1
Bạn cần hỗ trợ?

Danh sách hơn 50 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán

Để có được bài luận văn thạc sĩ kế toán chất lượng  thì đầu tiên bạn phải  đề tài phù hợp

 

 

* Đề tài chọn của học viên làm sao để học viên nắm bắt được kiến thức và gắn liền với thực tế công việc

* Đề tài phù hợp với yêu cầu của trường

Học viên có thể tham khảo các danh sách đề tài luận văn thạc sĩ dưới đây:

 

1. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty XYZ

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Chi cục thuế trên địa bàn tỉnh XYZ

3. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh XYZ

4. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty XYZ

5. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ về thu thuế tiền sử dụng đất tại Chi cục thuế XYZ

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến báo cáo quyết toán thuế của các doanh nghiệp nhỏ tại thành phố XYZ

7. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng Chuẩn mực kế toán giá trị hợp lý vào việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh XYZ

8. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS XYZ

9. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi cục Thuế XYZ

10. Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro trong công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh XYZ

11. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Cao đẳng XYZ

12. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Trường Trung Cấp nghề XYZ

13. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh XYZ

14. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình thành phố XYZ

15. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh XYZ

16. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Công ty XYZ

17. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng ngăn ngừa rủi ro tại Công ty XYZ

18. Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước XYZ

19. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kho bạc Nhà nước Dĩ An tỉnh XYZ

20. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại Ngân hàng XYZ

21. Hoàn thiện kế toán quản trị CP tại Công ty XYZ

22. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác quản lý thu các khoản phí tại Chi cục Thuế XYZ

23. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng XYZ

24. Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty XYZ

25. Vận dụng quy trình kiểm toán để hoàn thiện quy trình thanh tra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh XYZ

26. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty XYZ

27. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước XYZ

28. Vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần XYZ

29. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Cao đẳng nghề XYZ

30. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh XYZ

31. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng XYZ

32. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc quyết định chọn dịch vụ kế toán của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh XYZ

33. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế GTGT tại chi cục thuế XYZ

34. Ảnh hưởng đặc điểm hội đồng quản trị đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán XYZ

35. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại các chi nhánh Ngân hàng XYZ

36. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường THCS trên địa bàn thành phố XYZ

37. Kiểm soát rủi ro hoạt động xuất khẩu tại các Doanh Nghiệp ABC trên địa bàn tỉnh XYZ

38. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng XYZ

39. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại CTY XYZ

40. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường Cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh XYZ

44. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện đa khoa XYZ

42. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ các khoản chi tại Bảo hiểm xã hội tỉnh XYZ

43. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Sở Tài chính XYZ

44. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ XYZ

45. Hoàn thiện phần mềm kế toán MISA áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh XYZ

46. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty XYZ

47. Xây dựng kế toán quản trị tại Cty XYZ

48. Nghiên cứu ứng xử của nhà đầu tư chứng khoán đối với thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết công bố trên thị trường chứng khoán XYZ

49. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty XYZ

50. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh XYZ

51. Xây dựng phòng thực hành kế toán doanh nghiệp thương mại tại Trường Cao đẳng nghề XYZ

52. Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước XYZ

53. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp XYZ

54. Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công XYZ

55. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thu chi tại các UBND XãThị trấn huyện XYZ

56. Kiểm soát giá chuyển nhượng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh XYZ

57. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ về quy trình kiểm tra nội bộ tại Chi Cục Thuế XYZ

58. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn XYZ

60. Hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty XYZ

……………….

Nếu bạn vẫn chưa chọn được tên đề tài phù hợp hoặc bạn không có thời gian để làm thì có thể tham khảo thêm về dịch vụ viết thuê luận văn tại đây.


Liên hệ

VP Hà Nội: TT34 Trung Hòa, Nhân Chính- Thanh Xuân - Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: CC Him Lam, đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

VP Đà Nẵng: CC Vicoland, Lê Thanh nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0911.070.546 - 0966.736.325

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các bài viết mới

0966736325