x
Trang chủ » Báo cáo thực tập Lý luận về phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản và thực tiễn áp dụng tại công an quận Đống Đa, Hà Nội

Báo cáo thực tập Lý luận về phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản và thực tiễn áp dụng tại công an quận Đống Đa, Hà Nội

Bình chọn

Chia sẻ tài liệu Báo cáo thực tập luật Lý luận về phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản và thực tiễn áp dụng tại công an quận Đống Đa, Hà Nội. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết quả cao nhất.

Báo cáo thực tập luật Lý luận về phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản và thực tiễn áp dụng tại công an quận Đống Đa, Hà Nội
Báo cáo thực tập luật Lý luận về phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản và thực tiễn áp dụng tại công an quận Đống Đa, Hà Nội

 Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp

MỞ ĐẦU

Ở giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã và đang có những bước tiến quan trọng cụ thể thông qua những kết quả đã đạt được ở nước ta hiện nay. Trong các chủ thể của công tác đấu tranh phòng ngừa tình hình tội phạm thì vai trò của cơ quan điều tra có vai trò vô cùng lớn. Thông qua việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình thì cơ quan cảnh sát điều tra công an các địa phương đã điều tra về các hành vi vi phạm cụ thể của các đối tượng phạm tội. Quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền và nâng cao chất lượng của hoạt động cải cách tư pháp hiện nay cần thiết có sự đảm bảo quyền lực nhà nước thống nhất có sự phân công phối hợp trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là định hướng cơ bản thực hiện công cuộc đổi mới hệ thống chính trị nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay
Công tác phòng đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm sở hữu nói riêng đã và đang tạo điều kiện cần thiết cho quá trình xử lý các hành vi phạm tội. Những năm vừa qua thì tội phạm sở hữu nói chung và trộm cắp tài sản nói riêng đã gia tăng về số lượng nhanh chóng ở nước ta tại các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn, trong đó có quận Đống Đa, Hà Nội. Tình hình tội phạm trên địa bàn trong những năm trở lại đây ngày càng tăng, cùng với đó cũng là thách thức to lớn đối với cơ quan tư pháp thực hiện chức năng điều tra tội xâm phạm sở hữu nói chung và tội trộm cắp tài sản nói riêng đã đóng góp vai trò, vị trí trong công tác này trên địa bàn cần thiết phải có sự đối mới đáp ứng với yêu cầu đề ra của thành phố trong tình hình mới Cơ quan điều tra quận Đống Đa là cơ quan phải đối mặt với nhiều đối tượng phạm tội ngoan cố, mưu mẹo nhằm trốn tránh các hành vi phạm tội của mình. Do đó, cần thiết phải có những phương pháp điều tra loại tội phạm này để bắt buộc các đối tượng phạm tội thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước yêu cầu bức thiết về vấn đề này và trên cơ sở thực tiễn trong quá trình thực tập tại công an quận Đống Đa, Hà Nội, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: Lý luận về phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản và thực tiễn áp dụng tại công an quận Đống Đa, Hà Nội. 
Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của  gồm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản 
Chương 2: Thực tiễn áp dụng phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản tại quận Đống Đa, Hà Nội
Chương 3: Giải pháp nâng cao phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản tại quận Đống Đa, Hà Nội trong giai đoạn mới

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN

1.1. Lý luận về phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản

Điều tra là hoạt động có mục đích khám phá sự thật khách quan phục vụ nhu cầu của con người. Trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm nói chung và tội trộm cắp tài sản nói riêng thì điều tra là hoạt động khám phá, phát hiện tội phạm. Hoạt động điều tra được nhìn nhận và quy định khác nhau ở các quốc gia phụ thuộc vào quan điểm chính trị, chính sách hình sự, trình độ và cách thức tổ chức bộ máy phòng, chống tội phạm ở từng nước.
Từ điển Luật học giải thích rằng, “Điều tra là công tác trong tố tụng hình sự được tiến hành nhằm xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ” 
Cách hiểu phổ biến ở Việt Nam hiện nay cho rằng điều tra là hoạt động của cơ quan điều tra trong điều tra vụ án hình sự. Quan điểm này cho rằng điều tra là tổng hợp tất cả các hành vi thực hiện trong giai đoạn điều tra và do một cơ quan điều tra thực hiện. 
Về mặt luật thực định, ở Việt Nam hiện nay chưa có một khái niệm pháp lý về “hoạt động điều tra” và cũng chưa được giải thích chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền. Trong tất cả các Bộ luật tố tụng hình sự, chưa có điều luật nào giải thích hoặc định nghĩa về hoạt động điều tra . Mặc dù hoạt động điều tra đã được quy định trong các văn bản pháp luật tố tụng hình sự, hoạt động điều tra được các cơ quan tố tụng hình sự thực hiện thường xuyên trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, nhưng khoa học pháp lý và thực tiễn hiện nay có những quan điểm khác nhau, chưa thống nhất nhận thức về hoạt động điều tra, vẫn có sự nhầm lẫn giữa các khái niệm điều tra, thẩm quyền điều tra vụ án và hoạt động điều tra; giữa giai đoạn điều tra với hoạt động điều tra. Chính vì vậy mà vô tình đồng nhất hoạt động điều tra với các hoạt động khác của cơ quan điều tra, bó hẹp phạm vi chủ thể, phạm vi thời gian của hoạt động điều tra. Trong khoa học pháp lý Việt Nam hoạt động điều tra chưa được tập trung sự chú ý nghiên cứu sâu sắc, mà còn đang bỏ ngỏ nên có những cách hiểu, nhận thức khác nhau về hoạt động điều tra là không thể tránh khỏi.
Trên cơ sở áp dụng trong thực tiễn thì phương pháp điều tra vụ án hình sự được hiểu là tổng hợp các biện pháp điều tra vụ án hình sự được pháp luật quy định nhằm làm rõ nội dung vụ án hình sự và được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục hiện hành. 

1.2. Phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản

Phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản được thực hiện theo tiến trình giải quyết của vụ việc và theo từng giai đoạn, cụ thể:
Một là, giai đoạn điều tra ban đầu
a) Tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm: Khi tiếp nhận, Điều tra viên cần phải ghi lại nội dung vụ việc theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đặc biệt chú ý hỏi để làm rõ 6 nội dung chính: Vụ việc đó là vụ việc gì? Tại sao xảy ra, tại sao họ biết được; thời gian xảy ra? Diễn biến? Địa điểm và tiến hành kiểm tra. 
Sau khi nhận tin và kiểm tra tin, Điều tra viên gọi điện thoại hoặc bằng các hình thức thích hợp khác đề nghị Công an phường, xã, quận, nhanh chóng tiến hành những biện pháp cấp bách sau: Bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, ngăn chặn hậu quả của vụ phạm tội nếu nó còn tiếp diễn; Truy tìm phát hiện người làm chứng của vụ án; Truy bắt thủ phạm theo dấu vết nóng; Sơ vấn đối tượng gây án nếu bị bắt giữ tại hiện trường.
Hai là, tiến hành khởi tố vụ án hình sự.
b) Tiến hành những biện pháp cấp bách để truy bắt thủ phạm theo dấu vết nóng.
c) Lấy lời khai của người bị hại, người làm chứng. Đối với những vụ trộm cắp thì thường người bị hại có thể cung cấp những thông tin về số lượng, đặc điểm của các loại tài sản bị mất. Vị trí, nơi cất giữ các loại tài sản, những ai biết được việc họ có các tài sản đó, cũng như những thông tin về việc họ có thể nghi cho ai lấy trộm các tài sản đó…
d) Khám nghiệm hiện trường. Trước khi khám nghiệm hiện trường cần phải tìm nơi mai phục của thủ phạm, có thể tìm thấy dấu vết chân, dấu vết giày, dép, phương tiện giao thông. Trước khi khám nghiệm trong nhà, cần đề nghị người bị hại, chủ nhà đại diện chủ nhà xem xét và xác định những nơi thủ phạm lục soát, tìm kiếm tài sản… Sau đó, tuỳ theo đặc điểm của từng căn nhà có thể tiến hành tìm kiếm dấu vết theo chiều vận động của thủ phạm phạm hay theo ô. 
e) Tập hợp tài liệu ban đầu, lập kế hoạch điều tra. Tiến hành những biện pháp điều tra và những biện pháp trinh sát hỗ trợ để làm rõ đối tượng gây án.
– Tiến hành kiểm tra, xác minh những đối tượng nghi có liên quan đến vụ án xâm phạm sở hữu.
+ Những biện pháp kiểm tra, xác minh:
– Phối hợp với các lực lượng trinh sát xây dựng đặc tình hoặc bố trí màng lưới đặc tình sẵn có của lực lượng trinh sát thâm nhập vào các ổ nhóm tội phạm để xác minh thủ phạm của vụ án xâm phạm sở hữu.
– Nếu có cơ sở nhận định thủ phạm của vụ án xâm phạm sở hữu tiếp tục gây án thì Điều tra viên phối hợp với lực lượng trinh sát tiến hành mai phục để kịp thời bắt giữ.
– Khi hỏi cung các bị can bị bắt giữ trong các vụ án khác cần khai thác mở rộng để xác định xem có liên quan đến vụ án xâm phạm sở hữu đang điều tra không?
– Truy tìm tài sản bị chiếm đoạt, những công cụ, phương tiện và vũ khí mà thủ phạm sử dụng gây án.
– Khởi tố bị can
Ba là, điều tra tiếp theo nhằm chứng minh tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội ( áp dụng biện pháp:
– Bắt, khám xét.
– Hỏi cung bị can. Cần phải tập trung giải quyết ngay những nhiệm vụ cụ thể sau đây: Làm rõ những đối tượng còn lại của vụ án trộm cắp tài sản  Làm rõ nơi cất giấu những công cụ, phương tiện, vũ khí gây án, tài sản đã chiếm đoạt và những đồ vật khác có liên quan đến vụ án đề kịp thời thu giữ. Làm rõ các giai đoạn hoạt động của băng, ổ nhóm, của từng bị can; vai trò, vị trí của từng bị can trong băng, ổ nhóm. Thu thập những tài liệu về hoạt động của những tên tội phạm khác đang tiếp tục gây án. 
–  Trưng cầu giám định chuyên môn. Các giám định thường được trưng cầu đó là: Giám định dấu vết chân, dấu vết vân tay, dấu vết giày, dép, súng, đạn, giám định tài liệu, vết thương tích…
–  Thực nghiệm điều tra: Tiến hành thực nghiệm điều tra để kiểm tra tài liệu, chứng cứ thu thập được, thu thập tài liệu, chứng cứ mới của vụ án, kiểm tra và đánh giá giả thuyết điều tra. Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, chứng cứ của vụ án, Điều tra viên có thể tiến hành thực nghiệm điều tra để kiểm tra khả năng theo dõi, nhận biết những tình tiết nào đó trong vụ án của người bị hại, người làm chứng, bị can.
Bốn là, giai đoạn kết thúc điều tra. Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan điều tra có thể kết thúc điều tra vụ án bằng việc ra một trong các quyết định sau đây:
– Đình chỉ điều tra vụ án khi có một trong những căn cứ quy định của pháp luật
– Đề nghị truy tố đối với những trường hợp có đầy đủ chứng cứ để xác định có tội phạm và bị can. Trong trường hợp này, Điều tra viên được giao nhiệm vụ thụ lý vụ án cần tiến hành làm bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố. Bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố cùng hồ sơ vụ án được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Chương 2: ThỰC TIỄN ÁP DỤNG phương pháp điỀu tra tỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TẠI QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ hÀ NỘI

2.1. Tổng quan công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

CÔNG AN QUẬN ĐỐNG ĐA
Địa chỉ: 382 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống đa, Hà Nội
Điện thoại: 35148229
Thủ trưởng: Bùi Văn Đại
Có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội, nhưng trong những năm gần đây, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức khác, trong đó có diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm nói chung. Việc gia tăng về số vụ và số đối tượng phạm tội không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, mà còn trực tiếp xâm phạm đến các khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ. Đa phần trên địa bàn đơn vị thường xảy ra các tội phạm liên quan đến nhóm tội sở hữu. Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số vụ án nói trên là “trộm cắp tài sản” trung bình mỗi năm khoảng 189 đến 269 vụ với tính chất manh động, liều lĩnh.
Thực tế này phần nào đã phản ánh tính chất manh động, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của người phạm tội và cả những yếu tố thuộc về người bị hại như sự nhẹ dạ cả tin, sự lơi lỏng, sơ hở trong quá trình quản lý, chiếm giữ và sử dụng tài sản đã tạo điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Qua nghiên cứu thực tiễn công tác phòng ngừa và điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu, tỷ lệ điều tra, khám phá làm rõ các vụ án này của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội là loại tội phạm chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, gây bức xúc nhất trong quần chúng là tội phạm trộm cắp tài sản. Đây chính là những vấn đề nhức nhối trong công tác phòng ngừa tội phạm mà các cơ quan NN có thẩm quyền trong công tác này.

2.2. Thực tiễn áp dụng phương pháp điều tra tội phạm trộm cắp tài sản tại quận Đống Đa, Hà Nội

2.2.1. Kết quả đạt được

* Về chủ trương, đường lối của chính quyền của quận Đống Đa, thành phố Hà nội trong công tác đấu tranh chống trộm cắp tài sản trên địa bàn nhằm tuân thủ các phương pháp điều tra được quy định trong các văn bản pháp luật. Thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Chương trình về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Tiến hành mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn.
* Hoạt động của Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ĐỐng Đa thực hiện các biện pháp điều tra về tội phạm trộm cắp tài sản. Trong đó, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15-CT/TW ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị và tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đảm bảo đúng nguyên tắc xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

2.2.2. Khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến hoạt động của vấn đề này,. Cụ thể là:
Một là, về vấn đề  nghiên cứu hồ sơ và đánh giá vụ án chưa đầy đủ và toàn diện
Hai là, đánh giá không đầy đủ, toàn diện hoặc không chính xác các chứng cứ, tài liệu về vụ án có trong hồ sơ và các chứng cứ, tài liệu và quá trình tham gia thực hiện các phương pháp điều tra chưa tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành 
Ba là, vấn đề về nhận thức và áp dụng không đúng các quy định của pháp luật hình sự, dẫn đến: Định tội danh sai; xác định điều khoản của Bộ luật Hình sự không đúng (xác định sai khung hình phạt); 
Bốn là, về cán bộ, điều tra viên chưa được cập nhật văn bản cũng như tập huấn điều tra nhằm nâng cao chất lượng điều tra các vụ án trộm cắp tài sản điên ra trên địa bàn

Chương 3: GiẢI PHÁP NÂNG CAO phương pháp điỀu tra tỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TẠI QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ hÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

3.1. Giải pháp về hoàn thiện quy định pháp luật về phương pháp điều tra trộm cắp tài sản

Một là, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần hoàn thiện pháp luật hình sự, tố tụng hình sự; ban hành, sửa đổi, bổ sung, giải thích và hướng dẫn áp dụng pháp luật kịp thời. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng hình sự là nền tảng cơ bản cho hoạt động thực hiện biện pháp điều tra tội trộm cắp tài sản của cơ quan điều tra nói chung và quận Đống Đa nói riêng ở nước ta hiện nay. Đảm bảo tính đồng bộ, mang tính khả thi cao, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. 
Hai là, tiến hành chức công tác tổng kết kinh nghiệm trong giải quyết án hình sự nói chung và án xâm phạm sở hữu, trộm cắp tài sản để nhìn nhận các kết quả đạt được có hiệu quả. Bên cạnh 
* Nâng cao ý thức trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong công tác phòng ngừa tình hình tội phạm. Để cho công tác phòng ngừa tình hình tội phạm đạt kết quả cao thì cần thiết trong công tác thực hiện nó bản thân các chủ thiể phải nâng cao ý thức trách nhiệm. 

3.2. Giải pháp về áp dụng phương pháp điều tra tội phạm trộm cắp tài sản tại quận Đống Đa, Hà Nội

Một làm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 – CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09 – CT/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. 
Hai là, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường ý thức của người dân trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, tạo mạng lưới an ninh rộng khắp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng. Tạo ra các đường dây nóng, các kênh thông tin để qua đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm trộm cắp tài sản một cách nhanh chóng, an toàn nhất.
Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, đồng thời thông báo, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là các phương thức, thủ đoạn mới để mọi người dân nâng cao ý thức và cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, tự bảo vệ tài sản.
Bốn là, lực lượng Công an chủ động, tập trung, chuyên sâu vào công tác nghiệp vụ cơ bản, thường xuyên rà soát lên danh sách đưa vào diện quản lý các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và áp dụng đối sách nghiệp vụ để quản lý, giáo dục và đấu tranh bắt giữ, xử lý đối tượng vi phạm, phạm tội trước pháp luật. 
Năm là, nâng cao hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm trộm cắp tài sản, tập trung vào các hành vi trộm cắp tài sản có tính chất đồng phạm, không để hình thành băng nhóm phạm tội. Trong việc điều tra các vụ án, cần làm rõ vai trò, vị trí của từng đối tượng trong thực hiện hành vi phạm tội để có hình thức xử lý phù hợp. 
Sáu là, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng trong và ngoài ngành Công an; trong và ngoài tỉnh để quản lý chặt chẽ các đối tượng có điều kiện và khả năng phạm tội. Quản lý chặt chẽ hoạt động lưu trú, tạm trú, tạm vắng, nhằm phát hiện những đối tượng ngoại tỉnh đến lưu trú để cấu kết với những đối tượng trên địa bàn hoạt động trộm cắp tài sản. Tăng cường công tác tuần tra ban đêm, tập trung vào những địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, các tụ điểm đối tượng hình sự thường tụ tập hoạt động.

KẾT LUẬN

Công tác thực hiện các phương pháp điều tra vụ trộm cắp tài sản của Cơ quan CSĐT là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan công an quận ĐỐng Đa hiện nay. Thực hiện các quy phạm pháp luật về về phương pháp điều tra là một chính sách quan trọng của nhà nước ta. Thực tiễn ban hành và thực thi pháp luật về phương pháp điều tra vụ trộm cắp tài sản của Cơ quan CSĐT quận Đống Đađã đạt được nhiều kết quả, điều đó đã góp phần hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật về  đấu tranh phòng ngừa tình hình tội phạm trong xã hội khi mà nước ta đang trong trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, thì việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Điều tra về cơ bản vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót. Công tác tổ chức thực hiện còn vướng mắc đã làm cho thực tiễn về công tác phòng ngừa tình hình tội phạm chưa đáp ứng với yêu cầu hiện nay cũng như được vận dụng và phát huy hết khả năng vốn có.
Cùng với sự tăng trưởng kinh tế thì xã hội nước ta ngày càng phát triển thì việc ban hành các phương pháp điều tra vụ trộm cắp tài sản của Cơ quan CSĐT cũng như khẳng định vai trò của cơ quan điều tra trong công tác này cần thiết phải hoàn thiện hơn, đáp ứng với yêu cầu của nước ta tronng quá trình hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quốc Hội (2013), Hiến pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
2. Quốc Hội (2014), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
3. Quốc Hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
4. Quốc Hội (2015), Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
5. Quốc Hội (2015), Bộ luật tố tụng dân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
6. Nghị quyết số 49 – NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;
7. Kết luận số 79 – KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49 – NQ/TW;
8. Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát (nay là Đại học kiểm sát) (2017), Tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, Hà Nội.
9. Trung tâm từ điển học (2007),Từ điển Tiếng Việt ,NXB Đà Nẵng.
10. Nhà xuất bản từ điển bách khoa (2010), Từ điển luật học.
11. Trịnh Tiến Việt (2013), Tội phạm và trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
12. Võ Khánh Vinh (2008), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
13. Luận án tiến sĩ của TS. Trần Huy Liệu “Đổi mới và tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam”; 

Bài viết liên quan:

 

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Báo cáo thực tập luật Tình hình vi phạm luật giao thông đường bộ,thực trạng và các biện pháp phòng chống

Bình chọn Chia sẻ tài liệu Báo cáo thực tập luật Tình hình vi phạm luật giao thông đường bộ,thực trạng và các biện pháp phòng chống. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình […]

Báo cáo thực tập Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan tại Hà Nội

Bình chọn Chia sẻ tài liệu Báo cáo thực tập luật Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan tại Hà Nội. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu […]

Báo cáo thực tập luật Tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất – giải quyết tranh chấp tại địa phương

Bình chọn Chia sẻ tài liệu Báo cáo thực tập luật Tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất – giải quyết tranh chấp tại địa phương. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status