệm vụ , mục tiêu marketing, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm. Tác giả cũng nghiên cứu về tiến trình xây dựng phối thức marketing mà cụ thể các chính sách 7 P như (1) chính sách sản phẩm, (2) chính sách giá, (3) chính sách phân phối, (4)chính sách xúc tiến –truyền thông , (5)chính sách con người, (6) chính sách quy trình dịch vụ, (7) chính sách cơ sở- vật chất

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH MARKETING ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI AGRIBANK – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI

2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH GIA LAI

2.1.1. Qúa trình hình thành và cơ cấu tổ chức

a. Qúa trình hình thành

b. Cơ cấu tổ chức.

2.1.2. Kết quả hoạt động của chi nhánh trong những năm gần đây

 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

– Về nội tệ:

 • Nguồn vốn huy động: đạt 6.474 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.124 tỷ đồng, tỷ lệ tăng đạt 21%.
 • Tổng dư nợ: dư nợ thông thường đạt 10.244 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.488 tỷ đồng, tỷ lệ tăng đạt 17%.

– Về ngoại tệ:

 • Nguồn vốn huy động: đạt 7.055 ngàn USD, so với đầu năm giảm 444 ngàn USD.
 • Tổng dư nợ: dư nợ thông thường đạt 800 ngàn USD, so với đầu năm tăng 80 ngàn USD, tỷ lệ tăng đạt 11,11%.

b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

– Về nội tệ:

 • Nguồn vốn huy động: đạt 8223 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.749 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 27,3%.
 • Tổng dư nợ: dư nợ thông thường đạt 12.701 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 2.458 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 24 %.

– Về ngoại tệ:

 • Nguồn vốn huy động: đạt 6.495 ngàn USD, so với đầu năm giảm 560 ngàn USD, tỷ lệ giảm là 7,61%.
 • Tổng dư nợ: đạt 1.032 ngàn USD, so với đầu năm tăng 232 ngàn USD, tỷ lệ tăng là 29 %.

2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH GIA LAI

2.2.1 Tổng quan về tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 1. Quy mô khách hàng
 2. Đẩy mạnh cải tiến trong sản phẩm

2.2.2 Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Agribank chi nhánh Gia Lai

Dư nợ cho vay tín dụng bán lẻ đến 31/12/2015: 9.478.902 triệu đồng, tăng so với đầu năm 1.847.512 triệu đồng, tỷ lệ tăng 24,2% chiếm tỷ trọng 81% so với tổng dư nợ cho vay

– Dư nợ phân loại theo thời hạn cho vay:

 • Dư nợ ngắn hạn: 6.920.448 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 73% dư nợ cho vay tín dụng bán lẻ
 • Trung dài hạn: 2.491.596 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 26,3% dư nợ cho vay tín dụng bán lẻ

– Dư nợ cho vay phân theo ngành tế:

 • Nông nghiệp: 5.644.118 triệu đồng , chiếm 59,9% dư nợ cho vay tín dụng bán lẻ
 • Công nghiệp – xây dựng : 81.977 triệu đồng, chiếm 0,86% dư nợ cho vay tín dụng bán lẻ
 • Thương nghiệp dịch vụ : 2.131.701 triệu đồng, chiếm 22,5% dư nợ cho vay tín dụng bán lẻ
 • Ngành khác: 1.621.100 triệu đồng, chiếm 17,14% dư nợ cho vay tín dụng bán lẻ

– Dư nợ  chương trình cho vay nông nghiệp nông thôn

2.3. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH MARKETING ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI AGRIBANK –CHI NHÁNH GIA LAI

2.3.1. Thực trạng về việc xác định nhiệm vụ, mục tiêu marketing tại Agribank chi nhánh Gia Lai trong những năm gần đây

Agribank chi nhánh Gia Lai trong việc xác định các nhiệm vụ, mục tiêu marketing thì phải thừa nhận rằng cũng đã được quan tâm song chưa thật sự rõ ràng. Công tác marketing tại chi nhánh chỉ đơn thuần là những hoạt động chung chung chưa thực sự tập trung vào cán bộ và sản phẩm chiến lược. Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu chung theo sự chỉ đạo của hội sở, song chưa có sự vận dụng linh hoạt theo đặc thù của thị trường và sát với thực tế tại chi nhánh. Và nhiệm vụ mục tiêu marketing từ trước đến nay của hệ thống Agribank nói chúng, và Agribank Gia Lai nói riêng chủ yếu là hướng đến đối tượng nông dân, trong khi đó một trong những định hướng của ngân hàng ngày nay là hướng đến sự hiện đại và phân khúc khách hàng cao cấp hơn để đem lại cho ngân hàng nhiều khoản thu nhập nhập về dịch vụ hơn trong hoạt động tín dụng bán lẻ.

2.3.2. Thực trạng về phân đoạn thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu của Agribank Gia Lai những năm gần đây

– Về việc phân đoạn thị trường

Đúng như tiêu chí và định hướng phát triển của ngân hàng từ khi thành lập và hoạt động hiện tại theo tiêu chí phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nhưng với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ thì việc phân đoạn của Agribank Gia Lai cũng đã được nới rộng ra trong việc phân đoạn thị trường; Ngoài đối tượng khách hàng là nông dân, còn có khách hàng là cán bộ công nhân viên chức, học sinh sinh viên, khách hàng là doanh nhân thương gia, khách hàng là người người Việt Nam xuất khẩu lao động nước ngoài. Tuy nhiên, việc phân đoạn chỉ mang tính chất phân đoạn và áp dụng các chính sách chung từ phía ngân hàng hội sở, song thực tế thì chưa có các chính sách riêng cho từng phân khúc khách hàng mà chỉ dừng lại ở việc khách hàng tự tìm đến và áp đặc theo những gì chi nhánh hiện có mà không có sự linh hoạt trong từng phân đoạn khách hàng.

– Về việc lựa chọn thị trường mục tiêu

Việc chọn lựa thị trường mục tiêu cho mình tại Agribank Gia Lai không thật sự rõ ràng và dường như ít được chú trọng. Nhìn chung những người làm marketing ở đây đều quan điểm rằng tập trung chính vào thị trường nông nghiệp nông thôn, và chưa có sự nhận định rõ ràng về việc phục vụ các đối tượng khách hàng ở phân khúc cao cấp hơn. Chính vậy, tại thị trường thành phố Pleiku và các thị xã, thị trấn có tốc độ phát triển và trình độ dân trí cao không được chăm sóc tốt và dần mất đi tính cạnh tranh và mất đi nguồn khách hàng. Việc lựa chọn thị trường mục tiêu và phân đoạn thị trường chủ yếu làm theo tinh thần chung của hệ thống Agribank Việt Nam, trong đó có việc hướng đến ngân hàng hiện đại và thị trường thành phố nhưng hiện tại trong việc lựa chọn thị trường mục tiêu tại tuyến thành phố chưa được xác định rõ ràng và đang bị bỏ ngỏ nhiều chưa được khai thác hết.

2.3.3. Phân tích thực trạng việc triển khai phối thức Marketing

 1. Chính sách sản phẩm

Nhìn chung việc triển khai trong chính sách sản phẩm tại chi nhánh Agribank tỉnh Gia Lai còn mang tính thụ động, chỉ phục vụ nhu cầu khách hàng tìm đến ngân hàng mà chưa có sự chủ động trong việc tìm kiếm và hướng khách hàng sử dụng các sản phẩm chiến lược theo nhu cầu của thực tế phù hợp với từng sản phẩm trong phân khúc trong bộ sản phẩm theo phân cấp của ngân hàng hội sở dành cho các chi nhánh.

b. Chính sách giá cả.

Nhìn chung, về giá cả các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện nay giữa các ngân hàng không có sự chênh lệch nhau nhiều. Nhưng với chính sách giá hiện tại của Agribank tỉnh Gia Lai hoàn toàn có thể cạnh tranh với các đối thủ trên địa bàn. Tuy nhiên, giá của các sản phẩm tín dụng bán lẻ là không giống nhau và có sự lệch theo đặc thù của từng sản phẩm, chẳng hạn các sản phẩm đối với cho vay nông dân hoặc đối tượng chính sách thì sẽ thấp hơn cho vay đối với các đối tương khác. Còn một thực tế đang tồn tại chi nhánh là sự vận dụng chính sách sản phẩm chưa linh hoạt và đúng đối tượng theo phân khúc khách hàng nên mức giá áp dụng sản phẩm không phù hợp cho đối tượng khách hàng.

c.Chính sách phân phối.

Agribank Gia Lai có hệ thống kênh phân phối bao phủ toàn tỉnh và có mặt trên tất cả các huyện của tỉnh Gia Lai với 14 chi nhánh cấp 2 và 16 phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Và là ngân hàng có mạng lưới phân phối lớn nhất tại tỉnh Gia Lai. Và có hệ thống mạng lưới ATM rộng khắp trên toàn tỉnh. Tuy nhiên vị trí lắp đặt của ATM đã hợp lý hay chưa thì còn là một vấn đề cần xem xét. Nhưng một thực tế có thể thấy được là còn rất nhiều cá nhân chưa biết cách sài thẻ ATM trong việc hiện các giao dịch trên máy.

c. Chính sách xúc tiến – truyền thông.

Nhìn chung, chính sách xúc tiến – truyền thông của Agribank Gia lai trong thời gian qua không có gì nổi bậc và hiệu quả mang lại theo nhìn nhận của những người làm marketing cũng như lãnh đạo chi nhánh là chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực hiện có của chi nhánh.

d. Chính sách nguồn nhân lực

Nguồn nhân sự có độ tuổi trung bình khá cao nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng phục phục vụ khách hàng, sự năng động trẻ của CBCNV và sự cơ cấu thăng chức chủ yếu dựa vào thâm niên và sự bầu chọn của lãnh đạo mà chưa có sự tổ chức thi nghiệp vụ rõ ràng để được thăng chức nên phần nào cũng ảnh hưởng đến sự nỗ lực và đóng góp của những CBCNV trẻ tuổi.

d. Các yếu tố hữu hình

Agribank đang được trang bị một trong những hệ thống phần mềm hiện đại nhất Đông Nam Á, hệ thống IPCAS đi vào hoạt động vào ngày 11 tháng 5 năm 2009, giúp kết nối và làm việc toàn hệ thống với máy chủ trung ương nói chung, và toàn bộ các chi nhánh phòng giao dịch tại Gia Lai với chi nhánh chính Gia Lai, điều này sẽ giải quyết các lệnh làm việc được nhanh chóng và theo dõi xử lý nợ gốc và lãi chính xác bằng hệ thống cho khách hàng một cách chính xác và chuyên nghiệp.

e. Qúa trình tương tác dịch vụ.

Trong quá trình tương tác nghiệp vụ còn nhiều khâu chưa được giải quyết triệt để cho khách hàng như khâu khách hàng nộp tiền vào tài khoản sẽ phải tự viết thông tin và kê số tiền nộ thay vì nhân viên làm thay khách hàng, khi khách hàng giải ngân phải dùng mẫu bảng kê giải ngân thay vì hệ thống in sẵn và chỉ cho khách hàng ký vào mẫu….

f. Ý kiến của khách hàng cá nhân về chính sách marketing hiện tại của Agribank Gia Lai

Tác giả có làm một cuộc khảo sát để lấy ý kiến phản hồi từ phía kách hàng. Sau khi tiến hành lấy phiếu thăm dò cho 125 khách hàng nhằm tham khảo việc đánh giá các chính sách marketing hiện tại của Agribank Gia Lai từ phía khách hàng. Và kết quả khảo sát được 100 phiếu trả lời hoàn thiện và hợp lệ. Từ phiếu khảo sát khách hàng, có được các thông tin tổng quan về cách đánh giá của khách hàng về việc triển khai các phôi thức marketing.

2.3.4 Đánh giá chung về chính sách marketing hiện tại của Agribank Gia Lai đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ

 1. Những thành công
 • Những dịch vụ chính được chú trọng như cho vay nông nghiệp nông dân và nông thôn, có tầm ảnh hưởng lớn đối với đối tượng khách hàng là nông dân và có được số lượng lớn khách hàng truyền thống đã gắn bó lâu dài và luôn tin tưởng ở Agribank trong việc vay vốn cũng như gửi tiết kiệm.
 • Phần lớn khách hàng đều đánh giá cao ở chính sách giá cả, đặc biệt là sự lớn mạnh trong hệ thống kênh phân phối
 • Với đội ngũ cán bộ nhân viên lớn và có tâm huyết với ngành, nên sẽ luôn cống hiến và phục vụ khách hàng
 • Khách hàng tin tưởng vào sự hình thành và phát triển của Agribank nên rất hài lòng và tin cậy trong mức độ an toàn khi giao dịch
 • Các hoạt động quảng bá, quan hệ công chúng (ủng hộ đồng bào bị bão lũ vừa qua, hoạt động tài trợ) mang lại hiệu quả khá cao.

b. Những tồn tại.

 • Công tác xác định thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm dịch vụ chưa được thực hiện một cách rõ ràng và bài bản.
 • Chưa chủ động trong việc phát triển thị trường.
 • Các hoạt động quảng cáo trong thời gian qua thật sự chưa mang lại hiệu quả.
 • Những tồn tại trên còn cho thấy công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại chi nhánh chưa thật sự nghiêm túc.
 • Quá trình tương tác nghiệp vụ chưa thực sự làm cho khách hàng hài lòng, vì còn nhiều thủ tục và giấy tờ phải giải quyết, và khâu truyền thông tại điểm giao dịch chưa được công bố rõ ràng khiến cho khách hàng phải đi lại nhiều lần vì các thủ tục giấy tờ và chính sách.
 • Trong chính sản phẩm chưa được phân loại rõ ràng cho từng đối tượng phân khúc khách hàng, cần được đổi mời và cải thiện nhiều hơn và công tác truyền thông sản phẩm chưa được triển khai mạnh đến khách hàng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Thông qua việc phân tích từ tình hoạt động hiện tại tại chi nhánh Agribank tỉnh Gia Lai cho thấy thực trạng hoạt động kinh doanh qua các năm có những tăng trưởng đáng kể, quy mô hoạt động tăng trưởng bình quân trên 10% về tăng trưởng tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng bán lẻ nói riêng. Bên cạnh đó, các chính sách marketing của Agribank Gia Lai còn những hạn chế cần khắc phục. Ngoài ra, cũng thông qua kết quả khảo sát khách hàng thì Agribank cũng cần nhìn nhận và có kết hoạch cụ thể cho những vấn đề còn tồn đọng chưa làm hài lòng khách hàng.

CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH MARKETING ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI AGRIBANK TỈNH GIA LAI

3.1. CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP

3.1.1. Phân cấp chính sách marketing từ hội sở cho kênh phân phối, Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai trong tín dụng bán lẻ

 1. Chính sách sản phẩm
 2. Chính sách giá
 3. Chính sách phân phối
 4. Chính sách xúc tiến truyền thông
 5. Chính sách nguồn nhân lực
 6.  Quá trình tương tác dịch vụ
 7.  Các yếu tố hữu hình

3.1.2. Chiến lƣợc phát triển của chi nhánh và những yêu cầu đối với dich vụ tín dụng bán lẻ

 1. Định hướng và mục tiêu phát triển
 • Đồng hành cùng định hướng phát triển của Agribank toàn hệ thống triển khai chiến lược 2016-2020 và tầm nhìn đến 2025, theo sự chỉ đạo của Phó Thống đốc NHNNVN ông Nguyễn Phước
 • Nâng cao uy tín, quảng bá thương hiệu Agribank thông qua các dịch vụ mang lại cho khách hàng.

b.  Mục tiêu marketing

 • Tăng cường các biện pháp nhằm mở rộng thị phần hoạt động của Agribank Gia Lai
 • Dịch vụ tốt nhất
 • Tiếp cận thuận tiện và dễ dàng
 • Những sản phẩm dịch vụ tốt nhất
 • Hình ảnh thương hiệu mạnh
 • Phân tích số liệu và thông tin khách hàng
 • Xuất sắc trong lĩnh vực marketing

3.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH GIA LAI

3.2.1. Những yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô

 1. Môi trường kinh tế
 2. Môi trường công nghệ
 1. Môi trường chính trị – pháp luật

3.2.2. Những yếu tố thuộc môi trƣờng vi mô a. Khách hàng

 1. Các đối thủ cạnh tranh

3.3. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

3.3.1.Phân tích đặc điểm của khách hàng mục tiêu

 1. Thực hiện phân đoạn thị trường
 2.  Xác định thị trường mục tiêu và đặc điểm khách hàng mục tiêu

 3.3.2. Đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ tín dụng bán lẻ

 Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước: Vietin Bank, Vietcombank, BIDV

 Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần: gồm có các ngân hàng Sacombank ( Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ), ACB, SHB, SCB, Đông Á, An Bình, Techcombank ( Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương ), Hd bank ( Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Việt Nam , LienVietpost bank ( Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt), VP Bank ( Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng).

Nhóm đối thủ cạnh tranh khác ngành:

Sự phát triển lớn mạnh của các công ty tài chính như Homecredit việt Nam, HD Saison, ACS, Fecredit: với thế mạnh về kênh phân phối quy trình tương tác nghiệp vụ nhanh chóng đã chiếm lĩnh thị trường tín dụng trả góp với phân khúc khách hàng có thu nhập thấp. Song với các công ty tài chính thì chính sách về giá thì không cạnh tranh bằng ngân hàng .

3.4. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING

3.4.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm

 1. Danh mục sản phẩm đang có tại Agribank Gia Lai

– Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình

 – Cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân

 – Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh

 –  Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mua nhà đối với dân cư

-Cho vay mua phương tiện đi lại

-Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ

-Cho vay các dự án theo chỉ định của chính phủ

-Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản

b. Hòan thiện chất lượng sản phẩm

 • Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình
 • Cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân
 • Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh
 • Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mua nhà đối với dân cư
 • Cho vay mua phương tiện đi lại
 • Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ
 • Cho vay các dự án theo chỉ định của chính phủ
 • Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản

c. Triển khai sản phẩm mới

– Cho vay trả góp

 – Cho vay phát hành thẻ tín dụng

– Cho vay theo hạn mức tín dụng

3.4.2 Hoàn thiện chính sách giá cả

 • Phải có chính giá ưu đãi dành cho các khách hàng quan hệ lâu năm với ngân hàng và đối tượng khách hàng có thông tin cá nhân tốt dựa theo tiêu chí phân loại khách hàng, tránh trường hợp làm theo mối quan hệ hoặc làm theo cảm tính của nhân viên tín dụng
 • Đối với sản phẩm cho vay tài khoản thấu chi đối với phân khúc khách hàng là cán bộ công nhân viên chức và nhân viên ngân hàng, nên áp dụng mức lãi suất cho va ở mức thông thường thay vì cao gấp từ 1,5 lần so với trước kia.
 • Đối với các chương trình cho vay dành cho nông nghiệp và nông thôn, cần xác định mức giá đúng theo chương trình triển khai, tránh trường hợp xác định sai đối tượng và áp dụng lãi suất không đúng nhầm tránh ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng cũng như sai quy định của nhà nước.

3.4.3. Hoàn thiện chính sách phân phối

 • Nhanh chóng triển khai đề án tách Agribank tỉnh Gia Lai thành 2 chi nhánh: Agribank Nam Gia Lai gồm các chi nhánh: Krông Pa, A Yun Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Ia Pa, KongChro, Đức Cơ, Trà Bá; và Agribank Gia Lai gồm các chi nhánh còn lại. Đề án phát triển Agribank Gia Lai thành 2 chi nhánh cấp I mới đã được Thống đốc NHNH phê duyệt, khi đề án đi vào hoạt động sẽ giúp Agribank tỉnh Gia Lai mở rộng thêm thị phần, tăng cường nhận dạng thương hiệu, và cũng giúp phát triển hơn hệ thống kênh phân phối tại các điểm xã, cụm điểm giao dịch
 • Mở rộng kênh phân phối cho các chi nhánh cấp II trực thuộc tỉnh có dư nợ trên 1000 tỷ đồng, để đảm bảo các chi nhánh không bị hoạt động quá tải và chồng chéo khách hàng, cần giải quyết trước mắt là đối với chi nhánh huyện Đăk Đoa cần triển khai ngay thêm một phòng giao dịch trực thuộc huyện.

3.4.4. Hoàn thiện chính sách xúc tiến-truyền thông

 • Xác định cụ thể mục tiêu truyền thông, tập trung vào các chiến lược chung của hệ thống Agribank Việt Nam, thông tin thông điệp, sử dụng các công cụ truyền thông một cách linh hoạt và hiệu quả.
 • Hình thức quảng cáo dành cho từng đối tượng khách hàng, đặc biệt tập trung vào công cụ truyền thông tại chỗ, marketing trực tiếp: thông qua đội ngũ đông đảo CBNV.
 • Triển khai nhanh chóng hơn các vật phẩm từ vật phẩm từ hội sở gửi về để triển khai cho sản phẩm tín dụng bán lẻ như tờ rơi các chương trình mới, poster, panner,… nhằm thông tin kịp thời và nhanh chóng đến khách hàng. Trách trường hợp chương trình đã triển khai nhưng khâu truyền thông chưa đến với khách hàng, gây ra tình trạng lãng phí vật phẩm và thông điệp không truyền tải đến khách hàng

3.4.5. Hoàn thiện chính sách con ngƣời

Trong thời gian tới Agribank Gia Lai cần cải tiến cơ chế làm việc trong các bộ phận của mình cũng như cải tiến chính sách tuyển dụng, lương, thưởng, chính sách đãi ngộ, và cách đánh giá nhân viên nhằm phát huy được hết khả năng của họ

 • Tuyển dụng: Nâng cao chất lượng ở khâu xét tuyển hồ sơ, phỏng vấn. Cần lập kế hoạch nhân sự theo nhu cầu công việc, và sự phát triển của ngân hàng. Nên bổ sung tăng nhân viên là nam giới để có một cơ cấu giới tính hợp lý; cần có thêm tiêu chuẩn nguồn nhân lực biết tiếng các dân tộc tại địa phương công tác
 • Đào tạo: Agribank Gia Lai có kế hoạch và thực hiện tốt các kế hoạch đào tạo, đào tạo lại ngắn hạn và dài hạn
 • Đưa vào hoạt động: Sắp xếp lại vị trí làm việc của đội ngũ nhân viên theo đúng trình độ, năng lực, sở thích của mỗi người để họ làm đúng và phát huy hết khả năng chuyên môn, sở trường của mình
 • Tổ chức: Chính sách nhân sự phải được thực hiện linh hoạt. Phải thường xuyên thanh lọc và thay thế những nhà quản lý yếu kém, thiếu năng động, không đáp ứng được yêu cầu công việc và không hoàn thành các kế hoạch đề ra
 • Trả lương, xét thưởng: Agribank Gia Lai cần xem xét lại khoảng cách lương, đặc biệt là giảm bớt khoảng cách giữa các bộ phận trong hai khối tác nghiệp và hổ trợ. Hoặc là thường xuyên luân chuyển công tác, một mặt vẫn khuyến khích được các bộ phận chính, mặt khác cũng cho các bộ phận khác thấy được mình cũng có một vai trò nhất định trong đơn vị.
 • Động cơ, thúc đẩy: Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, duy trì và phát triển văn hoá Agribank trong tập thể, trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, trong quan hệ, trong quản lý, trong đối xử và ứng xử với khách hàng, và trong nội bộ Agribank Gia Lainhằm khai thác được các ưu thế tối đa của nguồn nhân lực
 • Đánh giá năng lực: Áp dụng chương trình quản lý lao động, xây dựng hệ thống đánh giá năng lực của nhân viên và hiệu quả công việc thông qua nhận xét của khách hàng về mức độ hài lòng.

3.4.6. Hoàn thiện chính sách quy trình tương tác dịch vụ

Cần hoàn thiện hơn về các quy trình về tương tác vụ liên quan đến con người và các mẫu biểu Agribank Gia Lai nên thực hiện các tiêu chuẩn sau:

Agribank Gia Lai cần thành lập bộ phận tiếp tân, chăm sóc khách hàng, tạo cho khách hàng cảm giác được tôn trọng mỗi khi đến ngân hàng giao dịch

Để rút ngắn thời gian thực hiện và thời gian chờ đợi không cần thiết của khách hàng

Xây dựng mới, hoàn thiện các quy định, quy trình như: Quy định về việc phục vụ khách hàng, quy trình quản lý khách hàng, tiếp thị khách hàng, quy trình giải quyết phàn nàn, khiếu nại về lỗi đối với dịch vụ thẻ ATM khi tham gia liên minh với các ngân hàng khác

3.4.7. Hoàn thiện chính sách về môi trường chứng vật chất

Vấn đề chính mà Agribank Gia Lai phải bổ sung những công cụ để có thể hiện diện trước khách hàng cũng như giới thiệu dịch vụ cho khách hàng.

Sắp xếp hợp lý các cơ sở hạ tầng như trụ sở, văn phòng giao dịch, điểm phục vụ

Agribank Gia Lai cần đầu tư thiết bị, công nghệ mới, thải hồi thiết bị, công nghệ cũ lạc hậu. Liên tục đầu tư và nâng cấp hệ thống mạng, liên tục cập nhật công nghệ mới để áp dụng vào cung ứng dịch vụ và họat động quản lý theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Agribank Gia Lai cần trang bị ti vi ở những điểm giao dịch để khách hàng theo dõi thông tin trong khi chờ đợi được ngân hàng phục vụ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ những hạn chế của chính sách marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ đang triển khai tại Agribank Gia Lai đã trình bày ở Chương 2, trong Chương 3 đưa ra những đề xuất, giải pháp, nhằm hoàn thiện chính sách marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank Gia Lai, trên cơ sở phân cấp của Agribank hội sở dành cho các chi nhánh trong việc thực hiện chính sách marketing nói chung và cho Agribank Gia Lai nói riêng

KẾT LUẬN

Để thực hiện mục tiêu chiến lược năm 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025, Agribank trở thành ngân hàng có hệ thống kênh phân phối và chất lượng dịch vụ tốt nhất trong hệ thống ngân hàng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Agribank chi nhánh Gia Lai không ngừng hoàn thiện chính sách marketing của mình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, mà đặc biệt là chính sách marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ.

Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết, thực trạng hoạt động ngân hàng và chính sách marketing tại Agribank Gia Lai, cộng với kinh nghiệm thực tiễn công tác trong ngành tài chính ngân hàng của mình, tác giả đã hoàn thành luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài “Chính sách marketing đối dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – chi nhánh Gia Lai”; với sự giúp đỡ của nhà trường và Người hướng dẫn khoa học, những nội dung và yêu cầu nghiên cứu đã được thực hiện đầy đủ trong luận văn. Cụ thể luận văn đã giải quyết được các vấn đề cơ bản sau:

 • Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản trong marketing ngân hàng, đặc điểm của marketing ngân hàng; tiến trình xây dựng chính sách marketing trong ngân hàng
 • Phân tích thực trạng chính sách marketing đối với dịch vụ tín dung bán lẻ của Agribank Gia Lai và thông qua một số ý kiến đóng góp của khách hàng thông qua một khảo sát đơn giản, tác giả đã đưa ra các mặt được và chưa được của các chính sách, từ đó có những đóng góp để hoàn thiện hơn trên cơ sở chính sách hiện có.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tế, tác giả đã đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn trong việc xây dựng chính sách marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank Gia Lai.

 

 

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Các yếu tố cơ bản của logistics

Bình chọn Nội dung chínhCác yếu tố cơ bản của logistics1. Yếu tố vận tải2. Yếu tố Marketing3. Yếu tố phân phối4. Quản trị Các yếu tố cơ bản của logistics Logistics là hệ thống các hoạt động từ cung ứng nguyên vật liệu đến phân phối sản phẩm cuối cùng. Như vậy, để tạo […]

Khái niệm và vai trò về logistics

Bình chọn Khái niệm và vai trò về logistics ra sao? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về logistics2. Vai trò của logistics2.1. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế2.2. Vai trò của logistics […]

Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhLợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Tạo giá trị cộng hưởng cho doanh nghiệp2. Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp3. Chiếm hữu tri […]

Phân loại M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhPhân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Theo quan hệ sản xuất kinh doanh2. Phân loại M&A theo thiện chí của các bên Phân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng […]

Khái niệm M&A doanh nghiệp

Bình chọn Khái niệm M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? M&A là từ viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh “Merger and Acquisition”, được hiểu là mua lại và sáp nhập hay còn gọi là hợp […]

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

Bình chọn Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường đều có một môi trường kinh doanh nhất […]

Khái quát chung về xuất khẩu

Bình chọn Khái niệm về xuất khẩu, Các hình thức cơ bản của xuất khẩu và Vai trò của xuất khẩu? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về xuất khẩu2. Các hình thức cơ bản của xuất […]

Bài viết liên quan
Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

luận văn thạc sĩ Xuất khẩu hàng dệt may của Tổng Công ty Việt Thắng sang thị trường Nhật Bản trong bối cảnh thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Xuất khẩu hàng dệt may của Tổng Công ty Việt Thắng sang thị trường Nhật Bản trong bối cảnh thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cho các bạn học viên […]

Luận văn thạc sĩ Thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự […]

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ có trình độ đại học tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ có trình độ đại học tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. […]

Luận văn thạc sĩ Phát triển du lịch Đà Nẵng bền vững: thực trạng và giải pháp

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Phát triển du lịch Đà Nẵng bền vững: thực trạng và giải pháp” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ […]

Luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ vận tải container nội địa bằng đường biển của hãng tàu Hải An

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ vận tải container nội địa bằng đường biển của hãng tàu Hải An” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị […]

Luận văn thạc sĩ Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ […]

Luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status