x
Trang chủ » 9 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục hay nhất

9 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục hay nhất

Bình chọn

Sau khi hoàn thành các môn học, việc lựa chọn đề tài để viết luận văn là công đoạn để khởi đầu cho quá trình viết luận văn thạc sĩ của mình. Để chọn lựa được đề tài để làm sao thuận lợi trong quá trình viết bài là bước rất quan trọng. Thấu hiểu điều này luận văn 3C nhiều năm kinh nghiệm triể khai nhiều luận văn thạc sĩ ngành quản lý giáo dục sẽ giới thiệu tới các học viên 9 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục hay nhất. học viên có thể  tham khảo để  chọn được đề tài phù hợp cho mình nhé!

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 1

-Đề tài : Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nguyên nhân và tác động dòng nước lũ” ở THPT cho học sinh miền núi

Luận văn Nghiên cứu hệ thống quan điểm lý luận về dạy học tích hợp trong dạy học Vật lí để áp dụng thiết kế các chủ đề dạy học tích hợp chủ đề “Nguyên nhân và tác động của dòng nước lũ” góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông..

-Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và kiến nghị, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học chủ đề tích hợp

Chương 2: Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nguyên nhân và tác động của dòng nước lũ” cho học sinh THPT dân tộc miền núi

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 2

-Đề tài : Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin của hiệu trưởng vào dạy học ở bậc tiểu học tại Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Luận văn Khảo sát thực trạng quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học của HT ở các trường tiểu học ở quận 11, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng của công tác này.

-Cấu trúc luận văn

Chương 1:  Cơ sở lý luận về quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở bậc tiểu học.

Chương 2: Thực trạng quản lý về việc ứng dụng công nghệ thông tin của hiệu trưởng vào dạy học ở bậc tiểu học ở quận 11.

Chương 3: Một số biện pháp cải thiện chất lượng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở tiểu học

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 3

-Đề tài : Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Luận văn Nghiên cứu đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

-Cấu trúc luận văn

Chương 1: Cơ sở lý luận về giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS dân tộc thiểu số ở các trường tiểu học.

Chương 2: Thực trạng về giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Chương 3:Biện pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 4

Đề tài: Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trường THCS Khúc Xuyên,  thành phố Bắc Ninh theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh

Luận văn Nghiên cứu lí luận và thực tiễn về quản trị cơ sở vật chất từ đó đề xuất  giải pháp quản trị CSVC, TBDH ở trường THCS Khúc Xuyên, thành phố Bắc  Ninh theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh.

-Cấu trúc luận văn

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở  trường THCS theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh;

Chương 2: Thực trạng quản trị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở trường  THCS Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị cơ sở vật chất, thiết bị dạy  học ở trường THCS Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 5

-Đề tài: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học  sinh ở trƣờng Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên  Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Luận văn dựa trên nghiên cứu về lý luận và nghiên cứu thực trạng hoạt  động GDĐĐ học sinh trường THPT Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên  Quang, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ học sinh nhằm  nâng cao hiệu quả cao hơn.

-Cấu trúc luận văn

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh  trường THPT.

Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường  THPT Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường  THPT Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 6

-Đề tài: Quản lý phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các trường mầm non quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên các trường mầm non theo hướng chuẩn hóa và thực tiễn quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên các trường mầm non quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất một số giải pháp quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên các trường mầm non tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội theo hướng chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay.

-Cấu trúc luận văn

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các trường mầm non theo chuẩn nghề nghiệp

Chương 2: Thực trạng quản lý phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các trường mầm non quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp

Chương 3: Giải pháp quản lý phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các trường mầm non quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 7

-Đề tài: Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục (ĐGCLGD) tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Dương

Luận văn nghiên cứu của đề tài là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các nhà trường thông qua các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong mỗi nhà trường.

-Cấu trúc của đề tài

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận văn gồm 3 chương:

Chương I. Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn KÐCLGD.

Chương II. Thực tiễn của quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn KÐCLGD tại các trường tiểu học trên địa bà thành phố Hải Dương.

Chương III. Ðề xuất các biện pháp quản lý hoạt động ÐBCLGD theo tiêu chuẩn ÐGCLGD tại các trường tiểu học trên địa bản thành phố Hải Dương.

Ngoài ra Luận văn 3C còn có dịch vụ tư vấn lựa chọn đề tài, viết đề cương chi viết, hoàn thiện toàn bộ bài luận thạc sĩ tài ngành luật: Tại đây

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 8

-Đề tài: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh ở trường THPT Trực Ninh B tỉnh Nam Định.

Luận văn trên cơ sở nghiên cứu lí luận về HĐGDNGLL đề xuất những biện pháp QL nâng cao chất lượng HĐGDNGLL trong trường THPT Trực Ninh B tỉnh Nam Định.

-Cấu trúc luận văn

Đề tài gồm có phần mở đầu, nội dung, kết luận và các phụ lục. Nội dung đề tài được kết cấu làm 3 chương

+ Chương 1: Cơ sở lý luận về HĐGDNGLL trường THPT (gồm 26 tr).

+ Chương 2: Thực trạng công tác lý HĐGDNGLL của trường THPT Trực Ninh B tỉnh Nam Định ((gồm 40 tr).

+ Chương 3: Biện pháp quản lý HĐGDNGLL trường THPT          Trực Ninh B tỉnh Nam Định (gồm 28 tr).

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 9

-Đề tài: Quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng – an ninh tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Luận văn nghiên cứu: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt giáo dục quốc phòng – an ninh, đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng – an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – an ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

-Cấu trúc của luận văn: gồm 3 phần:

Luận văn bao gồm: Mở đầu; 3 chương (8 tiết); Kết luận và kiến nghị; Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục

-Link download: TẠI ĐÂY

Trên đây Luận văn 3C vừa giới thiệu 9 bài luận văn thạc sĩ ngành quản lý giáo dục chọn lọc nhất đạt điểm cao từ 9/10 trở lên, các bạn có thể tham khảo nhằm lựa chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình. Và để có nhiều thêm sự tham khảo trong việc lựa chọn đề tài, bạn có thể tham khảo danh sách 100 đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý giáo dục được Luận văn 3C chọn lọc: Tại đây

Ngoài ra Luận văn 3C còn có dịch vụ tư vấn lựa chọn đề tài, viết đề cương chi viết, hoàn thiện toàn bộ bài luận thạc sĩ quản lý giáo dục: Tại đây

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học chủ đề “ Trao đổi nhiệt ” -Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh miền núi

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học chủ đề “ Trao đổi nhiệt ” -Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh miền núi cho các […]

luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Vật lí 10

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Vật lí 10 chương “ Động lực học chất điểm” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh miền núi” cho các bạn học viên […]

luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp Nguyên nhân và tác động dòng nước lũ ở THPT cho học sinh miền núi

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nguyên nhân và tác động dòng nước lũ” ở THPT cho học sinh miền núi” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status