Luận văn 3c chuyên viết thuê luận văn thạc sỹ, luận văn cao học, luận văn tiến sỹ

vấn đề chuẩn đầu ra thạc sĩ, cao học

 Còn tại công văn gửi các đơn vị thành viên ngày 4-5, ĐH Quốc gia Hà Nội lại yêu cầu các trường, khoa phải thực hiện chuẩn đầu ra áp dụng ngay cho những người tốt nghiệp sau ngày 30-5 tới, bất kể học viên bắt đầu được đào tạo từ khóa tuyển sinh nào.

 

Read more: vấn đề chuẩn đầu ra thạc sĩ, cao học

Facebook