x
Trang chủ » 10 mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đạt điểm cao

10 mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đạt điểm cao

Bình chọn

Viết luận văn là bước cuối cùng để bạn hoàn thành khóa học cao học của mình. Việc lựa chọn đề tài để làm sao dễ dàng triển khai cũng như đạt kết quả cao là việc rất quan trọng. Vì vậy việc tham khảo tài liệu nhằm giúp bạn chọn được đề tài mong muốn. Sau đây luận văn 3C sẽ giới thiệu bạn 10 bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đạt điểm cao năm 2021-2022 vừa qua. Bạn hãy tham khảo ngay nếu chưa chọn được đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh cho mình nhé!

10 mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Nội dung chính

Đề tài 1: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phân phối Tốp A

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sơ lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phân phối TopA

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phân phối TopA

Link download luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phân phối Tốp ATẠI ĐÂY

Đề tài 2: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý chất lượng đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học, tiến hành đánh giá thực trạng QLCL đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hình thức VLVH ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH ở Trung tâm ĐH Mở Hà Nội tại Đà Nẵng hiện nay.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục; nội dung luận văn gồm 03 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản l chất lượng đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học.

Chương 2: Thực trạng QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng.

Chương 3: Biện pháp QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng

Link download luận văn Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà NẵngTẠI ĐÂY

ĐỀ TÀI 3: NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Mục tiêu nghiên cứu

– Tìm được các động cơ sử dụng dịch vụ IB của khách hàng tại Đà Nẵng

– Phát triển và hiệu lực hóa thang đo động cơ cho dịch vụ IB để sử dụng trong ngành ngân hàng.

– Đo lường mức độ quan trọng của các loại động cơ sử dụng, từ đó đề xuất các giải pháp cho ngân hàng.

Nghiên Đóng góp nghiên cứu cứu: nghiên cứu này xem như một khảo sát thị trường để thăm dò thái độ, nhu cầu của khách hàng về dịch vụ IB. Kết quả nghiên cứu cung cấp một cơ sở cho các quyết định marketing từ phía ngân hàng triển khai và phát triển dịch vụ IB. Kết quả nghiên cứu khá hữu ích đối với các ngân hàng đã triển khai dịch vụ rồi nhưng muốn đẩy mạnh sự tăng trưởng của IB theo hướng phát triển các yếu tố động cơ thúc đẩy khách hàng sử dụng.

Cấu trúc bài nghiên cứu nghiên cứu Gồm 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Cơ sở lý luận về động cơ tiêu dùng

Chương 3: Thực trạng của dịch vụ IB tại Việt Nam

Chương 4: Mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Chương 5: Phân tích kết quả và một số kiến nghị

Link download luận văn: NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: TẠI ĐÂY

ĐỀ TÀI 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Mục đích nghiên cứu

Luận văn được nghiên cứu nhằm đạt được một số các mục đích sau:

– Làm rõ thực trạng ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

– Đánh giá được môi trường phát triển TMĐT, tổng hợp ý kiến đề xuất từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

– Xác định được những vấn đề, những khó khăn, tồn tại trong phát triển TMĐT trên địa bàn thành phố thời gian qua.

– Đề xuất một số biện pháp tăng cường ứng dụng và phát triển TMĐT cho doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội thành phố trong thời gian tới.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn:

Ý nghĩa khoa học của để tài là hệ thống hóa các vấn đề cơ sở lý luận về thương mại điện tử và biện pháp tăng cường ứng dụng và phát triển thương mại điện tử.

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài thể hiện ở khía cạnh đề tài phân tích, đánh giá thực trạng phát triển TMĐT tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015, góp phần thúc đẩy phát triển TMĐT nói riêng và kinh tế – xã hội nói chung, xây dựng chiến lược phát triển thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử một cách đúng đắn và phát huy được sức mạnh của thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đề xuất một số biện pháp tăng cường ứng dụng và phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng.

Kết cấu luận văn Ngoài Lời mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục các từ viết tắt, danh muc bảng biểu, khóa luận bao gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về thương mại điện tử.

Chương 2: Thực trạng phát triển thương mại điện tử thành phố Hải Phòng

Chương 3: Một số biện pháp tăng cường phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Link download luận văn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG: TẠI ĐÂY

Đề tài 5: Chiến lược phát triển kinh doanh tại Tập đoàn Điện lực Việt  Nam (EVN)

Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Chương I được tác giả tiến hành hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến  lược phát triển kinh doanh trong doanh nghiệp với việc làm rõ khái niệm về “chiến lược phát triển kinh doanh” và đưa ra 3 cấp của chiến lược gồm chiến  lược cấp công ty, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và chiến lược cấp chức  năng. Chương này cùng đưa ra các nội dung của chiến lược phát triển kinh  doanh để làm cơ sở cho phân tích thực trạng chiến lược ở chương II.

Chương 2 của Luận văn tiến hành phân tích chiến lược phát triển kinh  doanh tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Để hiểu về EVN tác giả có đưa vào  luận văn lịch sử, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực kinh doanh và kết quả kinh doanh  của EVN trong giai đoạn 2015-2020. Từ mục tiêu về chiến lược phát triển  kinh doanh và đưa ra bối cảnh quốc tế, trong nước, bối cảnh ngành và bối  cảnh EVN luận văn đã đưa ra cơ sở lựa chọn chiến lược phát triển kinh  doanh. Tiếp đó, luận văn nói về việc triển khai và thực hiện chiến lược phát  triển kinh doanh của EVN giai đoạn 2015-2020 về các mảng: đầu tư phát triển  hệ thống điện, sản xuất và cung ứng điện, phát triển khoa học và công nghệ điện lực, phát triển viễn thông và công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân  lực, phát triển công tác tư vấn, phát triển thương hiệu. Từ thực tế đó, tác giả đánh giá về những kết quả đạt được bên cạnh những mặt còn hạn chế. Từ đó  thấy được những cơ hội và thách thức trong tương lai đối với doanh nghiệp.

Chương 3 của luận văn đưa ra 6 giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược  phát triển kinh doanh tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam dựa trên những tồn tại,  hạn chế đã được nói đến ở chương 2. Hầu hết các giải pháp đều mang tính  thực tế, có tính khả thi và cần thiết để áp dụng tại doanh nghiệp trong thời  gian tới.

Link download luận văn: : Luận văn chiến lược phát triển kinh doanh tại Tập đoàn Điện lực Việt  Nam (EVN): TẠI ĐÂY

Đề tài 6: CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA COACH VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM

Kết quả nghiên cứu:

1.Tính cấp thiết của đề tài:

Kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, ngành dệt may đã gặt hái được nhiều thành công trên cả thị trường trong nước cũng như quốc tế. Ngành dệt may hiện nay đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu và giải quyết việc làm cho 5% số lao động cả nước. Tuy vậy, cũng có rất nhiều thách thức đang đặt ra cho ngành dệt may Việt Nam. Chẳng hạn như tỉ suất lợi nhuận của ngành chỉ đạt mức 3% so với kim ngạch xuất khẩu, giá trị gia tăng thu được khá thấp do chủ yếu xuất khẩu hàng gia công cho nước ngoài. Để cải thiện tình hình này, một trong những yếu tố then chốt mà các doanh nghiệp trong ngành cần chú trọng, đó là việc xây dựng thương hiệu. Thương hiệu là một tài sản vô hình mang lại rất nhiều lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Thương hiệu không chỉ giúp doanh nghiệp thu hút người tiêu dùng đến với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mà còn góp phần tạo dựng lòng trung thành với doanh nghiệp và sản phẩm, giúp tăng lợi nhuận, phát triển thị phần, mở rộng kinh doanh. Xây dựng thương hiệu là hết sức cần thiết trong ngành thời trang. Chiến lược xây dựng thương hiệu của Coach để cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường thời trang xa xỉ giúp Coach giữ vững giá trị thương hiệu, phát triển kinh doanh và mở rộng qui mô, nâng cấp định vị thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ trên khắp thế giới. Ngành dệt may Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn tập trung vào khâu thâm dụng sức lao động như cắt, may gia công, chưa khai thác được các công đoạn tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho sản phẩm như: xây dựng thương hiệu, thiết kế, phân phối sản phẩm… Do đó, dù kim ngạch xuất khẩu dệt may cao nhưng tỉ suất lợi nhuận của ngành vẫn rất thấp. Bài học từ Coach được kỳ vọng sẽ mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam những hướng đi mới để phát triển trong tương lai theo hướng bền vững và tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn.

 2.Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu tìm hiểu nguồn gốc cốt lõi của sự thành công trong việc định vị và xây dựng một thương hiệu lớn trong ngành thời trang thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

3.Những kết quả nghiên cứu đạt được:

Nguyên nhân dẫn đến sự thành công của Coach:

– Ý thức thương hiệu được xây dựng từ sớm và phát triển lâu đời.

– Sản phẩm có chất lượng tốt, bền, giá cả hợp lý.

– Mở rộng qui mô toàn cầu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu tốt.

– Chiếm được lòng trung thành của khách hàng.

Bài học rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam:

– Nâng cao ý thức xây dựng thương hiệu cho các nhà lãnh đạo.

– Phát triển tốt chuỗi cung ứng đầu vào và sự liên kết giữa những ngành công nghiệp phụ trợ.

– Đào tạo, giáo dục cho nhân sự về ngành thiết kế

– Xây dựng thương hiệu phục vụ tốt cho thị trường nội địa, sau đó phát triển sang các nước lân cận trong khu vực.

Trong những bài học trên thì việc nâng cao ý thức xây dựng thương hiệu cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ là quan trọng nhất. Nguyên nhân là vì khi tư duy được thay đổi, khi họ thật sự hiểu về tầm quan trọng và lợi ích của việc xây dựng thương hiệu thì từ đó họ mới có những chiến lược lâu dài và phân phối nguồn vốn hợp lý để nuôi dưỡng những chiến lược đó một cách bền vững. Thực tế cho thấy Việt Nam còn rất nhiều những doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ đang hoạt động một cách rải rác, thiếu liên kết, tập trung để tạo thành một khối vững chắc và có sức mạnh tập thể để nâng cao vị thế thương lượng đối với nhà cung cấp cũng như vị thế cạnh tranh trên thị trường. Vì thế, vai trò của chính phủ trong việc xây dựng các cụm công nghiệp, bao gồm ngành dệt may và các ngành phụ trợ khác là hết sức quan trọng để thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam phát triển bền vững hơn.

Link download luận văn: : CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA COACH VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAMTẠI ĐÂY

ĐỀ TÀI 7: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI

Từ khóa (Keyword): ý định mua, thực phẩm tươi, mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Mục đích của luận văn là nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm thực phẩm tươi trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh thương mại điện tử đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nghiên cứu được thực hiện thông qua khảo sát người tiêu dùng bằng bảng hỏi, sau đó phân tích dữ liệu thu thập được bằng phần mềm SPSS 22.0, các kỹ thuật phân tích bao gồm: thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và chạy phương trình hồi quy bội. Kết quả khảo sát từ 206 khách hàng tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cho thấy rằng có 6 yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm thực phẩm tươi trực tuyến của người tiêu dùng như sau: cảm nhận chất lượng sản phẩm, cảm nhận giá cả, nhận thức sự tiện lợi, nhận thức rủi ro, quan điểm chung của xã hội và nhận thức dễ sử dụng.

Link download luận văn: : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THỰC PHẨM TƯƠITẠI ĐÂY

ĐỀ TÀI 8: Yếu tố văn hóa trong đàm phán thương mại với thương nhân Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Luận văn đặt mục tiêu tìm hiểu cơ sở lý thuyết của hoạt động đàm phán thương mại quốc tế; văn hóa và các yếu tố của nó cũng như những tác động lên hoạt động đàm phán. Từ cơ sở lý thuyết, nghiên cứu sâu tìm hiểu văn hóa Trung Quốc và những ảnh hưởng của nó lên hoạt động đàm phán thương mại với thương nhân Trung Quốc. Cuối cùng, tổng kết triển vọng của hoạt động đàm phán với thương nhân Trung Quốc và rút ra những lưu ý, bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam về khía cạnh văn hóa khi chuẩn bị cũng như tiến hành đàm phán thương mại với thương nhân Trung Quốc.

Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết gồm khái niệm, những đặc điểm của đàm phán thương mại nói chung và đàm phán thương mại quốc tế nói riêng. Đàm phán là quá trình đi đến thỏa thuận chung giữa hai hay nhiều bên, trong đó hoạt động đàm phán thương mại quốc tế khá phức tạp do chịu ảnh hưởng bởi nền tảng văn hóa khác nhau giữa các thành viên trên bàn đàm phán. Văn hóa do con người tạo ra, theo thời gian hình thành và tích lũy, ảnh hưởng ngược lại lối sống, quan điểm và thái độ của người chịu ảnh hưởng. Do đó, văn hóa có ảnh hưởng đến hoạt động đàm phán thương mại quốc tế, cụ thể là trong các giai đoạn trước, trong và cả khi ký kết hợp đồng.

Mở đầu chương 2 tìm hiểu Trung Quốc với những nét đặc trưng văn hóa phong phú và khác biệt của một quốc gia phương Đông. Trong kinh doanh, họ xem trọng mối quan hệ, thể diện và đánh giá cao những thương vụ có người trung gian. Trong giai đoạn trước khi đàm phán, những đặc trưng văn hóa Trung Hoa thể hiện rõ nét lên mục tiêu và mối quan hệ cần thiết lập. Trong khi đàm phán, văn hóa có ảnh hưởng từ nghi thức như trang phục, chào hỏi, xưng hô đến cách giao tiếp, diễn đạt ý tưởng và thủ thuật sử dụng trong đàm phán. Văn hóa cũng góp phần quyết định cách thức xây dựng hợp đồng và những hoạt động sau đàm phán.

Chương 3 cho thấy hoạt động thương mại Việt Nam – Trung Quốc những năm qua luôn tăng trưởng với kim ngạch cao. Triển vọng hợp tác thương mại giữa hai nước cũng cho thấy nhiều cơ hội từ những Hiệp định thương mại ký kết và sự tạo điều kiện từ phía chính phủ trong chính sách và những hoạt động hỗ trợ giao lưu, tiếp xúc; bên cạnh đó vẫn còn nhiều thách thức chủ yếu từ kinh tế thế giới và tình hình chính trị. Những bài học và lưu ý rút ra cho doanh nghiệp Việt Nam theo từng giai đoạn. Khi chuẩn bị đàm phán cần tìm hiểu đối tác và tự trang bị về kiến thức và đội ngũ. Trong khi đàm phán cần có những tác phong, hành vi và ứng xử phù hợp, kiên nhẫn và bình tĩnh ứng phó những thủ thuật của đối tác cũng như chủ động tìm cơ hội. Kỹ năng xây dựng hợp đồng và tái thương lượng cũng như nghi thức sau ký kết cũng là những lưu ý quan trọng góp phần làm cho buổi đàm phán thành công.

Link download luận văn: : Yếu tố văn hóa trong đàm phán thương mại với thương nhân Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam: TẠI ĐÂY

ĐỀ TÀI 9: Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Trong thời đại cạnh tranh và phát triển hiện nay, hiện tượng “chảy máu chất xám” của nhân viên nói chung và nhân viên trong ngành ngân hàng nói riêng luôn là vấn đề đau đầu với các nhà quản trị. Vấn đề nghiên cứu lòng trung thành của nhân viên với tổ chức là cần thiết. Đã có nhiều nghiên cứu về những nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành, trong đó văn hóa tổ chức được chỉ ra là một nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trong tổ chức: Janet Cheng Lian Chew (2004), Trần Kim Dung và Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Hồ Huy Tự và Phạm Hồng Liêm (2012), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2016)… Tuy nhiên, để nghiên cứu chuyên sâu và làm cơ sở cho nhà quản trị đưa ra giải pháp điều chỉnh văn hóa thì vấn đề đặt ra là nghiên cứu chuyên sâu vào những nhân tố cụ thể nào của văn hóa tổ chức sẽ ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên. Xuất phát từ đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu, phân tích, đánh giá tác động và lượng hóa các yếu tố của văn hóa tổ chức có ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên các Chi nhánh Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Công thương Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở lý thuyết và kết quả của các nghiên cứu trước, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu với tám giả thuyết. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát tại 21 Chi nhánh Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Công thương Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019. Tổng số bảng câu hỏi khảo sát được gửi đến 350 người, kết quả thu về được 310 bảng sử dụng được để xử lý số liệu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để thể hiện đặc điểm của đối tượng khảo sát về giới tính, độ tuổi, cấp bậc; kinh nghiệm làm việc với phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha; kiểm định giá trị khái niệm của thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy bội cho thấy mô hình nghiên cứu là phù hợp với tập dữ liệu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tám yếu tố có tác động tích cực lên lòng trung thành theo mức độ giảm dần từ mạnh đến yếu theo thứ tự : (1) Định hướng và kế hoạch tương lai, (2) Làm việc nhóm, (3) Giao tiếp trong tổ chức, (4) Sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị, (5) Phần thưởng và sự công nhận, (6) Hiệu quả trong việc ra.

Link download luận văn: : Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhTẠI ĐÂY

ĐỀ TÀI 10: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự không hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Tài trợ thương mại tại các chi nhánh của Ngân hàng BIDV tại tỉnh Bình Dương

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Chương 1 của luận văn đã nêu ra tổng quan về đề tài nghiên cứu. Cụ thể trong phần này, luận văn trình bày một cách khách quan về tính cấp thiết và lý do cần phải nghiên cứu đề tài trong thị trường nền kinh tế đầy cạnh tranh cả trong và ngoài nước. Để từ đó, luận văn đưa ra được cách thức và đối tượng khảo sát nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu. Chương này cũng nêu ra vấn đề khó khăn khi thực hiện đề tài là việc bị hạn chế nguồn tài liệu tham khảo do khả năng giới hạn của tác giả trong việc tìm kiếm các nghiên cứu trong và ngoài nước về việc xây dựng mô hình phân tích trực tiếp các nhân tố tác động đến sự không hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Tài trợ thương mại (TTTM). Cũng chính lý do này đã tạo nên điểm mới cho đối tượng nghiên cứu so với các tài liệu trước đó, làm nổi bật được những đóng góp và ý nghĩa mà luận văn mang lại.

Kế đến, tại chương 2 của luận văn, tác giả đã tổng hợp các lý thuyết liên quan đến TTTM, đặc điểm, vai trò và các sản phẩm của dịch vụ này đang được thực hiện tại các Ngân hàng thương mại (NHTM). Tiếp theo, trong cơ sở lý luận, luận văn tổng hợp cái khái niệm liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ, sự không hài lòng của khách hàng và hệ quả của cảm nhận này đến các hành vi tiêu cực sau mua. Qua đó nhấn mạnh vai trò của dịch vụ TTTM trong việc đẩy mạnh nền kinh tế thị trường, tạo nên lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và không thể không nhắc đến việc gia tăng nguồn thu nhập từ dịch vụ – nguồn thu nhập bền vững của các NHTM. Dựa vào số liệu báo cáo thường niên tại BIDV trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chương này cũng cho người đọc cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động TTTM mà các chi nhánh đã thực hiện được trong vòng 10 năm trở lại đây, cụ thể từ năm 2009 đến năm 2018.

Tại chương 3 của luận văn, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất dựa vào sự kết hợp của những mô hình lý thuyết cơ sở làm nền tảng đã nhắc đến ở chương 2 để thiết kế nên các giả thuyết cần nghiên cứu cho phù hợp với đối tượng nghiên cứu, để từ đó thiết kế được bảng hỏi để tiến hành khảo sát cho mô hình. Tại chương này, những lý thuyết liên quan đến các phân tích định lượng nhằm kiểm định sự phù hợp của mô hình được nêu ra nhằm tạo cơ sở phân tích kết quả có được sau khi chạy dữ liệu trên chương trình SPSS 20.0.

Toàn bộ nội dung chương 4 là kết quả phân tích định lượng nhằm thống kê được các nhân tố ảnh hưởng mà luận văn đề ra, đồng thời cho người đọc thấy được trong số những nhân tố đã xây dựng này, nhân tố nào tác động nhiều nhất đến sự không hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ TTTM tại BIDV trên địa bàn tỉnh Bình Dương, để từ đó định hướng cho nhà quản trị sự ưu tiên trong việc đưa ra những biện pháp cải thiện. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đưa ra được một số ý kiến đề xuất đứng ở phương diện BIDV nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ TTTM tại đây, giảm thiểu được tối đa tác động của những nhân tố tạo nên sự không hài lòng của khách hàng để từ đó xây dựng cho mình được một nền khách hàng trung thành nhằm phát triển được nguồn thu nhập bền vững từ dịch vụ này trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng cũng như toàn hệ thống BIDV nói chung tại chương 5 của nghiên cứu.

Link download luận văn: : Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: TẠI ĐÂY

Trên đây Luận văn 3C vừa giới thiệu 10 bài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chọn lọc nhất đạt điểm cao từ 9/10 trở lên, các bạn có thể tham khảo nhằm lựa chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình. Và để có nhiều thêm sự tham khảo trong việc lựa chọn đề tài, bạn có thể tham khảo danh sách 100 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh được Luận văn 3C chọn lọc: Tại đây

Ngoài ra Luận văn 3C còn có dịch vụ tư vấn lựa chọn đề tài, viết đề cương chi viết, hoàn thiện toàn bộ bài luận thạc sĩ quản trị kinh doanh: Tại đây

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Các yếu tố cơ bản của logistics

Bình chọn Nội dung chínhCác yếu tố cơ bản của logistics1. Yếu tố vận tải2. Yếu tố Marketing3. Yếu tố phân phối4. Quản trị Các yếu tố cơ bản của logistics Logistics là hệ thống các hoạt động từ cung ứng nguyên vật liệu đến phân phối sản phẩm cuối cùng. Như vậy, để tạo […]

Khái niệm và vai trò về logistics

Bình chọn Khái niệm và vai trò về logistics ra sao? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về logistics2. Vai trò của logistics2.1. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế2.2. Vai trò của logistics […]

Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhLợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Tạo giá trị cộng hưởng cho doanh nghiệp2. Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp3. Chiếm hữu tri […]

Phân loại M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhPhân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Theo quan hệ sản xuất kinh doanh2. Phân loại M&A theo thiện chí của các bên Phân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng […]

Khái niệm M&A doanh nghiệp

Bình chọn Khái niệm M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? M&A là từ viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh “Merger and Acquisition”, được hiểu là mua lại và sáp nhập hay còn gọi là hợp […]

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

Bình chọn Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường đều có một môi trường kinh doanh nhất […]

Khái quát chung về xuất khẩu

Bình chọn Khái niệm về xuất khẩu, Các hình thức cơ bản của xuất khẩu và Vai trò của xuất khẩu? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về xuất khẩu2. Các hình thức cơ bản của xuất […]

Bài viết liên quan
Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

luận văn thạc sĩ Xuất khẩu hàng dệt may của Tổng Công ty Việt Thắng sang thị trường Nhật Bản trong bối cảnh thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Xuất khẩu hàng dệt may của Tổng Công ty Việt Thắng sang thị trường Nhật Bản trong bối cảnh thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cho các bạn học viên […]

Luận văn thạc sĩ Thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự […]

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ có trình độ đại học tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ có trình độ đại học tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. […]

Luận văn thạc sĩ Phát triển du lịch Đà Nẵng bền vững: thực trạng và giải pháp

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Phát triển du lịch Đà Nẵng bền vững: thực trạng và giải pháp” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ […]

Luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ vận tải container nội địa bằng đường biển của hãng tàu Hải An

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ vận tải container nội địa bằng đường biển của hãng tàu Hải An” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị […]

Luận văn thạc sĩ Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP HCM Thực trạng và giải pháp” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ […]

Luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: “Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status