1
Bạn cần hỗ trợ?

 

Việc hoàn thành được một bài luận văn hoàn chỉnh với đầy đủ các bước tiến hành không phải là một điều dễ dàng. Với kinh nghiệm viết thuê luận văn nhiều năm, Luân Văn Việt có thể tóm tắt lại các bước cần tiến hành để hoàn thành một bài luận văn như sau:

1. Lựa chọn và đặt tên đề tài luận văn:

Bạn cần lựa chọn sao cho không được trùng lặp với các đề tài đã được nghiên cứu trước đó. Bạn nên tự tìm hiểu & đề xuất đề tài sao cho phải đảm bảo các yếu tố:

– Có ý nghĩa khoa học: xây dựng cơ sở lý thuyết mới hoặc làm rõ một số vấn đề lý thuyết đang tồn tại; tạo ra những phát triển mới nhất về vấn đề được nghiên cứu,…
– Có giá trị thực tiễn: giải quyết được những các vấn đề trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý,…; xây dựng luận cứ cho các đề án phát triển kinh tế-xã hội của ngành, của địa phương,…
– Có tính khả thi: có đủ điều kiện cho việc hoàn thành đề tài.
– Phù hợp với sở thích, sở trường của người nghiên cứu.

 

Tên đề tài thể hiện đối tượng & phạm vi nghiên cứu, vì vậy việc đặt tên đề tài đòi hỏi phải chuẩn xác. Tên đề tài phải ngắn, gọn, rõ ràng, súc tích nhất nhưng đồng thời cũng phải đảm bảobao hàm nhiều thông tin nhất. Tên đề tài cũng không được mập mờ như tiêu đề một bài báo, chẳng hạn: “vài suy nghĩ về…”, “thử bàn về…”, “về vấn đề về…”, “góp phần vào…”, đó là bởi sự khác biệt của một công trình nghiên cứu như luận văn, chuyên đề tốt nghiệp.

2. Xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu:
2.1.  Xây dựng đề cương:
Khi xây dựng đề cương, bạn cần chú ý các nguyên tắc:
– Tên các chương phải phù hợp với tên đề tài;
– Tên các mục lớn trong chương phải phù hợp với tên chương;
– Tên các mục nhỏ phải phù hợp với tên các mục lớn …

Đối với bài luận văn, ngoài phần mở đầu và kết luận, đề cương thường có 3 chương:
– Chương 1: phân tích hệ thống cơ sở lý thuyết chung của vấn đề nghiên cứu.
– Chương 2: phân tích tình hình, thực trạng của vấn đề nghiên cứu, thành tựu đạt được, hạn chế & nguyên nhân.
– Chương 3: đưa ra phương hướng, mục tiêu hay dự báo và kiến nghị các giải pháp.

Trong mỗi chương không nên có quá nhiều mục lớn mà nên bố cục khoảng  3 mục. Về hình thức, các chương, mục của luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ được quy định trình bày như sau:

Chương 1:  …………………
1.1. …………………
1.1.1. ………………..
1.1.2. ………………..
1.2. ………………..
1.2.1. ……………….
1.2.2. ……………….
1.3. …………………
1.3.1. ………………..
1.3.2. …………………….
Chương 2:   ………………………….
2.1. …………………….
2.2. …………………..
2.3. …………………..  …
Chương 3:  …………………………..

Đối với các bản báo cáo tổng hợp thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, có thể dùng chữ số Lamã I, II, III để thay cho  1.1., 1.2., 1.3. …

Đề cương không nên xây dựng quá chi tiết, vì trong quá trình nghiên cứu còn có thể có những thay đổi phụ thuộc vào nguồn tài liệu, vào những phát hiện mới của tác giả.

2.2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu:
Sau khi xây dựng đề cương, bạn cần xây dựng kế hoạch nghiên cứu thể hiện chi tiết nội dung tiến hành và thời gian hoàn thiện.

3. Nộp và xin ý kiến giảng viên hướng dẫn về đề cương:
Sau khi được giảng viên hướng dẫn nhận xét, góp ý, bạn cần sửa chữa & hoàn thiện lại đề cương.

4. Tìm kiếm, thu thập tài liệu, lập danh mục tư liệu:
Bạn cần ghi chép đầy đủ, cẩn thận nguồn của các tài liệu có liên quan, như: tên tác giả, tên tạp chí hay báo đã đăng tải, năm xuất bản, để sau này đưa vào Danh mục tài liệu tham khảo.

5. Viết luận văn:
a, Lời nói đầu:
Đối với hầu hết các loại luận văn, lời nói đầu thường có độ dài trong khoảng 1-2 trang, trình bày:
– Lý do chọn đề tài, mục đích, mục tiêu của việc nghiên cứu;
– Phương pháp nghiên cứu;
– Đối tượng và phạm vi nghiên cứu;
– Tên các chương và dự kiến kết quả đạt được,
– Lời cám ơn những người đã giúp đỡ mình trong quá trình làm luận văn.

Riêng đối với luận văn thạc sĩ và luận án tiến sỹ, lời nói đầu thường bao gồm các mục:
– Tính cấp thiết của đề tài;
– Mục đích và mục tiêu  nghiên cứu;
– Tình hình nghiên cứu;
– Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ;
– Phương pháp nghiên cứu;
– Những đóp góp mới của luận án;
– Kết cấu của luận án.

b, Viết các chương:
Một bài luận văn thường được chia thành ba chương với độ dài gần bằng nhau nhằm tạo tính cân đối của luận văn. Mỗi một chương cần có các tiêu đề, mục lớn, mục nhỏ đầy đủ, rõ ràng, không nên dùng quá nhiều dấu ký hiệu đặc biệt trong luận văn. Cuối mỗi chương cần đưa ra kết luận về các vấn đề đã được phân tích.

c, Kết luận của luận văn:
Cũng giống như Lời mở đầu, Phần kết luận cũng được trình bày ở một trang riêng, sâu chuỗi lại các suy luận đã được rút ra từ việc phân tích đề tài, đồng thời nhắc lại một số giải pháp quan trọng nhất & những kiến nghị, dự báo tương lai. tất cả các kết luận rút ra được từ việc nghiên cứu đề tài cùng với một vài giải pháp chủ yếu nhất, những khuyến nghị, dự báo xu hướng phát triển, với độ dài từ 1-2 trang. Kết luận khẳng định lại một lần nữa về các vấn đề chủ yếu trong toàn bài mà bạn rút ra được sau khi tìm hiểu, có thể được đánh số thứ tự hay gạch đầu dòng mà không cần kèm theo lời bình luận.

Phần kết luận đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bài luận văn, tuy nhiên không hiểu rõ ý nghĩa này mà các bạn thường xem nhẹ & viết khá sơ sài nội dung này.

Trong Kết luận cũng không nên nói lời cám ơn vì đã được trình bày ở Lời mở đầu hay đã có trang riêng như trong luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sỹ.

Trên đây là 3 bộ phận quan trọng của một bài luận văn, ngoài ra còn một số phần khác như trang bìa, mục lục, phụ lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo.

6.      Bảo vệ luận văn
Với kinh nghiệm hỗ trợ viết luận văn khá nhiều thì để bảo vệ tốt luận văn, bạn cần tiến hành tốt các công việc sau:

6.1.  Viết tóm tắt luận văn:
Bản tóm tắt luận văn cần ngắn gọn, súc tích, chỉ ra được kết cấu của đề tài, thể hiện được những nội dung chính & làm nổi bật được những nội dung quan trọng, những nhận định luận ra được sau khi phân tích đề tài cùng với các giải pháp, kiến nghị.

6.2.  Bảo vệ trước Hội đồng:
Bạn nên cố gắng tập luyện để có thể trình bày một cách rõ ràng, trôi chảy, mạch lạc trước Hội đồng, đặc biệt phải thể hiện được sự am hiểu, nắm chắc vấn đề nghiên cứu & luôn chú ý cân bằng thời gian cho phép.

Tóm lại, để có thể hoàn thiện bài luận văn một cách tốt nhất, bạn cần kiên trì, chăm chỉ & đặc biệt là phải say mê với công trình nghiên cứu của mình, luôn tìm tòi, phát huy tính sao tạo, tránh gò bó, máy móc trong phân tích vấn đề nghiên cứu. Hoặc hãy đến với dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi để được trợ giúp!