x
Trang chủ » Hướng dẫn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

Hướng dẫn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

Bình chọn

Trong luận văn thạc sĩ đều có xuất hiện sử dụng một số nguồn trích dẫn từ tài liệu, công trình nghiên cứu…

Tuy nhiên làm sao trích dẫn cho đúng, chuẩn thì không phải ai cũng biết trong luận văn của mình. Nội dung dưới đây Luận văn 3c hướng dẫn bạn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ để bạn tham khảo.

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

 

“Chúng tôi cung cấp cho các bạn những tài liệu tham khảo có ích trong quá trình hoàn thiện chương trình học tập nghiên cứu và quá trình hoàn thiện viết luận văn tốt nghiệp của mình, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ. Nếu trong quá trình viết luận văn các bạn cần hỗ trợ liên hệ với chung tôi là trung tâm hỗ trợ viết luận văn Luận văn 3C theo số hotline: 0966.736.325 (Zalo), để được sự hỗ trợ  tư vấn tốt nhất”

1. Nguồn tài liệu tham khảo để trích dẫn luận văn thạc sĩ

–       Những tài liệu tham khảo dùng trong luận văn thạc sĩ  bao gồm các giáo trình, bài báo, báo cáo khoa học, công trình nghiên cứu…

–       Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ, làm tăng giá trị đề tài, bài nghiên cứu có tìm hiểu tài liệu liên quan để tham khảo, so sánh. Hiện nay có hai cách trích dẫn phổ biến. Một là trích dẫn theo: Tên tác giả, hai là trích dẫn theo chữ số.

–       Nguồn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ kinh tế phải ghi khi trích dẫn sử dụng thông tin. Nguồn trích đó có thể được đặt đầu câu, cuối câu một trích dẫn, ví dụ như: vẽ sơ đồ, công thức, một đoạn nguyên văn ..

2. Hướng dẫn hình thức và nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn

Nội dung  hướng dẫn bạn cách sử dụng hình thức trích dẫn và nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

2.1. Hình thức trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

Luận văn 3C hướng dẫn những hình thức trích dẫn như: Trích dẫn trực tiếp; trích dẫn gián tiếp; trích dẫn thứ cấp.

2.1.1. Trích dẫn trực tiếp luận văn thạc sĩ

Trích dẫn trực tiếp là sử dụng nguyên một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ…của bạn gốc. Nội dung sử dụng đúng nguyên như bản gốc từ dấu chấm, dấu phảy…Với trích dẫn trực tiếp phải đặt nội dung trong dấu ngoặc kép. Lưu ý trong luận văn thạc sĩ bạn không nên sử dụng quá nhiều hình thức này, cách trích dẫn này khi sử dụng quá nhiều khiến cho luận văn của bạn trở nên nặng nề và đơn điệu không mang tính sáng tạo cá nhân.

Trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ bạn đã làm chuẩn chưa

2.1.2. Trích dẫn gián tiếp luận văn thạc sĩ

Trích dẫn gián tiếp là nội dung sử dụng ý tưởng, kết quả đã, nó được diễn đạt theo ý viết chủ quan, nhưng cần chú ý nội dung không thay đổi với nguyên bản.  Đây là hình thức được khuyến khích trong sử dụng trong nghiên cứu khoa học.

2.1.3. Trích dẫn thứ cấp trong luận văn thạc sĩ

Trích dẫn thứ cấp là sử dụng nguồn tài liệu thông qua thông tin của một tác giả khác. Ví dụ khi sử dụng tài liệu của một tác giả nhưng không tìm được tài liệu gốc của tác giả đó, mà thông qua một nguồn tài liệu tác giả khác viết về. Lưu ý khi trích dẫn nguồn tài liệu này không để để tài liệu tham khảo là tác giả gốc. Trong luận văn thạc sĩ, việc sử dụng trích dẫn thứ cấp nên hạn chế, mà nên tiếp cần tài liệu gốc là tốt nhất.

2.2. Nguyên tắc về trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

–       Tài liệu tham khảo sử dụng trong trích dẫn trong đặt phương pháp nghiên cứu, tổng quan, đặt vấn đề…Lưu ý trong kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị… không sử dụng tài liệu tham khảo.

–       Tài liệu trích dẫn phải có sự thống nhất, xuyên suốt với trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn thạc sĩ.

–       Việc sử dụng trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn theo trình tự trang ở danh mục tài liệu tham khảo, nó được đặt dấu ngoặc vuông, ví dụ:  [19, 217-218 ]

–       Lưu ý khi sử dụng trích dẫn kết quả nghiên cứu của tác giả khác, hay đồng tác giả phải có nguồn trích dẫn rõ ràng. Khi sử dụng tài liệu là công thức, bảng biểu, đồ thị… mà không chú thích tác giả và nguồn được dẫn thì luận văn thạc sĩ đó không được duyệt bảo vệ.

–       Trong trích dẫn không ghi địa vị, học hàm học vị của tác giả vào thông tin khi trích dẫn.

–       Những nguồn tài liệu để tham khảo phải ghi trong danh mục của tài liệu tham khảo.

–       Những tài liệu đã được liệt kê trong danh mục tham khảo phải có trích dẫn trong luận văn thạc sĩ.

–       Khi trích dẫn tài liệu không nên trích dẫn những ý kiến nhỏ mang tính cá nhân, kinh nghiệm mang tính chủ quan, hay kiến thức quá phổ thông

–       Khi thông tin trích dẫn được rất nhiều người đã đề cập, phương pháp tốt nhất lựa chọn tác giả có tiếng về chuyên ngành đó.

Trích dẫn tài liệu trong luận văn thạc sĩ

3. Hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn

Trong danh mục tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ sắp xếp theo thứ tự sử dụng nguồn trích dẫn trong luận văn. Nội dung dưới đây luận văn 3C hướng dẫn chi tiết trình bày danh mục tài liệu tham khảo.

3.1. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là bài báo

–       Họ và tên tác giả phải được ghi họ và tên đầy đủ. Nếu bài đó có nhiều tác giả cùng thực hiện ghi tên vài ba tác giả đầu tiên. Bài báo cần ghi rõ năm xuất bản ( để trong ngoặc đơn), tên bài báo đó trên báo, tập san nào ( tên báo, tạp chí in nghiêng) số báo, tập, các số trang..

–       Ví dụ: Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn và cộng sự (2010). Đột biến gen mã hóa EGFR trong ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu y học,3, 30-37.

Bí quyết ghi đúng trích dẫn tài liệu tham khảo trong  luận văn thạc sĩ

3.2 Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là một chương trong sách

–       Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành; năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên phần (hoặc chương), Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên), lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi), nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia), tập, trang.. Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.).

–       Ví dụ:Kouchoukos N.T (2013). Postoperative care. Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery, fourth edition, Elsevier Saunder, Philadenphia, 1, 190-249.Bottom of Form

3.3. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là sách

Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành; năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối), lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi), nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia, đặt dấu chấm kết thúc). Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.). Ví dụ:

  • Phạm Thắng và Đoàn Quốc Hưng (2007). Bệnh mạch máu ngoại vi, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
  • Boulding K.E (1995). Economic Analysis, Hamish Hamilton, London
  • Grace B. et al (1988). A history of the world, NJ: Princeton University Press, Princeton.

3.4. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là luận án tiến sĩ,..

Tên tác giả, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên đề tài luận án, luận văn (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên luận án/luận văn), bậc học, tên chính thức của cơ sở đào tạo. Ví dụ:

– Nguyễn Hoàng Thanh (2011). Nghiên cứu mức sẵn sàng chi trả cho cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại huyện Kim Bảng, Hà Nam năm 2010, Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

3.5. Hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ từ những nguồn khác

Ngoài nguồn trích dẫn trên trong luận văn thạc sĩ kinh tế sử dụng nguồn tài liệu khác trong kỷ yếu, hội thảo, giáo trình, internet…

3.5.1. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ kinh tế trong hội nghị, diễn đàn

–       Tên tác giả (năm)/tên hội nghị/diễn đàn (ghi nghiêng),  Địa điểm, thời gian tổ chức, cơ quan tổ chức, số thứ tự trang của bài báo trong kỷ yếu. Ví dụ:

–       Nguyễn Đức Chính, Phạm Hải Bằng, Phạm Văn Trung và cs (2013). Nhận xét tình hình bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS điều trị tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2010-2012.  Hội nghị khoa học quốc gia về phòng chống HIV/AIDS lần thứ V, Trường Đại học Y Hà Nội ngày 2-3/12/2013, Bộ Y tế, 342-346

3.5.2. Tài liệu tham khảo trong giáo trình, bài giảng, tài liệu nội bộ

–       Cần cung cấp thông tin cơ bản về tên tác giả, năm xuất bản, tên giáo trình, bài giảng, nhà xuất bản (nếu có), đơn vị chủ quản. Ví dụ:

–       Hội đồng chức danh Nhà nước (2012). Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012. Hà Nội, tháng 5 năm 2012.

3.5.3. Tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn thạc sĩ từ nguồn internet

–       Đối với nguồn trích dẫn này trong luận văn thạc sĩ kinh tế nên hạn chế sử dụng.

–       Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có). Tên tài liệu tham khảo, <đường dẫn để tiếp cận tài liệu >, thời gian trích dẫn. Ví dụ:

–       Nguyễn Trần Bạt (2009). Cải cách giáo dục Việt Nam

Hy vọng sau khi tiếp cận bài viết: Hướng dẫn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ bạn đọc đã nắm được cách sử dụng cho luận văn của mình.

Xem thêm:

=>Các bước cần làm để hoàn thiện một bài luận văn

=>Luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng – Khảo sát tại TP.HCM

=>Một số mẫu lời cam đoan trong bài tiểu luận hay nhất

=>Hình thức trình bài luận văn thạc sĩ Đại học đà nẵng

Thông tin liên hệ

VP Hà Nội: TT34 Trung Hòa, Nhân Chính- Thanh Xuân – Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: CC Him Lam, đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

VP Đà Nẵng: CC Vicoland, Lê Thanh nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0911.070.546 – 0966.736.325

Email:     luanvan3c@gmail.com

 

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Ngân hàng thương mại là gì và Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại

Bình chọn Tổng quan về Ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về:Ngân hàng thương mại là gì và Các hoạt động cơ […]

Luận văn Hoàn thiện công tác Phân tích Báo cáo tài chính tại ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Hoàn thiện công tác Phân tích Báo cáo tài chính tại ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài […]

Luận văn Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

Luận văn Phát triển dịch vụ tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Bình Dương

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Phát triển dịch vụ tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Bình Dương cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài […]

Luận văn Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn […]

Luận văn Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng II

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng II cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. […]

Luận văn Nâng cao chất lượng dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Giáo

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Nâng cao chất lượng dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Giáo cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những […]

Bài viết liên quan
Hình thức trình bài luận văn thạc sĩ Đại học đà nẵng

Bình chọn Bài viết dưới đây cùng Luận Văn 3C chia sẻ Hhnh thức trình bài luận văn thạc sĩ Đại học đà nẵng như sau: HÌNH THỨC TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG – ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Luận văn thạc sĩ gồm 2 cuốn: cuốn toàn văn […]

Các bước cần làm để hoàn thiện một bài luận văn

Bình chọn Việc hoàn thành được một bài luận văn hoàn chỉnh với đầy đủ các bước tiến hành không phải là một điều dễ dàng. Với kinh nghiệm viết thuê luận văn nhiều năm, Luân Văn 3C có thể tóm tắt lại các bước cần tiến hành để hoàn thành một bài luận văn […]

Những câu hỏi rất thường gặp khi hỗ trợ viết luận văn

Bình chọn Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn – hỗ trợ, viết thuê tiểu luận, nhận làm thuê luận văn tốt nghiệp, Luận Văn 3C khá hiểu tâm lý các bạn sinh viên. Đứng trước mục tiêu phải hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp một cách hoàn hảo nhất, không ít […]

Tuyển cộng tác viên viết luận văn

Bình chọn Tuyển cộng Tác Viên Viết Assignment, Luận Văn tiến sỹ, thạc sỹ, Báo Cáo, Khóa Luận Tốt Nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội,TP. HCM,Đà Nẵng,Cần Thơ,Thừa Thiên Huế,Toàn quốc -Loại hình công việc: Bán thời gian cố định Mức lương: 10,000,000 – 20,000,000 VND Mô tả công việc – Có khả năng hoàn thiện các […]

Hướng dẫn cách xây dựng luận văn thạc sĩ kinh tế chi tiết

Bình chọn Xã hội ngày càng phát triển, mỗi cá nhân muốn phát triển bản thân cần có trình độ để có thể không lạc khỏi quỹ đạo chung toàn cầu. Để trau dồi kiến thức quá trình học hỏi không ngừng vô cùng cần thiết, do đó nhiều bạn trẻ sau tốt nghiệp đại […]

Bật mí bạn 15 câu hỏi thường gặp trong quá trình bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế

4/5 - (1 bình chọn) Tâm lý là một trong yếu tố vô cùng quan trọng khi bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế.Tuy nhiên làm sao để có tâm lý tự tin khi bảo vệ, bài viết mách bạn một số câu hỏi thường gặp hội đồng giúp bạn tham khảo và tự tin […]

Mách bạn kinh nghiệm thuyết trình luận văn thạc sĩ kinh tế đạt kết quả cao

Bình chọn Khi bạn đã hoàn thành hai phần ba chặng đường, chỉ cần một bước nữa bạn hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế qua hai năm học. Chỉ bước cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng, nó giúp bạn hoàn thành nhận tấm bằng thạc sĩ, mở ra cơ hội cho tương lai sắp […]

Bật mí mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế chuẩn

Bình chọn Bạn đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ kinh tế, để luận văn bạn hoàn thành tốt, xây dựng đề cương là vô cùng quan trọng. Bạn đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu. Luận Văn 3C mách bạn những mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế chuẩn, […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status