1
Bạn cần hỗ trợ?

Hướng dẫn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

Trong luận văn thạc sĩ đều có xuất hiện sử dụng một số nguồn trích dẫn từ tài liệu, công trình nghiên cứu…

Tuy nhiên làm sao trích dẫn cho đúng, chuẩn thì không phải ai cũng biết trong luận văn của mình. Nội dung dưới luận văn 3c hướng dẫn bạn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ để bạn tham khảo.

 

trích dân trong luận văn thạc sĩ

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

1. Nguồn tài liệu tham khảo để trích dẫn luận văn thạc sĩ

-       Những tài liệu tham khảo dùng trong luận văn thạc sĩ  bao gồm các giáo trình, bài báo, báo cáo khoa học, công trình nghiên cứu...

-       Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ, làm tăng giá trị đề tài, bài nghiên cứu có tìm hiểu tài liệu liên quan để tham khảo, so sánh. Hiện nay có hai cách trích dẫn phổ biến. Một là trích dẫn theo: Tên tác giả, hai là trích dẫn theo chữ số.

-       Nguồn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ kinh tế phải ghi khi trích dẫn sử dụng thông tin. Nguồn trích đó có thể được đặt đầu câu, cuối câu một trích dẫn, ví dụ như: vẽ sơ đồ, công thức, một đoạn nguyên văn ..

2. Hướng dẫn hình thức và nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn

Nội dung  hướng dẫn bạn cách sử dụng hình thức trích dẫn và nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

2.1. Hình thức trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

Luận văn 3C hướng dẫn những hình thức trích dẫn như: Trích dẫn trực tiếp; trích dẫn gián tiếp; trích dẫn thứ cấp.

2.1.1. Trích dẫn trực tiếp luận văn thạc sĩ

Trích dẫn trực tiếp là sử dụng nguyên một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ...của bạn gốc. Nội dung sử dụng đúng nguyên như bản gốc từ dấu chấm, dấu phảy...Với trích dẫn trực tiếp phải đặt nội dung trong dấu ngoặc kép. Lưu ý trong luận văn thạc sĩ bạn không nên sử dụng quá nhiều hình thức này, cách trích dẫn này khi sử dụng quá nhiều khiến cho luận văn của bạn trở nên nặng nề và đơn điệu không mang tính sáng tạo cá nhân.

Trích dẫn tài liệu luận văn thạc sĩ bạn đã làm chuẩn chưa

2.1.2. Trích dẫn gián tiếp luận văn thạc sĩ

Trích dẫn gián tiếp là nội dung sử dụng ý tưởng, kết quả đã, nó được diễn đạt theo ý viết chủ quan, nhưng cần chú ý nội dung không thay đổi với nguyên bản.  Đây là hình thức được khuyến khích trong sử dụng trong nghiên cứu khoa học.

2.1.3. Trích dẫn thứ cấp trong luận văn thạc sĩ

Trích dẫn thứ cấp là sử dụng nguồn tài liệu thông qua thông tin của một tác giả khác. Ví dụ khi sử dụng tài liệu của một tác giả nhưng không tìm được tài liệu gốc của tác giả đó, mà thông qua một nguồn tài liệu tác giả khác viết về. Lưu ý khi trích dẫn nguồn tài liệu này không để để tài liệu tham khảo là tác giả gốc. Trong luận văn thạc sĩ, việc sử dụng trích dẫn thứ cấp nên hạn chế, mà nên tiếp cần tài liệu gốc là tốt nhất.

2.2. Nguyên tắc về trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

-       Tài liệu tham khảo sử dụng trong trích dẫn trong đặt phương pháp nghiên cứu, tổng quan, đặt vấn đề...Lưu ý trong kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị... không sử dụng tài liệu tham khảo.

-       Tài liệu trích dẫn phải có sự thống nhất, xuyên suốt với trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn thạc sĩ.

-       Việc sử dụng trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn theo trình tự trang ở danh mục tài liệu tham khảo, nó được đặt dấu ngoặc vuông, ví dụ:  [19, 217-218 ]

-       Lưu ý khi sử dụng trích dẫn kết quả nghiên cứu của tác giả khác, hay đồng tác giả phải có nguồn trích dẫn rõ ràng. Khi sử dụng tài liệu là công thức, bảng biểu, đồ thị... mà không chú thích tác giả và nguồn được dẫn thì luận văn thạc sĩ đó không được duyệt bảo vệ.

-       Trong trích dẫn không ghi địa vị, học hàm học vị của tác giả vào thông tin khi trích dẫn.

-       Những nguồn tài liệu để tham khảo phải ghi trong danh mục của tài liệu tham khảo.

-       Những tài liệu đã được liệt kê trong danh mục tham khảo phải có trích dẫn trong luận văn thạc sĩ.

-       Khi trích dẫn tài liệu không nên trích dẫn những ý kiến nhỏ mang tính cá nhân, kinh nghiệm mang tính chủ quan, hay kiến thức quá phổ thông

-       Khi thông tin trích dẫn được rất nhiều người đã đề cập, phương pháp tốt nhất lựa chọn tác giả có tiếng về chuyên ngành đó.

Trích dẫn tài liệu trong luận văn thạc sĩ

3. Hướng dẫn xây dựng, trình bày danh mục tài liệu tham khảo

Trong danh mục tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ sắp xếp theo thứ tự sử dụng nguồn trích dẫn trong luận văn. Nội dung dưới đây luận văn 3C hướng dẫn chi tiết trình bày danh mục tài liệu tham khảo.

3.1. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là bài báo

-       Họ và tên tác giả phải được ghi họ và tên đầy đủ. Nếu bài đó có nhiều tác giả cùng thực hiện ghi tên vài ba tác giả đầu tiên. Bài báo cần ghi rõ năm xuất bản ( để trong ngoặc đơn), tên bài báo đó trên báo, tập san nào ( tên báo, tạp chí in nghiêng) số báo, tập, các số trang..

-       Ví dụ: Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn và cộng sự (2010). Đột biến gen mã hóa EGFR trong ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu y học,3, 30-37.

Bí quyết ghi đúng trích dẫn tài liệu tham khảo trong  luận văn thạc sĩ

3.2 Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là một chương trong sách

-       Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành; năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên phần (hoặc chương), Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên), lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi), nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia), tập, trang.. Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.).

-       Ví dụ:Kouchoukos N.T (2013). Postoperative care. Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery, fourth edition, Elsevier Saunder, Philadenphia, 1, 190-249.Bottom of Form

3.3. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là sách

Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành; năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối), lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi), nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia, đặt dấu chấm kết thúc). Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.). Ví dụ:

  • Phạm Thắng và Đoàn Quốc Hưng (2007). Bệnh mạch máu ngoại vi, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
  • Boulding K.E (1995). Economic Analysis, Hamish Hamilton, London
  • Grace B. et al (1988). A history of the world, NJ: Princeton University Press, Princeton.

3.4. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là luận án tiến sĩ,..

Tên tác giả, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên đề tài luận án, luận văn (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên luận án/luận văn), bậc học, tên chính thức của cơ sở đào tạo. Ví dụ:

– Nguyễn Hoàng Thanh (2011). Nghiên cứu mức sẵn sàng chi trả cho cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại huyện Kim Bảng, Hà Nam năm 2010, Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

3.5. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ từ những nguồn khác

Ngoài nguồn trích dẫn trên trong luận văn thạc sĩ kinh tế sử dụng nguồn tài liệu khác trong kỷ yếu, hội thảo, giáo trình, internet...

3.5.1. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ kinh tế trong hội nghị, diễn đàn

-       Tên tác giả (năm)/tên hội nghị/diễn đàn (ghi nghiêng),  Địa điểm, thời gian tổ chức, cơ quan tổ chức, số thứ tự trang của bài báo trong kỷ yếu. Ví dụ:

-       Nguyễn Đức Chính, Phạm Hải Bằng, Phạm Văn Trung và cs (2013). Nhận xét tình hình bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS điều trị tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2010-2012.  Hội nghị khoa học quốc gia về phòng chống HIV/AIDS lần thứ V, Trường Đại học Y Hà Nội ngày 2-3/12/2013, Bộ Y tế, 342-346

3.5.2. Tài liệu tham khảo trong giáo trình, bài giảng, tài liệu nội bộ

-       Cần cung cấp thông tin cơ bản về tên tác giả, năm xuất bản, tên giáo trình, bài giảng, nhà xuất bản (nếu có), đơn vị chủ quản. Ví dụ:

-       Hội đồng chức danh Nhà nước (2012). Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012. Hà Nội, tháng 5 năm 2012.

3.5.3. Tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn thạc sĩ từ nguồn internet

-       Đối với nguồn trích dẫn này trong luận văn thạc sĩ kinh tế nên hạn chế sử dụng.

-       Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có). Tên tài liệu tham khảo, <đường dẫn để tiếp cận tài liệu >, thời gian trích dẫn. Ví dụ:

-       Nguyễn Trần Bạt (2009). Cải cách giáo dục Việt Nam

Hy vọng sau khi tiếp cận bài viết: Hướng dẫn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ bạn đọc đã nắm được cách sử dụng cho luận văn của mình.

Thông tin liên hệ

VP Hà Nội: TT34 Trung Hòa, Nhân Chính- Thanh Xuân - Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: CC Him Lam, đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

VP Đà Nẵng: CC Vicoland, Lê Thanh nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0911.070.546 - 0966.736.325

Email:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

VP Hà Nội: TT34 Trung Hòa, Nhân Chính- Thanh Xuân - Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: CC Him Lam, đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

VP Đà Nẵng: CC Vicoland, Lê Thanh nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0911.070.546 - 0966.736.325

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các bài viết mới

0966736325