1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ » Kinh nghiệm viết
Hướng dẫn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ
Trong luận văn thạc sĩ đều có xuất hiện sử dụng một số nguồn trích dẫn từ tài liệu, công trình nghiên cứu… Tuy nhiên làm sao trích dẫn cho đúng, chuẩn thì không phải ai cũng biết trong luận văn của mình. Nội dung dưới luận văn 3c hướng dẫn bạn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ để bạn tham khảo.   Cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ 1. Nguồn tài liệu tham khảo để trích dẫn luận văn thạc sĩ -       Những tài liệu tham khảo dùng trong luận văn thạc sĩ  bao gồm các giáo trình, bài báo, báo cáo khoa học, công trình nghiên cứu... -       Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ, làm tăng giá trị đề tài, bài nghiên cứu có tìm hiểu tài liệu liên quan để tham khảo, so sánh. Hiện nay có hai cách trích dẫn phổ biến. Một là trích dẫn theo: Tên tác giả, hai là trích dẫn theo chữ số. -       Nguồn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ kinh tế phải ghi khi trích dẫn sử dụng thông tin. Nguồn trích đó có thể được đặt đầu câu, cuối câu một trích dẫn, ví dụ như: vẽ sơ đồ, công thức, một đoạn nguyên văn .. 2. Hướng dẫn hình thức và nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn Nội dung  hướng dẫn bạn cách sử dụng hình thức trích dẫn và nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ 2.1. Hình thức trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ Luận văn 3C hướng dẫn những hình thức trích dẫn như: Trích dẫn trực tiếp; trích dẫn gián tiếp; trích dẫn thứ cấp. 2.1.1. Trích dẫn trực tiếp luận văn thạc sĩ Trích dẫn trực tiếp là sử dụng nguyên một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ...của bạn gốc. Nội dung sử dụng đúng nguyên như bản gốc từ dấu chấm, dấu phảy...Với trích dẫn trực tiếp phải đặt nội dung trong dấu ngoặc kép. Lưu ý trong luận văn thạc sĩ bạn không nên sử dụng quá nhiều hình thức này, cách trích dẫn này khi sử dụng quá nhiều khiến cho luận văn của bạn trở nên nặng nề và đơn điệu không mang tính sáng tạo cá nhân. Trích dẫn tài liệu luận văn thạc sĩ bạn đã làm chuẩn chưa 2.1.2. Trích dẫn gián tiếp luận văn thạc sĩ Trích dẫn gián tiếp là nội dung sử dụng ý tưởng, kết quả đã, nó được diễn đạt theo ý viết chủ quan, nhưng cần chú ý nội dung không thay đổi với nguyên bản.  Đây là hình thức được khuyến khích trong sử dụng trong nghiên cứu khoa học. 2.1.3. Trích dẫn thứ cấp trong luận văn thạc sĩ Trích dẫn thứ cấp là sử dụng nguồn tài liệu thông qua thông tin của một tác giả khác. Ví dụ khi sử dụng tài liệu của một tác giả nhưng không tìm được tài liệu gốc của tác giả đó, mà thông qua một nguồn tài liệu tác giả khác viết về. Lưu ý khi trích dẫn nguồn tài liệu này không để để tài liệu tham khảo là tác giả gốc. Trong luận văn thạc sĩ, việc sử dụng trích dẫn thứ cấp nên hạn chế, mà nên tiếp cần tài liệu gốc là tốt nhất. 2.2. Nguyên tắc về trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ -       Tài liệu tham khảo sử dụng trong trích dẫn trong đặt phương pháp nghiên cứu, tổng quan, đặt vấn đề...Lưu ý trong kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị... không sử dụng tài liệu tham khảo. -       Tài liệu trích dẫn phải có sự thống nhất, xuyên suốt với trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn thạc sĩ. -       Việc sử dụng trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn theo trình tự trang ở danh mục tài liệu tham khảo, nó được đặt dấu ngoặc vuông, ví dụ:  [19, 217-218 ] -       Lưu ý khi sử dụng trích dẫn kết quả nghiên cứu của tác giả khác, hay đồng tác giả phải có nguồn trích dẫn rõ ràng. Khi sử dụng tài liệu là công thức, bảng biểu, đồ thị... mà không chú thích tác giả và nguồn được dẫn thì luận văn thạc sĩ đó không được duyệt bảo vệ. -       Trong trích dẫn không ghi địa vị, học hàm học vị của tác giả vào thông tin khi trích dẫn. -       Những nguồn tài liệu để tham khảo phải ghi trong danh mục của tài liệu tham khảo. -       Những tài liệu đã được liệt kê trong danh mục tham khảo phải có trích dẫn trong luận văn thạc sĩ. -       Khi trích dẫn tài liệu không nên trích dẫn những ý kiến nhỏ mang tính cá nhân, kinh nghiệm mang tính chủ quan, hay kiến thức quá phổ thông -       Khi thông tin trích dẫn được rất nhiều người đã đề cập, phương pháp tốt nhất lựa chọn tác giả có tiếng về chuyên ngành đó. Trích dẫn tài liệu trong luận văn thạc sĩ 3. Hướng dẫn xây dựng, trình bày danh mục tài liệu tham khảo Trong danh mục tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ sắp xếp theo thứ tự sử dụng nguồn trích dẫn trong luận văn. Nội dung dưới đây luận văn 3C hướng dẫn chi tiết trình bày danh mục tài liệu tham khảo. 3.1. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là bài báo -       Họ và tên tác giả phải được ghi họ và tên đầy đủ. Nếu bài đó có nhiều tác giả cùng thực hiện ghi tên vài ba tác giả đầu tiên. Bài báo cần ghi rõ năm xuất bản ( để trong ngoặc đơn), tên bài báo đó trên báo, tập san nào ( tên báo, tạp chí in nghiêng) số báo, tập, các số trang.. -       Ví dụ: Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn và cộng sự (2010). Đột biến gen mã hóa EGFR trong ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu y học,3, 30-37. Bí quyết ghi đúng trích dẫn tài liệu tham khảo trong  luận văn thạc sĩ 3.2 Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là một chương trong sách -       Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành; năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên phần (hoặc chương), Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên), lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi), nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia), tập, trang.. Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.). -       Ví dụ:Kouchoukos N.T (2013). Postoperative care. Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery, fourth edition, Elsevier Saunder, Philadenphia, 1, 190-249.Bottom of Form 3.3. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là sách Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành; năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối), lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi), nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia, đặt dấu chấm kết thúc). Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.). Ví dụ: Phạm Thắng và Đoàn Quốc Hưng (2007). Bệnh mạch máu ngoại vi, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. Boulding K.E (1995). Economic Analysis, Hamish Hamilton, London Grace B. et al (1988). A history of the world, NJ: Princeton University Press, Princeton. 3.4. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ là luận án tiến sĩ,.. Tên tác giả, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên đề tài luận án, luận văn (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên luận án/luận văn), bậc học, tên chính thức của cơ sở đào tạo. Ví dụ: – Nguyễn Hoàng Thanh (2011). Nghiên cứu mức sẵn sàng chi trả cho cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại huyện Kim Bảng, Hà Nam năm 2010, Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. 3.5. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ từ những nguồn khác Ngoài nguồn trích dẫn trên trong luận văn thạc sĩ kinh tế sử dụng nguồn tài liệu khác trong kỷ yếu, hội thảo, giáo trình, internet... 3.5.1. Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ kinh tế trong hội nghị, diễn đàn -       Tên tác giả (năm)/tên hội nghị/diễn đàn (ghi nghiêng),  Địa điểm, thời gian tổ chức, cơ quan tổ chức, số thứ tự trang của bài báo trong kỷ yếu. Ví dụ: -       Nguyễn Đức Chính, Phạm Hải Bằng, Phạm Văn Trung và cs (2013). Nhận xét tình hình bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS điều trị tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2010-2012.  Hội nghị khoa học quốc gia về phòng chống HIV/AIDS lần thứ V, Trường Đại học Y Hà Nội ngày 2-3/12/2013, Bộ Y tế, 342-346 3.5.2. Tài liệu tham khảo trong giáo trình, bài giảng, tài liệu nội bộ -       Cần cung cấp thông tin cơ bản về tên tác giả, năm xuất bản, tên giáo trình, bài giảng, nhà xuất bản (nếu có), đơn vị chủ quản. Ví dụ: -       Hội đồng chức danh Nhà nước (2012). Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012. Hà Nội, tháng 5 năm 2012. 3.5.3. Tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn thạc sĩ từ nguồn internet -       Đối với nguồn trích dẫn này trong luận văn thạc sĩ kinh tế nên hạn chế sử dụng. -       Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có). Tên tài liệu tham khảo, <đường dẫn để tiếp cận tài liệu >, thời gian trích dẫn. Ví dụ: -       Nguyễn Trần Bạt (2009). Cải cách giáo dục Việt Nam Hy vọng sau khi tiếp cận bài viết: Hướng dẫn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ bạn đọc đã nắm được cách sử dụng cho luận văn của mình. Thông tin liên hệ VP Hà Nội: TT34 Trung Hòa, Nhân Chính- Thanh Xuân - Hà Nội VP Hồ Chí Minh: CC Him Lam, đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM VP Đà Nẵng: CC Vicoland, Lê Thanh nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng Hotline: 0911.070.546 - 0966.736.325 Email:    
Mách bạn kinh nghiệm thuyết trình luận văn thạc sĩ kinh tế đạt kết quả cao
Khi bạn đã hoàn thành hai phần ba chặng đường, chỉ cần một bước nữa bạn hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế qua hai năm học. Chỉ bước cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng, nó giúp bạn hoàn thành nhận tấm bằng thạc sĩ, mở ra cơ hội cho tương lai sắp tới của mình. Để giúp bạn hoàn thành được mục tiêu đó luận văn 3C xin giới thiệu một số kinh nghiệm thuyết trình giúp bạn có kết quả cao trong buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của mình.    Bí quyết bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế Những bước tạo nên kết quả cao bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế Khi bạn đã hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế và được giáo viên hướng dẫn thông qua. Để có kết quả tốt buổi vệ có vai trò vô cùng quan trọng cho quá trình chuẩn bị của bạn. Luận văn 3C mách bạn kinh nghiệm giúp bạn đạt kết quả cao. Chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ Nhớ sạc đầy pin cho máy tính của bạn, nhớ mang kèm theo dây sạc nữa nhé. Đồng thời kiểm tra lại máy tính xem máy vẫn hoạt động tốt, để sáng mai thuyết trình. Hôm thuyết trình luận văn thì đến sớm chút, lấy màn, máy chiếu. Nếu bạn thuyết trình luận văn đầu, tự đến mà chuẩn bị, đừng hy vọng vào bạn bè, vì ai cũng bận, tội vạ đâu toàn đồng chí đen đủi nói đầu phải chịu thôi. Bật máy chiếu lên luôn (cho nó sưởi ấm, không thì nó chiếu ngu lắm, mờ mờ ảo ảo, cứ để lên bàn, cắm điện vào, bật lên luôn). Cắm thử dây vào laptop, chỉnh lại màn hình xem có vấn đề gì không, kẻo lại không biết bật sang chế độ trình chiếu của laptop thì hỏng. Còn thời gian rỗi rãi, tự tin thì nhờ đứa bạn chụp cho vài kiểu trước khi thuyết trình luận văn thạc sĩ Trình bày bảo vệ luận văn thạc sĩ Trình bày luận văn thạc sĩ Cắm laptop, bật slide, trong lúc chờ máy nó lên thì đi phát handout, quay lại máy, bật qua vài slide xem có ngon không rồi vào đề trình bày luận văn thạc sĩ. Lời giới thiệu ngắn gọn thôi: Thưa hội đồng, em là Luận Văn A – Z, xin trình bày nội dung luận văn thạc sĩ abc của đồ án tốt nghiệp. Khi thuyết trình bình bình, tự tin, nói sao cho nuột, các sư thầy nghe lọt tai. Nhớ học lại văn chương tí, để biết dùng mấy cái lời dẫn, nối đoạn: đầu tiên, tiếp đó, tiêp theo cái abc là, nếu như lmn là cối lõi, còn opq là sự phát triển,…Có lời dẫn như: ·         Đầu tiên, abc abc ·         Tiếp đến abc abc Tóm lại mục tiêu tối cao của đoạn nói bảo vệ luận văn thạc sĩ này là: nhanh, rành mạch rõ ràng như cái mục lục Đừng có đọc slide, thầy biết đọc rồi, anh chị không phải đọc. Chỉ nhòm cái title của slide thôi. Khi trình bày luận văn thạc sĩ nhìn ý hội đồng, thấy phần đang nói hơi ngán, bỏ luôn, không cần tập trung, cốt của cái này là nói cho xong thôi mà. Làm slide ít chữ nhiều hình càng tốt, các thầy thích xem hình, sơ đồ. Ai không biết vẽ, bật MS Visio lên, nhanh, đẹp. Slide khác với cái đã nộp cũng chẳng sao, ai mà nhớ được, cũng chả ai bắt tội. Slide đừng khác với mấy bản handout đưa cho hội đồng là được.(handout là, quên chưa dặn, in slide ra giấy, xếp 2 hoặc 4 slide một tờ giấy A4, 2 slide thì xếp trên dưới của tờ A4 dọc, 4 slide thì xếp 4 cái 2 trên 2 dưới của tờ A4 ngang, đóng ghim vào, ghim góc trên trái thôi, đặt sẵn lên bàn các thầy. Lúc đưa nhớ tươi cười, nói, “em gửi thầy ạ”, “em gửi cô ạ”, “thầy cầm giúp em để dễ theo dõi ạ”, …) Khi thuyết trình luận văn thạc sĩ khoa chân múa tay cho nó tự nhiên, không phải ngại, như Bill đến trường mình ấy, nó có ngại đâu, thuyết trình luận văn ai cũng thế. Chỗ chán thì úp hai tay vào nhau, để phía trước bụng, chỗ hay thì xòe bàn tay ra, các ngón sát nhau, chỉ lên màn hình như mấy em thời tiết ấy, đảm bảo ngon. Cái này tạo cảm giác là mình rất chủ động, nắm chắc cái của mình, không có rụt rè gì hết. Giai đoạn mình nói, mà active thế này, sẽ không bị cảm giác là mình nói chán (nói thật chứ nội dung không quan trọng lắm đâu, cái chính là không khi của phần bảo vệ trình của mình). Rồi, nói hết, “Em xin cảm ơn hội đồng và các bạn đã chú ý bài thuyết trình luận văn thạc sĩ kinh tế của em. Xin các thầy cô cho em ý kiến nhận xét ạ”. Sau khi thuyết trình luận văn sẽ đến đoạn lấy cung hình Các đại sư sẽ hỏi khi bảo vệ luận văn thạc sĩ, ít nhiều sẽ chả quan trọng, vì hỏi để nâng level cho speaker là mình. Sẽ hỏi chỗ hay, chỗ khó. Có hỏi nhiều thì cũng là thấy hay mới hỏi, speaker giảng giải them cho mọi người hiểu (cái này là hỏi có ý tốt). Đã nắm chắc rồi thì sợ gì nữa, giở slide ra nếu có, lấy laptop bật nhoay nhoáy, mồm nói “Vấn đề này em đã trình bày ở phần abc abc, mời thầy cô xem lại trang nnn nnn ạ. Em xin trình bày thêm cho rõ nó là abc abc abc. Nếu: làm lởm, hoặc trình bày trục trặc, cũng đừng có khiếp vội, chủ yếu các câu hỏi sẽ thế này: Sao trong luận văn thạc sĩ này em không làm thế “này”, thế “nọ”. Cái đề tài này, trong tình hình hiện nay, tại sao làm thế, lại chọn cái đó? Sao lại dùng công nghệ đó? Có biết công nghệ nào khác không, sao lại không dùng cái đó mà lại dùng cái này? Chú chọn cái này thì nhược điểm cái này là gì, ưu điểm là gì? Chú nói rõ hơn phần ABC ABC xem, tôi thấy chỗ đó, dùng XYZ XYZ thì hay hơn, sao lại dùng ABC? Lúc này trả lời về câu hỏi khi thuyết trình luận văn thạc sĩ với thái độ từ tốn, đừng cuống, cứ giải thích, trên quan điểm là mình đúng, các đại sư chỉ thắc mắc vì có thể chưa nắm rõ nên hỏi thôi, các cô chú nghiên cứu nửa năm trời, thầy cô đọc thoáng qua, chắc chắn có chỗ chưa hiểu,… Thậm chí, nếu thầy cô có nhận định đối lập, có thể giải thích được là em nghiên cứu rất kỹ, site này tổ chức nọ đã có đánh giá, thống kê… cái của em được dùng nhiều hơn, có ưu điểm là abc abc (bật luôn slide nói ưu điểm lên), lại dẫn hội đồng về phần ưu điểm của công nghệ, rồi tán tiếp. Dù hỏi máy mọc thế nào cũng có thể dẫn về được điểm này. Khi trả lời xong câu hỏi khi thuyết trình luận văn thạc sĩ, thấy các thầy cô OK rồi, cũng phải cảm ơn “Em cảm ơn các thầy cô vì đã cho nhân xét”. Xong lại thủ thế, nhìn hội đồng tươi cười, ngắm cô người yêu ngồi dưới, ngắm đóa hoa xinh ngoài cửa, lướt ánh nhìn lễ phép qua thầy cô, nhìn bọn bạn đang nhấp nhổm, nhủ thầm mình sắp xong rồi.  Bí quyết bảo vệ luận văn thạc sĩ Kết thúc thuyết trình luận văn thạc sĩ Khi đã thuyết trình xong luận văn thạc sĩ kinh tế, cảm ơn thầy cô và hội đồng đã theo dõi, tắt Power Point, xếp lại giấy bút, laptop… Chờ cho anh em vỗ tay xong, lại diễn ánh mắt ở trên (à, giờ nghĩ ra tên gọi rồi, tạm gọi là chiêu “Niêm hoa tiểu nhãn quang” nhá). Khi đã hoàn tất thuyết trình luận văn thạc sĩ rồi thì nhớ thu dọn thật nhanh hàng của mình, phi hết đồ xuống có người nhà ngồi dưới, hoa hoét ra ngoài nhận, nhá. Tí xuống tha hồ, giờ phải ở lại thể hiện đã. Nếu cho bạn trình bày luận văn thạc sĩ sau mượn máy, mà mình rảnh, thì ở lại, setup cho slide của bạn sau lên ngon, rồi hẵng xuống. Hỏi han, vỗ vai bạn vài cái động viên. OK? Cũng có lúc mình cần mà, giờ mình xong rồi, phải thực hiện nghĩa vụ với bạn. Chả có mấy khi được fair với bạn bè nữa đâu, nên để lại ấn tượng tốt với bạn bè thầy cô trong buổi cuối. Ra ngoài tặng hoa chụp ảnh, ôm hôn bắt tay, liếc mắt đưa tình ,chim chóc bay lượn thoải mái nhá. Cái này các cô chú xinh đẹp, khỏi cần chỉ cách nhé. Mong rằng với chia sẻ kinh nghiệm chúng tôi chia sẻ, sẽ giúp bạn có cơ sở kinh nghiệm để bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế của mình đạt kết quả cao. Luận văn 3C chúc bạn có kết quả mỹ mãn trong buổi bảo vệ của mình, khi bạn bảo vệ thành công nhớ chia sẻ thêm kinh nghiệm thực tế bản thân cho chúng tôi nữa nhé! Thông tin liên hệ VP Hà Nội: TT34 Trung Hòa, Nhân Chính- Thanh Xuân - Hà Nội VP Hồ Chí Minh: CC Him Lam, đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM VP Đà Nẵng: CC Vicoland, Lê Thanh nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng Hotline: 0911.070.546 - 0966.736.325 Email:    
Bật mí bạn 15 câu hỏi thường gặp trong quá trình bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế
Tâm lý là một trong yếu tố vô cùng quan trọng khi bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế.
Hướng dẫn cách xây dựng luận văn thạc sĩ kinh tế chi tiết
Hướng dẫn cách xây dựng luận văn thạc sĩ kinh tế chi tiết 

Liên hệ

VP Hà Nội: TT34 Trung Hòa, Nhân Chính- Thanh Xuân - Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: CC Him Lam, đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

VP Đà Nẵng: CC Vicoland, Lê Thanh nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0911.070.546 - 0966.736.325

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các bài viết mới

0966736325