x
Trang chủ » 10 mẫu luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đạt điểm cao

10 mẫu luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đạt điểm cao

Bình chọn

Viết luận văn là bước cuối cùng để bạn hoàn thành khóa học cao học của mình. Việc lựa chọn đề tài để làm sao dễ dàng triển khai cũng như đạt kết quả cao là việc rất quan trọng. Vì vậy việc tham khảo tài liệu nhằm giúp bạn chọn được đề tài mong muốn. Sau đây luận văn 3C sẽ giới thiệu bạn 10 bài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đạt điểm cao năm 2021-2022 vừa qua. Bạn hãy tham khảo ngay nếu chưa chọn được đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh cho mình nhé!

 

 

 

10 mẫu luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đạt điểm cao
10 mẫu luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đạt điểm cao
=>Viết thuê luận văn thạc sĩ chất lượng

Nội dung chính

Đề tài 1: Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu

– Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về NHTM và hoạt động nhận tiền gửi của NHTM.

– Đánh giá thực trạng hoạt động nhận tiền gửi của NHTM cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình những năm qua; qua đó tìm ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.

– Trên cở sở lý thuyết và đánh giá thực trạng mà đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi của NHTM cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình những năm đến

Kết cấu luận văn

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động nhận tiền gửi của ngân hàng thương mại;

Chương 2. Thực trạng hoạt động nhận tiền gửi tại NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình;

Chương 3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại NHTM Cổ Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình

Link download luận văn Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng BìnhTẠI ĐÂY

Đề tài 2: Hoàn thiện hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An, chi nhánh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về việc làm và cho vay GQVL tại NHCS

Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động cho vay GQVL tại PGD Ngân hàng CSXH thành phố Hội An, chi nhánh Quảng Nam để rút ra những kết quả, những hạn chế và nguyên nhân.

Nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay GQVL tại PGD Ngân hàng CSXH thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến. Từ các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu trên đây, luận văn sẽ giải quyết các câu hỏi đặt ra như sau:

  • Vai trò của vốn tín dụng ưu đãi đối với vấn đề GQVL làm như thế nào?
  • Cho vay GQVL tại NHCS có những đặc thù gì? Nội dung cho vay GQVL của NHCS bao hàm công việc gì?
  • Tiêu chí đánh giá kết quả cho vay GQVL của NHCS là gì? Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hoạt động cho vay GQVL?
  • Thực trạng hoạt động cho vay GQVL tại Ngân hàng CSXH thành phố Hội An hiện nay như thế nào? Có những thành công và hạn chế gì? Nguyên nhân của thành công và hạn chế là gì?
  • Cần có những khuyến nghị nào để hoàn thiện hoạt động cho vay GQVL tại PGD Ngân hàng CSXH thành phố Hội An trong thời gian đến?

Kết cấu luận văn

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay GQVL của NHCS.

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay GQVL tại Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Hội An, chi nhánh Quảng Nam

Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay GQVL tại Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hội An, chi nhánh Quảng Nam

Link download luận văn Hoàn thiện hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An, chi nhánh Quảng NamTẠI ĐÂY

Đề tài 3: Hoàn thiện hoạt động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại Phòng Tài chính – Kế hoach huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu nghiên cứu

+ Hệ thống hóa những vấn đề l luận cơ bản về hoạt động quản lý NSNN cấp huyện.

+ Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý NSNN cấp huyện tại huyện Ph Lộc, chỉ ra những hạn chế trong hoạt động quản l NSNN cấp huyện tại huyện Ph Lộc, tỉnh TT Huế.

+ Đề uất một số hàm chính sách nhằm hoàn thiện hoạt động quản l NSNN cấp huyện tại huyện Ph Lộc, góp phần phát triển kinh tế hội của huyện Ph Lộc, tỉnh TT Huế.

Kết cấu luận văn

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về NSNN cấp huyện và hoạt động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện;

Chương 2. Thực trạng hoạt động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại phòng Tài chính – Kế hoạch Phú Lộc;

Chương 3. Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Link download luận văn Hoàn thiện hoạt động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại Phòng Tài chính – Kế hoach huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên HuếTẠI ĐÂY

Đề tài 4: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu

+ Hệ thống hóa những vấn đề l luận cơ bản về hoạt động quản lý NSNN cấp huyện.

+ Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý NSNN cấp huyện tại huyện Ph Lộc, chỉ ra những hạn chế trong hoạt động quản l NSNN cấp huyện tại huyện Ph Lộc, tỉnh TT Huế.

+ Đề uất một số hàm chính sách nhằm hoàn thiện hoạt động quản l NSNN cấp huyện tại huyện Ph Lộc, góp phần phát triển kinh tế hội của huyện Ph Lộc, tỉnh TT Huế.

Kết cấu luận văn

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách;

Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam;

Chương 3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam.

Link download luận văn Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng NamTẠI ĐÂY

Đề tài 5: Kiểm soát rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

Kết cấu luận văn

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của Ngân hàng Thương mại;

Chương 2. Thực trạng kiểm soát rủi ro tác nghiệp trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Chương 3. Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát RRTN trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Link download luận văn: Kiểm soát rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamTẠI ĐÂY

Đề tài 6: Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố chi trả cổ tức bằng tiền mặt đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoáng thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch HSX thông qua lợi nhuận bất thường.

Từ đó các câu hỏi nghiên cứu cụ thể mà luận văn cần giải quyết đó là:

– Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết hay không? Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tăng cổ tức, giảm cổ tức, cổ tức không thay đổi) có tác động như thế nào đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trong ngắn hạn?

– Thông qua việc nghiên cứu có thể đưa ra lưu ý như thế nào cho nhà đầu tư, nhà quản trị công ty và ủy ban chứng khoán nhà nước?

Kết cấu luận văn

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về tác động của công bố chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu;

Chương 2. Thiết kế nghiên cứu;

Chương 3. Kết quả nghiên cứu và hàm ý chính sách..

Link download luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố chi trả cổ tức bằng tiền mặt đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoáng thành phố Hồ Chí MinhTẠI ĐÂY

Đề tài 7: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân, nhận diện những mặt đạt được, những tồn tại đang có; xác định nguyên nhân nhằm đề xuất khuyến nghị hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh thành phố Đà Nẵng

Kết cấu luận văn

Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại;

Chương 2.Thực trạng kinh doanh dịch vụ NHĐT đối với KHCN của AGRIBANK chi nhánh thành phố Đà Nẵng;

Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh DV NHĐT đối với KHCN của AGRIBANK chi nhánh Đà Nẵng

Link download luận văn: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà NẵngTẠI ĐÂY

ĐỀ TÀI 8: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE VÀ H-SCORE TRONG DỰ BÁO KHẢ NĂNG PHÁ SẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Luận văn áp dụng mô hình Z-score và mô hình H-score để dự báo phá sản cho các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng mẫu bao gồm 56 công ty trong lĩnh vực bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2017-2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, có sự khác biệt về khả năng dự báo phá sản giữa mô hình Z-score và mô hình H-score. Mô hình H-score có độ chính xác cao hơn với tỷ lệ 99,11%, còn mô hình Z-score có độ chính xác là 63,84%. Cả 2 mô hình đều dự báo nhóm doanh nghiệp có giá cổ phiếu trên thị trường nhỏ hơn mệnh giá có nguy cơ phá sản cao hơn nhóm doanh nghiệp có giá cổ phiếu trên thị trường lớn hơn mệnh giá. Các yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả năng phá sản của doanh nghiệp là lợi nhuận, vốn lưu động và đòn bẩy tài chính. Các công ty nằm trong vùng nguy hiểm, được dự báo phá sản có đặc điểm chung là tình hình tài chính kém lành mạnh, bị âm lợi nhuận, âm vốn lưu động hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính không hợp lý. Từ đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính.

Link download luận văn: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE VÀ H-SCORE TRONG DỰ BÁO KHẢ NĂNG PHÁ SẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: TẠI ĐÂY

ĐỀ TÀI 9: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH BA ĐÌNH

Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Việc phát triển dịch vụ thẻ sẽ tạo điều kiện cho việc hội nhập nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế thế giới, góp phần tạo môi trường thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư, cải thiện môi trường văn minh thương mại và văn minh thanh toán, nâng cao hiểu biết của dân cư về các ứng dụng công nghệ tin học trong phục vụ đời sống. Thông qua việc nghiên cứu phát triển dịch vụ thẻ dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Ba Đình đã chỉ ra một số kết quả. Về mức độ tăng trưởng quy mô dịch vụ thẻ, số lượng thẻ phát hành, doanh số sử dụng thẻ, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ có sự tăng trưởng hàng năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng nhiều hơn vào năm 2019 và 2021 theo như sự ra mắt của các dòng thẻ mới tại SCB như thẻ SCB beYou, thẻ Mastercard World Premier ra mắt năm 2019 và thẻ S-Digital ra mắt năm 2021. Do đó thu nhập từ dịch vụ thẻ cũng có sự tăng trưởng nhiều hơn vào thời gian này. Bên cạnh đó, SCB Ba Đình đã thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ. Qua khảo sát đã thấy được khách hàng khá hài lòng về cơ sở vật chất tại SCB Ba Đình, tuy nhiên chi nhánh lại không nhận được nhiều phản hồi tốt về quy trình phát hành thẻ, chi phí dịch vụ thẻ cũng như thái độ phục vụ của nhân viên. Về kiểm soát rủi ro, chi nhánh đã thực hiện các biện pháp nhằm quản lý rủi ro như việc tuân thủ đúng quy định, văn bản hướng dẫn của SCB và Ngân hàng Nhà nước, quản lý rủi ro giao dịch trên ATM, trong nghiệp vụ chấp nhận thanh toán qua mạng. Nhìn chung, những năm gần đây SCB Ba Đình đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phát triển dịch vụ thẻ như việc đa dạng hoá các sản phẩm thẻ, gia tăng số lượng chủ thẻ, gia tăng doanh số giao dịch qua thẻ và thu nhập từ dịch vụ thẻ, tăng nền bán chéo sản phẩm dịch vụ và hỗ trợ khách hàng giải quyết tra soát, khiếu nại. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ SCB Ba Đình vẫn còn chưa được chú trọng nên vẫn còn những hạn chế nhất định như hạn chế trong việc phát triển khách hàng mới do sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác, các chi nhánh khác của SCB trên cùng địa bàn; sản phẩm thẻ còn hạn chế về tiện ích và giá trị gia tăng, quy trình tác nghiệp thẻ, mức phí chưa cạnh tranh, đồng thời công tác marketing cũng chưa được chú trọng.

Link download luận văn: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH BA ĐÌNH: TẠI ĐÂY

ĐỀ TÀI 10: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH BA ĐÌNH

Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Việc phát triển dịch vụ thẻ sẽ tạo điều kiện cho việc hội nhập nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế thế giới, góp phần tạo môi trường thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư, cải thiện môi trường văn minh thương mại và văn minh thanh toán, nâng cao hiểu biết của dân cư về các ứng dụng công nghệ tin học trong phục vụ đời sống. Thông qua việc nghiên cứu phát triển dịch vụ thẻ dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Ba Đình đã chỉ ra một số kết quả. Về mức độ tăng trưởng quy mô dịch vụ thẻ, số lượng thẻ phát hành, doanh số sử dụng thẻ, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ có sự tăng trưởng hàng năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng nhiều hơn vào năm 2019 và 2021 theo như sự ra mắt của các dòng thẻ mới tại SCB như thẻ SCB beYou, thẻ Mastercard World Premier ra mắt năm 2019 và thẻ S-Digital ra mắt năm 2021. Do đó thu nhập từ dịch vụ thẻ cũng có sự tăng trưởng nhiều hơn vào thời gian này. Bên cạnh đó, SCB Ba Đình đã thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ. Qua khảo sát đã thấy được khách hàng khá hài lòng về cơ sở vật chất tại SCB Ba Đình, tuy nhiên chi nhánh lại không nhận được nhiều phản hồi tốt về quy trình phát hành thẻ, chi phí dịch vụ thẻ cũng như thái độ phục vụ của nhân viên. Về kiểm soát rủi ro, chi nhánh đã thực hiện các biện pháp nhằm quản lý rủi ro như việc tuân thủ đúng quy định, văn bản hướng dẫn của SCB và Ngân hàng Nhà nước, quản lý rủi ro giao dịch trên ATM, trong nghiệp vụ chấp nhận thanh toán qua mạng. Nhìn chung, những năm gần đây SCB Ba Đình đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phát triển dịch vụ thẻ như việc đa dạng hoá các sản phẩm thẻ, gia tăng số lượng chủ thẻ, gia tăng doanh số giao dịch qua thẻ và thu nhập từ dịch vụ thẻ, tăng nền bán chéo sản phẩm dịch vụ và hỗ trợ khách hàng giải quyết tra soát, khiếu nại. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ SCB Ba Đình vẫn còn chưa được chú trọng nên vẫn còn những hạn chế nhất định như hạn chế trong việc phát triển khách hàng mới do sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác, các chi nhánh khác của SCB trên cùng địa bàn; sản phẩm thẻ còn hạn chế về tiện ích và giá trị gia tăng, quy trình tác nghiệp thẻ, mức phí chưa cạnh tranh, đồng thời công tác marketing cũng chưa được chú trọng.

Link download luận văn: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH BA ĐÌNH: TẠI ĐÂY

Trên đây Luận văn 3C vừa giới thiệu 10 bài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng chọn lọc nhất đạt điểm cao từ 9/10 trở lên, các bạn có thể tham khảo nhằm lựa chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình. Và để có nhiều thêm sự tham khảo trong việc lựa chọn đề tài, bạn có thể tham khảo danh sách 100 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng được Luận văn 3C chọn lọc: Tại đây

Ngoài ra Luận văn 3C còn có dịch vụ tư vấn lựa chọn đề tài, viết đề cương chi viết, hoàn thiện toàn bộ bài luận thạc sĩ tài chính ngân hàng: Tại đây

Xem thêm các bài viết:

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] chuyên ngành tài chính ngân hàng, bạn đọc có thể thao khảo thêm bài viết sau: 10 bài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đạt điểm cao chọn lọc […]

Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Nâng cao chất lượng tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. […]

Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng

Bình chọn Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ sở lý luận về rủi ro tín […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status